Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť stabilizáciu administratívnych kapacít ÚVA, konkrétne zamestnancov zapojených do systému výkonu vládneho auditu (vládnych auditov prostriedkov poskytnutých zo ŠF a KF vykonávaných v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2007 - 2013, ako aj vládnych auditov prostriedkov poskytnutých z EŠIF v rámci nového programového obdobia 2014 – 2020), ďalej zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so správnym konaním, a taktiež zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace s prípravou, riadením a implementáciou projektu. Prostredníctvom finančných prostriedkov získaných z projektu, ÚVA zabezpečí dostatočné finančné zdroje na pokrytie mzdových výdavkov vrátane odmien a zákonných odvodov oprávnených zamestnancov vykonávajúcich oprávnené činnosti, čím prispeje k transparentnému, spravodlivému a motivačnému systému hodnotenia a odmeňovania. Dostatočné finančné ohodnotenie bude mať pozitívny vplyv na stabilizáciu pracovných pozícií administratívnych kapacít, čo by bolo predpokladom pre zníženie neželanej fluktuácie zamestnancov. Zabezpečenie dostatočného počtu primerane finančne ohodnotených a personálne stabilizovaných administratívnych kapacít vytvorí priestor pre zodpovedajúce zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie, čo v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie kvality a efektívnosti ich pracovného výkonu.

