80. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia
07.02.2023
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
5,000,000 €
Prijaté žiadosti
161
Suma schválených žiadostí
5,706,351 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Obec Diakovce 3
Mesto Veľké Kapušany 3
obec Raková 3
Obec Nová Kelča 3
Obec Ladce 2
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vybudovanie fotovoltickej elektrárne - Stredisko …

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
96,751 €
Vlastné zdroje
4,838 €
Projekt

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojo…

Obec Čenkovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
85,551 €
Vlastné zdroje
4,278 €
Projekt

Fotovoltický zdroj - administratívna budova MsÚ …

Mesto Šaľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,394 €
Vlastné zdroje
4,070 €
Projekt

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v…

Obec Nová Ľubovňa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
81,157 €
Vlastné zdroje
4,058 €
Projekt

Búč – Materská škola - Výroba elektriny z obnovit…

Obec Búč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,227 €
Vlastné zdroje
4,011 €
Projekt

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v…

Obec Jakubany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,062 €
Vlastné zdroje
4,003 €
Projekt

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov - Obec K…

Obec Kravany nad Dunajom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,622 €
Vlastné zdroje
3,981 €
Projekt

Výstavba fotovoltickej elektrárne na výrobu elek…

Obec Jasenová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,035 €
Vlastné zdroje
3,952 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,470 €
Vlastné zdroje
3,924 €
Projekt

ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou FOTOVOLTICKÉ ZA…

Základná škola, Bernolákova u…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
77,354 €
Vlastné zdroje
3,868 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie 23 kWp, Kultúrny dom Trst…

Obec Trstín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
74,448 €
Vlastné zdroje
3,722 €
Projekt

Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM 24Z…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
68,308 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Obecný úrad Bystrička - fotovoltický lokálny zdro…

Obec Bystrička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,030 €
Vlastné zdroje
3,302 €
Projekt

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie …

Obec Vojčice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,984 €
Vlastné zdroje
3,299 €
Projekt

Inštalácia fotovoltiky na budove Sokolská (OM 24Z…

Národné lesnícke centrum

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,539 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Fotovoltické zariadenie 44,16 kWp, Základná škola…

Obec Cerová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
65,036 €
Vlastné zdroje
3,252 €
Projekt

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie …

Obec Liptovské Matiašovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,852 €
Vlastné zdroje
3,243 €
Projekt

Lokálny zdroj Obyce školská jedáleň

Obec Obyce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
64,440 €
Vlastné zdroje
3,222 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej…

Mesto Spišská Belá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,684 €
Vlastné zdroje
3,034 €
Projekt

„Zníženie energetickej náročnosti obce Veľké Ripň…

Obec Veľké Ripňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
60,264 €
Vlastné zdroje
3,013 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

obec Raková

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,476 €
Vlastné zdroje
2,624 €
Projekt

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojo…

Obec Pribeta

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
52,013 €
Vlastné zdroje
2,601 €
Projekt

ZŠ MARGECANY - FOTOVOLTICKÉ ZARIADENIE 12 kWp

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,329 €
Vlastné zdroje
2,566 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

Obec Oravská Jasenica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,267 €
Vlastné zdroje
2,563 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

obec Raková

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,590 €
Vlastné zdroje
2,530 €
Projekt

Fotovoltický zdroj Sokoľ - Výstavba FVE na priamu…

Obec Sokoľ

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
50,404 €
Vlastné zdroje
2,520 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

obec Raková

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,540 €
Vlastné zdroje
2,477 €
Projekt

DSS sv. Barborky, Gbeľany - fotovoltický lokálny …

Obec Gbeľany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,275 €
Vlastné zdroje
2,364 €
Projekt

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v…

Obec Margecany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
47,214 €
Vlastné zdroje
2,361 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie OÚ

Obec Madunice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,920 €
Vlastné zdroje
2,146 €
Projekt

Výstavba fotovoltického zariadenia 10,000 kWp na…

Obec Trstená na Ostrove

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,252 €
Vlastné zdroje
2,113 €
Projekt

FVZ MŠ Komenského 24, Bardejov

Mesto Bardejov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,027 €
Vlastné zdroje
2,101 €
Projekt

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce - Základná š…

Obec Diakovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,485 €
Vlastné zdroje
2,074 €
Projekt

Výstavba fotovoltického zariadenia 10,000 kWp na…

Obec Holiare

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,398 €
Vlastné zdroje
2,070 €
Projekt

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce - Obecný úra…

Obec Diakovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,896 €
Vlastné zdroje
2,045 €
Projekt

