Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 483 50,000,000 € 49,421,746 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 144 26,000,000 € 29,372,226 €
Volanie

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a elim...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 31 10,000,000 € 5,913,253 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 94 50,000,000 € 50,182,558 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovani...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 116 20,296,800 € 17,358,152 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občia...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 149 19,223,529 € 20,629,324 €
Volanie

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 52 15,000,000 € 15,898,532 €
Volanie

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou mar...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 40 17,666,688 € 12,697,611 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 18 10,000,000 € 3,785,776 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Volanie

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotno...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená OTVORENA 12 15,000,000 € 10,947,985 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 18 10,000,000 € 1,853,945 €
Volanie

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí sepa...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 25 16,000,000 € 2,793,760 €
Volanie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu i...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 12 1,977,000 € 1,195,447 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 10 11,000,000 € 4,015,767 €
Volanie

Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 3 4,119,883 € 3,469,248 €
Volanie

Projekty technickej pomoci MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená UZAVRETA 3 7,762,668 € 6,401,876 €
Volanie

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá UZAVRETA 14 30,000,000 € 1,952,270 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.