Viac
Subjekt
Úrad vládneho auditu
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
6,700,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
6,700,000 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov oprávnen…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
118,82 (FTE)
Cieľ
85,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
20.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
106,769 €
Schválené na preplatenie
106,769 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,310 €
Schválené na preplatenie
4,310 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,011 €
Schválené na preplatenie
2,011 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,999 €
Schválené na preplatenie
9,999 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
1,377 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,289 €
Schválené na preplatenie
4,289 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,116 €
Schválené na preplatenie
20,116 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,824 €
Schválené na preplatenie
6,824 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
1,436 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,400 €
Schválené na preplatenie
10,400 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január, február a marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,150 €
Schválené na preplatenie
24,150 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
26,352 €
Schválené na preplatenie
26,352 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,998 €
Schválené na preplatenie
6,998 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
2,426 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,797 €
Schválené na preplatenie
4,797 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
1,627 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
67,489 €
Schválené na preplatenie
67,489 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
18,111 €
Schválené na preplatenie
18,111 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
1,477 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,380 €
Schválené na preplatenie
9,380 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
863 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,027 €
Schválené na preplatenie
7,027 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
2,704 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,624 €
Schválené na preplatenie
13,624 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,919 €
Schválené na preplatenie
2,919 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február až marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,622 €
Schválené na preplatenie
4,622 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
612 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
644 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,422 €
Schválené na preplatenie
2,422 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
2,418 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
5,450 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
14,920 €
Schválené na preplatenie
14,920 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
805 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,828 €
Schválené na preplatenie
3,828 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,285 €
Schválené na preplatenie
11,285 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
5,670 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
58,802 €
Schválené na preplatenie
58,802 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,733 €
Schválené na preplatenie
9,733 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
1,546 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
142,717 €
Schválené na preplatenie
142,717 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
29,225 €
Schválené na preplatenie
29,225 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
14,329 €
Schválené na preplatenie
14,329 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
30,225 €
Schválené na preplatenie
30,225 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,816 €
Schválené na preplatenie
5,816 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
2,868 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
28,689 €
Schválené na preplatenie
28,689 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
1,639 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,147 €
Schválené na preplatenie
6,147 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl, máj a jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
2,049 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,710 €
Schválené na preplatenie
24,710 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
116,421 €
Schválené na preplatenie
116,421 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
30,802 €
Schválené na preplatenie
30,802 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
2,304 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,348 €
Schválené na preplatenie
1,348 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,745 €
Schválené na preplatenie
12,745 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,813 €
Schválené na preplatenie
4,813 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,457 €
Schválené na preplatenie
2,457 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,581 €
Schválené na preplatenie
24,581 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
1,404 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
1,755 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,339 €
Schválené na preplatenie
8,339 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
5,267 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,083 €
Schválené na preplatenie
3,083 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
1,625 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,517 €
Schválené na preplatenie
5,517 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,093 €
Schválené na preplatenie
8,093 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
81,152 €
Schválené na preplatenie
81,152 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,479 €
Schválené na preplatenie
20,479 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,590 €
Schválené na preplatenie
12,590 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
1,032 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
16,262 €
Schválené na preplatenie
16,262 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
3,484 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl - jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
3,422 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
15,973 €
Schválené na preplatenie
15,973 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
94,007 €
Schválené na preplatenie
94,007 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,689 €
Schválené na preplatenie
17,689 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
1,639 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,293 €
Schválené na preplatenie
8,293 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,038 €
Schválené na preplatenie
3,038 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
1,597 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,419 €
Schválené na preplatenie
5,419 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl a august 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,395 €
Schválené na preplatenie
6,395 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
1,346 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,039 €
Schválené na preplatenie
4,039 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
1,076 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
18,851 €
Schválené na preplatenie
18,851 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
1,884 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,180 €
Schválené na preplatenie
4,180 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,128 €
Schválené na preplatenie
20,128 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
98,224 €
Schválené na preplatenie
98,224 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
14,180 €
Schválené na preplatenie
14,180 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,973 €
Schválené na preplatenie
8,973 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,604 €
Schválené na preplatenie
13,604 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
15,700 €
Schválené na preplatenie
15,700 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
54,566 €
Schválené na preplatenie
54,566 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
4,070 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
1,927 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,596 €
Schválené na preplatenie
6,596 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,996 €
Schválené na preplatenie
11,996 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,650 €
Schválené na preplatenie
17,650 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
1,309 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
161,126 €
Schválené na preplatenie
161,126 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
32,704 €
Schválené na preplatenie
32,704 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
15,195 €
Schválené na preplatenie
15,195 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
5,893 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
2,998 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
29,992 €
Schválené na preplatenie
29,992 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
1,713 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,342 €
Schválené na preplatenie
6,342 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
2,114 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za júl - september 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,175 €
Schválené na preplatenie
10,175 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,508 €
Schválené na preplatenie
17,508 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
132,100 €
Schválené na preplatenie
132,100 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
33,290 €
Schválené na preplatenie
33,290 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,017 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
64,410 €
Schválené na preplatenie
64,410 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
1,461 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,849 €
Schválené na preplatenie
5,849 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
3,279 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
32,798 €
Schválené na preplatenie
32,798 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
1,873 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,028 €
Schválené na preplatenie
7,028 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
2,328 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,127 €
Schválené na preplatenie
11,127 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
66,955 €
Schválené na preplatenie
66,955 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,555 €
Schválené na preplatenie
17,555 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,644 €
Schválené na preplatenie
7,644 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,549 €
Schválené na preplatenie
3,549 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
35,498 €
Schválené na preplatenie
35,498 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,406 €
Schválené na preplatenie
7,406 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,043 €
Schválené na preplatenie
12,043 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
148,759 €
Schválené na preplatenie
148,759 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október-december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
35,114 €
Schválené na preplatenie
35,114 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
1,403 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,776 €
Schválené na preplatenie
13,776 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,068 €
Schválené na preplatenie
5,068 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,721 €
Schválené na preplatenie
2,721 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
27,219 €
Schválené na preplatenie
27,219 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
5,832 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
1,944 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,234 €
Schválené na preplatenie
9,234 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
27,017 €
Schválené na preplatenie
27,017 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
112,312 €
Schválené na preplatenie
112,312 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa za október - december 2016