FVE MŠ Plavnica

Obec Plavnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,645 €
Vlastné zdroje
1,982 €
Projekt

Fotovoltaické zdroje v obci Diakovce - Materská š…

Obec Diakovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
39,510 €
Vlastné zdroje
1,975 €
Projekt

Fotovoltická elektráreň pre obecný úrad a verejné…

obec Rakovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,898 €
Vlastné zdroje
1,895 €
Projekt

Inštalácia fotovoltaického zariadenia pre ZŠ s M…

Obec Krivany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,422 €
Vlastné zdroje
1,721 €
Projekt

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojo…

Obec Kráľov Brod

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,200 €
Vlastné zdroje
1,710 €
Projekt

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie …

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,481 €
Vlastné zdroje
1,674 €
Projekt

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie …

Obec Nitrica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,222 €
Vlastné zdroje
1,661 €
Projekt

Zvýšenie podielu OZE v meste Strážske

Mesto Strážske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,122 €
Vlastné zdroje
1,556 €
Projekt

Zvýšenie podielu OZE v obci Bystré

Obec Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,019 €
Vlastné zdroje
1,551 €
Projekt

Strešná inštalácia fotovoltaického zariadenia - F…

Mesto Brezová pod Bradlom

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
30,215 €
Vlastné zdroje
1,511 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie na budove Základnej škol…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,990 €
Vlastné zdroje
1,500 €
Projekt

Lokálny zdroj FVZ PDC 11, 11,960 kWp, PAC 10 kW

Obec Tuhár

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,970 €
Vlastné zdroje
1,498 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE OD Vrchteplá 15 kW

Obec Vrchteplá

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,299 €
Vlastné zdroje
1,415 €
Projekt

Výstavba FVE v obci Kluknava

Obec Kluknava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,828 €
Vlastné zdroje
1,341 €
Projekt

Výstavba FVE v meste Veľké Kapušany: Fotovoltický…

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,629 €
Vlastné zdroje
1,231 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie, LZE KD OBEC TRNOVO 10 kW

Obec Trnovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,097 €
Vlastné zdroje
1,205 €
Projekt

Výroba EE z obnoviteľných zdrojov - MŠ Zemné

Obec Zemné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,014 €
Vlastné zdroje
1,151 €
Projekt

INŠTALÁCIA FOTOVOLTIKY NA BUDOVU ŠKÔLKY V NOVOM T…

Obec Nový Tekov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,454 €
Vlastné zdroje
923 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie 12 kWp Kotolňa Nová Kelča

Obec Nová Kelča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,986 €
Vlastné zdroje
899 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie pre obecný úrad, kultúrn…

Obec Dolné Plachtince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,904 €
Vlastné zdroje
845 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie 12 kWp Materská škola a Z…

Obec Nová Kelča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,695 €
Vlastné zdroje
785 €
Projekt

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie …

Mesto Prievidza

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,881 €
Vlastné zdroje
744 €
Projekt

Výstavba FVE v meste Veľké Kapušany: Fotovoltický…

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,711 €
Vlastné zdroje
736 €
Projekt

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie n…

Obec Súľov - Hradná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
14,572 €
Vlastné zdroje
729 €
Projekt

FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE, Kultúrny dom Sazdice

Obec Sazdice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
13,594 €
Vlastné zdroje
680 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

"Výstavba fotovoltického zariadenia 98,000 kW na …

Obec Salka

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
144,029 €
Vlastné zdroje
7,201 €
Projekt

Fotovoltaická elektráreň, Základná škola Juraja F…

Základná škola Juraja Fándlyh…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,462 €
Vlastné zdroje
5,023 €
Projekt

Výstavba fotovoltickcj elektrárne na priamu výrob…

Mesto Veľký Krtíš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,498 €
Vlastné zdroje
4,775 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

Obec Rabča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,354 €
Vlastné zdroje
4,018 €
Projekt

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojo…

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,110 €
Vlastné zdroje
4,005 €
Projekt

Spojená škola Sládkovičovo - Výroba elektriny z o…

Spojená škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,081 €
Vlastné zdroje
4,004 €
Projekt

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov - Základ…

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,867 €
Vlastné zdroje
3,993 €
Projekt

Moča – Kultúrny dom - Výroba elektriny z obnovite…

Obec Moča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,217 €
Vlastné zdroje
3,961 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie obec Kvakovce

Obec Kvakovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,101 €
Vlastné zdroje
3,955 €
Projekt

