Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
31.05.2021
Dátum uzavretia
06.12.2021
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
7,000,000 €
Prijaté žiadosti
37
Suma schválených žiadostí
5,621,991 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Prešovská univerzita v Prešove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,261 €
Vlastné zdroje
15,763 €
Projekt

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Katolícka univerzita v Ružomb…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,637 €
Vlastné zdroje
10,482 €
Projekt

Zaisťovanie a implementácia Vnútorného systému za…

Univerzita Pavla Jozefa Šafár…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,070 €
Vlastné zdroje
10,454 €
Projekt

Rozvoj systémov kvality na VŠMU 2021-23

Vysoká škola múzických umení …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,030 €
Vlastné zdroje
9,902 €
Projekt

Tvorba a revízia vnútorného systému zabezpečovani…

UNIVERZITA J. SELYEHO

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,644 €
Vlastné zdroje
9,782 €
Projekt

Inovovanie vnútorného systému zabezpečovania kval…

Trnavská univerzita v Trnave

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
187,343 €
Vlastné zdroje
9,367 €
Projekt

Rozvoj vnútorného systému Teaching and Learning c…

BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKO…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
30,900 €
Suma
162,226 €
Vlastné zdroje
8,111 €
Projekt

Implementácia vnútorného systému zabezpečovania k…

Vysoká škola bezpečnostného m…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,495 €
Vlastné zdroje
7,675 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Vysoká škola Danubius s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
153,124 €
Vlastné zdroje
7,656 €
Projekt

Podpora zabezpečovania kvality vysokoškolského vz…

Univerzita veterinárskeho lek…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,190 €
Vlastné zdroje
6,909 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Žilinská univerzita v Žiline

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,755 €
Vlastné zdroje
15,788 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Slovenská poľnohospodárska un…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
315,693 €
Vlastné zdroje
15,785 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Univerzita Mateja Bela v Bans…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,987 €
Vlastné zdroje
15,649 €
Projekt

Tvorba a implementácia vnútorného systému zabezpe…

Technická univerzita v Košici…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
304,149 €
Vlastné zdroje
15,207 €
Projekt

Aktualizácia a digitalizácia vnútorného systému k…

Univerzita Komenského v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,582 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Projekt

Revízia vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Ekonomická univerzita v Brati…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
296,471 €
Vlastné zdroje
14,824 €
Projekt

Vnútorný systém kvality na STU

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
290,895 €
Vlastné zdroje
14,545 €
Projekt

Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality…

Univerzita sv. Cyrila a Metod…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,514 €
Vlastné zdroje
10,526 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Trenčianska univerzita Alexan…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
209,513 €
Vlastné zdroje
10,476 €
Projekt

Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvalit…

Univerzita Konštantína Filozo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
208,510 €
Vlastné zdroje
10,426 €
Projekt

Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Vysokej…

Vysoká škola výtvarných umení…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,669 €
Vlastné zdroje
10,333 €
Projekt

Podpora vnútorného systému kvality na Akadémii Um…

Akadémia umení v Banskej Byst…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
206,569 €
Vlastné zdroje
10,328 €
Projekt

Inovácia vnútorného systému zabezpečovania kvalit…

Vysoká škola ekonómie a manaž…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
183,857 €
Vlastné zdroje
9,193 €
Projekt

Spoločensky zodpovedný rozvoj ľudských zdrojov v …

Paneurópska vysoká škola n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
139,610 €
Vlastné zdroje
6,980 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.