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
52,120 €
Schválené na preplatenie
52,120 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
109,079 €
Schválené na preplatenie
109,079 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
29,593 €
Schválené na preplatenie
29,593 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
2,472 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
29,800 €
Schválené na preplatenie
29,800 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
740 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,406 €
Schválené na preplatenie
12,406 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,403 €
Schválené na preplatenie
2,403 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,035 €
Schválené na preplatenie
24,035 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
1,372 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,150 €
Schválené na preplatenie
5,150 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
1,684 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,154 €
Schválené na preplatenie
8,154 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,665 €
Schválené na preplatenie
5,665 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
125,197 €
Schválené na preplatenie
125,197 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
2,708 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
1,547 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
1,888 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,191 €
Schválené na preplatenie
9,191 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
27,091 €
Schválené na preplatenie
27,091 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,379 €
Schválené na preplatenie
13,379 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
942 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
33,650 €
Schválené na preplatenie
33,650 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
1,192 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
32,529 €
Schválené na preplatenie
32,529 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,188 €
Schválené na preplatenie
4,188 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,168 €
Schválené na preplatenie
10,168 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
23,100 €
Schválené na preplatenie
23,100 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
1,068 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
23,361 €
Schválené na preplatenie
23,361 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
96,103 €
Schválené na preplatenie
96,103 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,861 €
Schválené na preplatenie
6,861 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
1,444 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,333 €
Schválené na preplatenie
4,333 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,225 €
Schválené na preplatenie
20,225 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
2,022 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,333 €
Schválené na preplatenie
8,333 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
33,645 €
Schválené na preplatenie
33,645 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,420 €
Schválené na preplatenie
4,420 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
2,456 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,500 €
Schválené na preplatenie
20,500 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,985 €
Schválené na preplatenie
12,985 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,563 €
Schválené na preplatenie
24,563 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
1,403 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,263 €
Schválené na preplatenie
5,263 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
1,726 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
117,522 €
Schválené na preplatenie
117,522 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
14,455 €
Schválené na preplatenie
14,455 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
145,285 €
Schválené na preplatenie
145,285 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
42,500 €
Schválené na preplatenie
42,500 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
1,492 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,150 €
Schválené na preplatenie
24,150 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
6,780 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,007 €
Schválené na preplatenie
3,007 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
30,078 €
Schválené na preplatenie
30,078 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,718 €
Schválené na preplatenie
1,718 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,294 €
Schválené na preplatenie
6,294 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
2,097 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,204 €
Schválené na preplatenie
10,204 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
111,487 €
Schválené na preplatenie
111,487 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
30,205 €
Schválené na preplatenie
30,205 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
1,532 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
16,900 €
Schválené na preplatenie
16,900 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,451 €
Schválené na preplatenie
11,451 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,423 €
Schválené na preplatenie
4,423 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
2,255 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
22,560 €
Schválené na preplatenie
22,560 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
1,288 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,834 €
Schválené na preplatenie
4,834 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
1,611 €
Realizácia
-
Názov

Odvody na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl-jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,654 €
Schválené na preplatenie
7,654 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
1,833 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,555 €
Schválené na preplatenie
9,555 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
3,387 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
18,337 €
Schválené na preplatenie
18,337 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamenstnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,278 €
Schválené na preplatenie
1,278 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,221 €
Schválené na preplatenie
6,221 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
94,405 €
Schválené na preplatenie
94,405 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
19,415 €
Schválené na preplatenie
19,415 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
1,636 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
15,025 €
Schválené na preplatenie
15,025 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
2,765 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
27,659 €
Schválené na preplatenie
27,659 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
137,587 €
Schválené na preplatenie
137,587 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
24,550 €
Schválené na preplatenie
24,550 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,598 €
Schválené na preplatenie
13,598 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,975 €
Schválené na preplatenie
5,975 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,800 €
Schválené na preplatenie
5,800 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
1,933 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,384 €
Schválené na preplatenie
9,384 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl až september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
32,926 €
Schválené na preplatenie
32,926 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
1,545 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,636 €
Schválené na preplatenie
4,636 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
21,635 €
Schválené na preplatenie
21,635 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
2,163 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,998 €
Schválené na preplatenie
3,998 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,282 €
Schválené na preplatenie
11,282 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
16,400 €
Schválené na preplatenie
16,400 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
1,335 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
112,429 €
Schválené na preplatenie
112,429 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
23,603 €
Schválené na preplatenie
23,603 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl-september 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,340 €
Schválené na preplatenie
7,340 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
1,037 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,273 €
Schválené na preplatenie
1,273 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,162 €
Schválené na preplatenie
6,162 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,892 €
Schválené na preplatenie
3,892 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
85,487 €
Schválené na preplatenie
85,487 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
20,138 €
Schválené na preplatenie
20,138 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,487 €
Schválené na preplatenie
2,487 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
21,150 €
Schválené na preplatenie
21,150 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
487 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
9,546 €
Schválené na preplatenie
9,546 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,308 €
Schválené na preplatenie
3,308 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
1,816 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
18,164 €
Schválené na preplatenie
18,164 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,832 €
Schválené na preplatenie
11,832 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,003 €
Schválené na preplatenie
8,003 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
29,808 €
Schválené na preplatenie
29,808 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
2,428 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
23,950 €
Schválené na preplatenie
23,950 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,358 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
23,588 €
Schválené na preplatenie
23,588 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
4,845 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,347 €
Schválené na preplatenie
1,347 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,937 €
Schválené na preplatenie
4,937 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
1,645 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za október až december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
111,520 €
Schválené na preplatenie
111,520 €
Realizácia
-
Názov

