Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkc...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,290,064 €
Suma
10,498,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
7,389,605 €
Suma
8,230,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Externé služby pre orgán auditu v rámci výkonu ...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,959,909 €
Suma
8,056,581 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úrad...

Úrad vládneho auditu

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
6,145,357 €
Suma
6,700,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora monitorovacích, hodnotiacich a koordina...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
14,927 €
Vyčerpané z projektu
1,059,914 €
Suma
6,677,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certif...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,128,072 €
Suma
6,600,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koord...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,440,153 €
Suma
5,718,706 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov administratívnyc...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
3,951,494 €
Suma
5,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,019,237 €
Suma
5,030,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci ko...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,173,461 €
Suma
4,800,325 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci ko...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,250,000 €
Suma
4,250,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK Ú...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,436,752 €
Suma
4,062,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd a odmien zamestnancov certif...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,333,145 €
Suma
2,130,746 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie mzdových prostriedkov oprávnených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,643,677 €
Suma
1,940,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby podpory v rámci OP TP na roky 2016 – 2017

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,757,680 €
Suma
1,757,680 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Stabilizácia AK gestora HP RMŽ a ND

Ministerstvo práce, sociáln...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,080,430 €
Suma
1,477,522 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,381,231 €
Suma
1,418,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelá...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,297,480 €
Suma
1,364,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených ...

Úrad vlády Slovenskej repub...

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený...
Stav
-
Vyčerpané z projektu
121,168 €
Suma
1,310,000 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.