Popis projektu

Žiadateľom o NFP je Obec . Cieľom predkladaného projektu s názvom „Fotovoltická elektráreň pre obecný úrad a verejné osvetlenie obce“ je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom vybudovania zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny - fotovoltika.

Obec má v súčasnosti vysoké energetické výdaje pri prevádzke verejných budov a verejného osvetlenia z dôvodu využívania neefektívnych zdrojov energií – najmä elektrickej energie bez využitia obnoviteľných zdrojov. Nasledujúcim identifikovaným problémom je energetická náročnosť, čo má za následok vysokú finančnú náročnosť udržiavania prevádzky obce. Momentálne je dodávka elektrickej energie riešená cez dodávateľa.

sú obyvatelia a návštevníci obce Rakovo.

: 06/ 2023 - 09/2023

Obecný úrad Rakovo, Rakovo 8, 038 42

  • P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 1
  • P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,01288 MW
  • P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0,01288 MWe
  • P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 7,83 MWh/rok
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 1,872 t ekvi.CO2

Viac
Subjekt
obec Rakovo
Miesta realizácie
Rakovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2023 - 01.08.2023
Celková suma
37,898 €
Vlastné zdroje
1,895 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie slnečnej…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
02.08.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
25.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0129 (MW)
Cieľ
0,0129 (MW)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0129 (MWe)
Cieľ
0,0129 (MWe)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,83 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
1,3076 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dodávka a inštalácia FVE

Faktúra č.10723006

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.