Popis projektu

je vytvorenie a implementácia takého vnútorného systému zabezpečovania kvality na UCM, ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a s aktuálne platnou legislatívou v SR a EÚ, čím sa zvýši kvalita vzdelávania a tvorivej činnosti na UCM. Realizáciou podaktivít projektu skvalitniť príslušné ľudské zdroje na UCM tak, aby boli schopné uskutočňovať a neustále zlepšovať úroveň vzdelávania, tvorivej činnosti a podporných služieb pre študentov a pracovníkov na UCM. Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou, ôsmymi odbornými podaktivitami a jednou administratívnou podaktivitou (riadenie projektu). Projekt je zameraný na tri cieľové skupiny: 1. manažment vysokých škôl; 2. študenti vysokých škôl; a 3. vysokoškolskí učitelia.

sú priestory rektorátu a súčastí UCM v Trnave, Špačinciach a Piešťanoch.

: P0277 (počet partnerstiev): 1; P0423 (počet študentov): 10; P0965 (počet miest pre riadenie kvality): 2; P0523 (počet udržaných partnerstiev): 2; P0964 (počet zamestnancov VŠ): 50; P0963 (počet zamestnancov): 50.

Viac
Subjekt
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Miesta realizácie
Piešťany, Špačince, Trnava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
210,514 €
Vlastné zdroje
10,526 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie kvality VŠ vzdelávania
Typ
Podpora zlepšovania…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov VŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta)
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 01/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 01/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 02/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 02/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2021

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2021

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2021

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 07/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 07/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 07/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 08/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 08/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 08/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 08/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 2

Mzdové výdavky 09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 1

Mzdové výdavky 09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 7

Mzdové výdavky 09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 3

Mzdové výdavky 09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 08/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 07/2021

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 10/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 10/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 10/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 10/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 11/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 11/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 11/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 11/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 12/2021

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 04/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 04/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 04/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 05/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 05/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 05/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 05/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 05/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Nepriame paušálne výdavky 06/2021

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Sumarizačný hárok 01/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 1

Sumarizačný hárok 01/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 7

Sumarizačný hárok 02/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 1

Sumarizačný hárok 02/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 2

Sumarizačný hárok 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 7

Sumarizačný hárok 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 1

Sumarizačný hárok 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Odborný pracovník – podaktivita č. 3

Sumarizačný hárok 03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 03/2021

Paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 01/2021

Paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 02/2021

Paušálne výdavky 01-03/2021 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 4

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podkativita č. 6

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Manažér monitorovania

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Administratívny pracovník

Mzdové výdavky 03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Manažér monitorovania

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Administratívny pracovník

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 02/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 01/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 1

Mzdové výdavky 01/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 01/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 01/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2022

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 05/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 06/2022

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Administratívny pracovník

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Manažér monitorovania

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Administratívny pracovník

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Manažér monitorovania

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č.7

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 05/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 3

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Manažér monitorovania

Mzdové výdavky 06/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 10/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 10/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 10/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdové výdavky 11/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 11/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 11/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 11/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 12/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 10/2022

Nepriame paušálne výdavky 10-12/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 01/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 01/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 01/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 02/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 02/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 02/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5 externý

Mzdové výdavky 02/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5 externý

Mzdové výdavky 03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 02/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 01/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 03/2023

Nepriame paušálne výdavky 01-03/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podakitvita č. 6

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 5

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 4

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 2

Mzdové výdavky 09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 7

Mzdové výdavky 07/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 1

Mzdové výdavky 07/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 6

Mzdové výdavky 07/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita 8

Mzdové výdavky 07/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 09/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 08/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Nepriame paušálne výdavky 07/2022

Nepriame paušálne výdavky 07-09/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 08/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 7

Mzdové výdavky 08/2022 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 5a

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 8a

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 8b

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 04/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 05/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 8a

Mzdové výdavky 05/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 8b

Mzdové výdavky 05/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Odborní pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 05/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky 06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8a

Mzdové výdavky 06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 8b

Mzdové výdavky 06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Odborný pracovník - podaktivita č. 6

Mzdové výdavky 06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 05/2023

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 04/2023

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Nepriame paušálne výdavky 06/2023

Nepriame paušálne výdavky 04-06/2023 BFQ3

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.