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na…

Obec Močenok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
79,038 €
Vlastné zdroje
3,952 €
Projekt

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na…

Obec Močenok

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,220 €
Vlastné zdroje
3,911 €
Projekt

Výstavba FVZ ZŠ Kukučinová Vranov nad Topľou FOTO…

Základná škola, Kukučínova ul…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
76,523 €
Vlastné zdroje
3,826 €
Projekt

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na …

Obec Svodín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
69,690 €
Vlastné zdroje
3,484 €
Projekt

Výstavba fotovoltickej elektrárne na priamu výrob…

Správa športových zariadení m…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
68,919 €
Vlastné zdroje
3,446 €
Projekt

Výstavba FVZ ZŠ Juh Vranov nad Topľou FOTOVOLTAIC…

Základná škola, Juh 1054, Vra…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
61,690 €
Vlastné zdroje
3,085 €
Projekt

ZŠ Valaliky - fotovoltické zariadenie 30 kW

Obec Valaliky

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
58,921 €
Vlastné zdroje
2,946 €
Projekt

Vybudovanie nového fotovoltického zdroja elektric…

Obec Nesluša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
49,292 €
Vlastné zdroje
2,465 €
Projekt

„Materská škola FVZ 12kW Lipovec“

Obec Lipovec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
45,507 €
Vlastné zdroje
2,275 €
Projekt

FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE FVE

Základná škola Svit

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
42,505 €
Vlastné zdroje
2,125 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Obec Hruštín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,768 €
Vlastné zdroje
2,088 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie 23 kWp, Základná škola s …

Obec Prievaly

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,309 €
Vlastné zdroje
2,065 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE ZŠ Beňuš 10kW

Obec Beňuš

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
41,073 €
Vlastné zdroje
2,054 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov …

Obec Hruštín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,932 €
Vlastné zdroje
2,047 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie, LZE Materská škola 29,9…

Obec Plevník-Drienové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
40,632 €
Vlastné zdroje
2,032 €
Projekt

Zvýšenie podielu OZE v obci Soľ

Obec Soľ

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
38,372 €
Vlastné zdroje
1,919 €
Projekt

"Výstavba fotovoltického zariadenia 10,000 kW na …

Základná škola Bátorove Kosihy

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,872 €
Vlastné zdroje
1,894 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE OÚ Ďurďové 20 kW

Obec Ďurďové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,943 €
Vlastné zdroje
1,797 €
Projekt

Inštalácia fotovoltickej elektrárne na Materskej …

Obec Ladce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,988 €
Vlastné zdroje
1,749 €
Projekt

Inštalácia fotovoltickej elektrárne na Materskej …

Obec Ladce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
34,586 €
Vlastné zdroje
1,729 €
Projekt

FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE, Obecný úrad Chotín

Obec Chotín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
32,368 €
Vlastné zdroje
1,618 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ UDIČ…

Obec Udiča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,500 €
Vlastné zdroje
1,575 €
Projekt

„Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie…

Mesto Tvrdošín

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,105 €
Vlastné zdroje
1,455 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE KD Podskalie 15 kW

Obec Podskalie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,482 €
Vlastné zdroje
1,324 €
Projekt

Fotovoltaické zariadenie LZE OD Čelkova Lehota 15…

Obec Čelkova Lehota

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,707 €
Vlastné zdroje
1,235 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie Dom smútku, obec Mýto pod…

Obec Mýto pod Ďumbierom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,634 €
Vlastné zdroje
1,232 €
Projekt

Fotovoltický lokálny zdroj KVP

Mestská časť Košice - Sídlisk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,499 €
Vlastné zdroje
1,225 €
Projekt

Obec Ipeľské Predmostie Výroba elektrickej energi…

OBEC Ipeľské Predmostie

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,492 €
Vlastné zdroje
1,225 €
Projekt

Fotovoltická elektráreň obecného úradu Sučany

Obec Sučany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,522 €
Vlastné zdroje
1,176 €
Projekt

Fotovoltaika pre obec Beša

Obec Beša

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,491 €
Vlastné zdroje
1,075 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie FVZ Obecný Úrad HVIEZDOSL…

Obec Hviezdoslavov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,664 €
Vlastné zdroje
983 €
Projekt

Výstavba FVE v meste Veľké Kapušany: Fotovoltický…

Mesto Veľké Kapušany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
17,730 €
Vlastné zdroje
886 €
Projekt

Fotovoltické zariadenie 12 kWp Kultúrny dom Nová …

Obec Nová Kelča

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,714 €
Vlastné zdroje
786 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.