Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok " Základná škola-školská jedáleň "

Obec Močenok

Popis projektu

Predmetom projektu je riešenie vyhotovenia fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie pre školu v obci Močenok .Umiestnenie fotovoltického zariadenia 30 kW bude na budove základnej školy na č.p.č.p.742/7 , 721/2. Predmetom je lokálny zdroj elektrickej energie pre spotrebu na vlastné účely. 

Vybranými druhmi OZE sú fotovoltaické panely na výrobu elektriny.

Miestom realizácie projektu je obec Močenok, okres Šala, Nitriansky kraj.

Cieľom projektu je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia. 

Projekt pripieva hlavne k špecifickému cieľu HP UR „Ochrana a zlepšenie životného prostredia“ úsporou primárnych energetických zdrojov, čím sa znížia emisie CO2 ako aj znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Projekt prispieva k horizontálne princípu Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Začiatok realizácie projektu je plánovaný na august 2023. Projekt má byť ukončený k decembru 2023, za predpokladu, že žiadateľ získa nenávratný finančný príspevok z prostriedkov štrukturálnych fondov.

V prípade neschválenia žiadosti projekt nebude môcť byť realizovaný.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.04.2024
Celková suma
79,038 €
Vlastné zdroje
3,952 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie slnečnej…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
23.08.2023
Plánovaný koniec
01.04.2024
Skutočný koniec
24.04.2024
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,66 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.04.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0418 (MW)
Cieľ
0,0418 (MW)
Naposledy aktualizované
24.04.2024
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,83 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.04.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0418 (MWe)
Cieľ
0,0418 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.04.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola - školská jedáleň"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
SmartIntegra group, s.r.o.
Žiadaná suma
75,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola - školská jedáleň"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
SmartIntegra group, s.r.o.
Žiadaná suma
3,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Výstavba fotovoltického zariadenia 30,000 kWp na výrobu elektrickej energie pre obec Močenok "Základná škola - školská jedáleň"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
SmartIntegra group, s.r.o.
Žiadaná suma
75,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
SmartIntegra group, s.r.o.
IČO
45442452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.