Popis projektu

Projekt „“ je zameraný na realizáciu hlavnej aktivity, ktorou je  

Realizáciou aktivity sa prispeje k napĺňaniu cieľa Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

V rámci tohto cieľa sa projekt zameria na konkrétne podaktivity ako 1) a 2)

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele: P0965) Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality -(počet: 1); (P0963)Počet zamestnancov VŠ , ktorí sa vzdalávajú v súvislosti s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania - (počet:80) a (P0964)Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania - (počet:80).

Miestom realizácie projektu je sídlo žiadateľa – mesto

Viac
Subjekt
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
206,669 €
Vlastné zdroje
10,333 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zvyšovanie kvality vzdelávania na Vysok…
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.