Popis projektu

Predmetom projektu je osadenie fotovoltaických panelov s inštalovanou kapacitou 32,4 kW pre zabezpečenie výroby elektrickej energie pre vlastnú spotrebu. Panely budú osadené na strechách dvoch budov a vyrobená energia sa bude dodávať do distribučnej sústavy a započítavať so spotrebou troch odberných miest verejného osvetlenia. Budova obecného úradu so súpisným číslom 128, orientačným číslom 7 je umiestnená na parcele číslo C-KN č. 728/7 a druhá budova kultúrneho domu so súpisným číslom 564, je umiestnená na parcele číslo C-KN č. 728/9. Všetky nehnuteľnosti sú vo vlastníctve obce Margecany, v okrese Gelnica, ktorý je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Verejné osvetlenie prešlo postupnou rekonštrukciou vrátane rozvádzačov, kedy došlo k výmene svietidiel vrátane svetelných zdrojov a rovnako ku kompletnej výmene rozvodov. Celkový počet svietidiel na všetkých troch odberných miestach je 160 kusov a celkový inštalovaný príkon osvetľovacej sústavy je 6 201W. Väčšina času spotreby energie je na odbernom mieste v noci, kedy nedochádza k výrobe elektriny, preto je nevyhnutné využitie virtuálnej batérie cez službu Požičovňa energie pre podniky terajšieho dodávateľa el. energie. 

Merateľné ukazovatele:

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 29,905 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisie skleníkových plynov: 4,994 t.ekviv. CO2

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2023 - 01.12.2023
Celková suma
47,214 €
Vlastné zdroje
2,361 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
335DFV300001 - Výstavba zariadení na vy…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
20.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.09.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,9052 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,9942 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0324 (MW)
Cieľ
0,0324 (MW)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0324 (MWe)
Cieľ
0,0324 (MWe)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci Margecany, SO 01 - FVZ OÚ Margecany

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie v obci Margecany, SO 01 - FVZ OÚ Margecany

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov IČO
Názov
EkoSolution, s.r.o.
IČO
46588493
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.