Odvod napoistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,013 €
Schválené na preplatenie
6,013 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,798 €
Schválené na preplatenie
3,798 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,725 €
Schválené na preplatenie
17,725 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
1,772 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
88,490 €
Schválené na preplatenie
88,490 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
22,007 €
Schválené na preplatenie
22,007 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
1,774 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
13,700 €
Schválené na preplatenie
13,700 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,778 €
Schválené na preplatenie
8,778 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október-december 2017

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,706 €
Schválené na preplatenie
3,706 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,102 €
Schválené na preplatenie
8,102 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
12,828 €
Schválené na preplatenie
12,828 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
195,733 €
Schválené na preplatenie
195,733 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
44,948 €
Schválené na preplatenie
44,948 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
2,996 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
25,048 €
Schválené na preplatenie
25,048 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
1,385 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,935 €
Schválené na preplatenie
17,935 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,783 €
Schválené na preplatenie
8,783 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
3,780 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
37,814 €
Schválené na preplatenie
37,814 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január-jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
2,159 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
163,914 €
Schválené na preplatenie
163,914 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
38,870 €
Schválené na preplatenie
38,870 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,233 €
Schválené na preplatenie
4,233 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
28,325 €
Schválené na preplatenie
28,325 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,072 €
Schválené na preplatenie
17,072 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
6,208 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
3,305 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
33,067 €
Schválené na preplatenie
33,067 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
1,888 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
7,085 €
Schválené na preplatenie
7,085 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
2,293 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
11,218 €
Schválené na preplatenie
11,218 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,665 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
66,021 €
Schválené na preplatenie
66,021 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
242,315 €
Schválené na preplatenie
242,315 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
50,867 €
Schválené na preplatenie
50,867 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
17,257 €
Schválené na preplatenie
17,257 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,554 €
Schválené na preplatenie
3,554 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
2,905 €
Schválené na preplatenie
2,905 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,085 €
Schválené na preplatenie
5,085 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
10,665 €
Schválené na preplatenie
10,665 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VŠZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
25,302 €
Schválené na preplatenie
25,302 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
48,791 €
Schválené na preplatenie
48,791 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za január až jún 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
4,478 €
Schválené na preplatenie
4,478 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
8,237 €
Schválené na preplatenie
8,237 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
43,180 €
Schválené na preplatenie
43,180 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
679 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie do RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvod na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
5,603 €
Schválené na preplatenie
5,603 €
Realizácia
-
Názov

Odvod na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
1,285 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do VšZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
3,994 €
Schválené na preplatenie
3,994 €
Realizácia
-
Názov

Doplatok k platu

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd a odmien vrátane odvodov zamestnávateľa za júl 2018

Vlastník dokladu
Úrad vládneho auditu
Dodávateľ
Úrad vládneho auditu
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Úrad vládneho auditu
IČO
50086821
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.