Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v režime lokálneho zdroja v obci Vojčice.

Navrhovaný fotovoltický lokálny zdroj (FVZ) bude inštalovaný na streche objektu Materskej školy nachádzajúcej sa na parcele č. 697/19 (reg. C) so súpisným číslom 612, v katastrálnom území obce Vojčice, okres Trebišov.

FVZ bude zaberať na streche objektu plochu cca 210 m2 a bude uložený na hliníkových vodiacich profiloch 94 ks fotovoltických panelov (FVP) o celkovom výkone 42,300 kWp.

je prostredníctvom výstavby a prevádzkovania fotovoltického zdroja znížiť spotrebu elektrickej energie dodávanej od externého dodávateľa a tým znížiť prevádzkové náklady žiadateľa na elektrickú energiu využívanú pri prevádzke budovy materskej školy.

Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné :

 

Viac
Subjekt
Obec Vojčice
Miesta realizácie
Vojčice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.10.2023
Celková suma
65,984 €
Vlastné zdroje
3,299 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na výrobu na využit…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
27.06.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
25.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
54,233 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,0569 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0423 (MW)
Cieľ
0,0423 (MW)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0423 (MWe)
Cieľ
0,0423 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie

FA-FVLZ Vojčice

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
HELIOSYS s.r.o.
Žiadaná suma
65,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie

FA-FVLZ Vojčice

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
HELIOSYS s.r.o.
Žiadaná suma
65,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov IČO
Názov
HELIOSYS s.r.o.
IČO
45362122
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.