Popis projektu

Predkladným projektom s názvom "" dôjde k zvýšeniu schopnosti mesta Strážske zabezpečovať spotrebu el. energie vo verejných budovách z obnoviteľných zdrojov a zároveň sa zvýši potenciál sebestačnosti mesta pri zabezpečení spotrieb el. energie vo verejných budovách. 

V rámci projektu dôjde k vybudovaniu nového energetického zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie (slnečná energia), ktoré nebude mať charakter elektrárne, pretože bude integrovanou súčasťou stavby a prispeje k zlepšeniu energetickej bilancie budovy. Realizáciou projektu dôjde aj ku zníženiu emisií skleníkových plynov CO2 o 2,046 ton ročne. 

Hlavná aktivita projektu je zameraná na výstavbu zariadení na využívanie slnečnej energie na výrobu elektriny s celkovým výkonom 20,24 kWp prostredníctvom inštalácie 44 kusov fotovoltických panelov. Technológia FVZ bude umiestnená na streche budovy, v interiéri objektu a vyrobený výkon bude vyvedený do vlastnej elektroinštalácie budovy alebo hlavného energetického uzla. FVZ bude primárne slúžiť na výrobu el. energie na vlastnú spotrebu s nastavením nulovej dodávky vyrobenej el. energie do distribučnej siete (zamedzenie púšťania prebytkov do verejnej elektrickej siete) v období udržateľnosti projektu. Po ukončení obdobia udržateľnosti projektu je možná dodávka prebytkov el. energie do distribučnej sústavy v čase, kedy okamžitá spotreba el. energie v budove je nižšia ako okamžitá výroba elektrickej energie vo FVZ. Fotovoltické zariadenie, ktoré je predmetom projektu bude prevádzkované ako LOKÁLNY ZDROJ. 

P0290 - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 0 podnik
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,02024 MW
P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,02024 MWe
P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 21,66290 MWh/rok
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 2,046 t ekviv. CO2

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2023
Celková suma
31,122 €
Vlastné zdroje
1,556 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie slnečnej…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
21.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0202 (MW)
Cieľ
0,0202 (MW)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0202 (MWe)
Cieľ
0,0202 (MWe)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
21,6629 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,6177 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka a montáž fotovoltického zariadenia

Faktúra č. 232012065 FVZ

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Dodávka a montáž fotovoltického zariadenia

Faktúra č. 232012065 FVZ

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka a montáž fotovoltického zariadenia

Faktúra č. 232010161 PENELCOM - FVZ

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.