Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je   zabezpečovanie vnútorného systému kvality vzdelávania podľa zákona č. 269/2018 Z.z. a jeho implementácie v súlade so Štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Vedenie VŠD a  zamestnanci používajú vyvážený a objektívny súbor ukazovateľov výsledkov pre preskúmavanie neustáleho zlepšovania vo všetkých oblastiach poslania VŠD tak, aby poznali priority kľúčových interných, ale aj externých zainteresovaných strán. Okrem iného projekt je zameraný na doplnenie potrebných zručností, vedomostí, a rozšírenie kvalifikácie cieľových skupín.

projektu sú:

  • manažment VŠD (správna rada VŠD,  rektor, prorektor, dekani a funkcionári)
  • študenti I. II. III. stupňa VŠD (vrátane študentov so špecifickými potrebami ....),
  • vysokoškolskí učitelia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • výskumno-vývojoví zamestnanci

je sídlo Vysokej školy Danubius na Richterovej ul. 1171 v Sládkovičove.

Merný ukazovateľ

január 2022 – január 2023

maximálna hodnota

_______________________________________

január 2022 – január 2023

maximálna hodnota

_______________________________________

január 2022 – december 2022

jún 2022 – jún 2023

maximálna hodnota

jún 2022 – jún 2023

maximálna hodnota

jún 2022 – jún 2023

maximálna hodnota

Viac
Subjekt
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Miesta realizácie
Sládkovičovo, Galanta
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2022 - 01.06.2023
Celková suma
153,124 €
Vlastné zdroje
7,656 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Zabezpečenie kvality poskytovaného vyso…
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
36,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
6,0 (FTE)
Cieľ
6,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
36,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.21 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.2. odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.11odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202201

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202202

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202205

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.11odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.21 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202203

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202204

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202206

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202207

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

4.1.14 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.1 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.2 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.5 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.4 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.6 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.17 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.18 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.11 odborný pracovník 4 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.12 odborný pracovník 5 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.10 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.7 odborný pracovník 7 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.3 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.2

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.19 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.5

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.20 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.15 odborný pracovník 1 pre podaktivitu 1.4

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.22 odborný pracovník 3 pre podaktivitu 1.6

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.13 odborný pracovník 6 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3.1.5 manažér monitorovania

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3.1.4 administratívny pracovník

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.1.9 odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3.1.3 finančný manažér

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

3.1.1 projektový manažér

MZDY 202208

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Paušálne výdavky 1

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
30,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.1.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

3.1.4.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.14.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.13.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.18.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

3.1.5.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.10.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.11.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

3.1.3.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.19.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.20.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.22.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.12.

MZDY 202209

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

4.1.19.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.20.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.4.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.11.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.14.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.18.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.15.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.22.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.13

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.5.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.1.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3.1.3.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.12.

MZDY 202210

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

4.1.15.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.18.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.3.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.19.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.22.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.5.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.4.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3.1.1.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.10.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.17.

MZDY 202211

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

4.1.14.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

4.1.10.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

4.1.19.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

3.1.1.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

4.1.9.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

3.1.3.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

4.1.13.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

3.1.4.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

3.1.5.

MZDY 202212

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Paušál 40 %

Fiktívny interný doklad (paušál)

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
3,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202301

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202301

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

3.1.4. administratívny pracovník

MZDY 202301

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

3.1.3. finančný manažér

MZDY 202301

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202302

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202302

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

3.1.4. administratívny pracovník

MZDY 202302

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

3.1.3. finančný manažér

MZDY 202302

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202303

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202303

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Fiktívny doklad (paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.7.1. Paušálna sadzba

Fiktívny doklad (paušálna sadzba)

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202304

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202304

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

3.1.4. administratívny pracovník

MZDY 202304

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

4.1.9. odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202304

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

3.1.3. finančný manažér

MZDY 202304

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

3.1.4. administratívny pracovník

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

4.1.9. odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

4.1.23. expert špecialista IT

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

3.1.3. finančný manažér

MZDY 202306

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

3.1.5. manažér monitorovania

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

3.1.1. projektový manažér

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

3.1.4. administratívny pracovník

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

4.1.9. odborný pracovník 2 pre podaktivitu 1.3

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

4.1.23. expert špecialista IT

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

3.1.3. finančný manažér

MZDY 202305

Vlastník dokladu
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Dodávateľ
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov IČO
Názov
Vysoká škola Danubius s.r.o.
IČO
36264113
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.