Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 484 50,000,000 € 49,421,746 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 257 50,000,000 € 58,473,145 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 146 26,000,000 € 31,241,166 €
Volanie

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a elimin…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Vyhlásená OTVORENA 38 10,000,000 € 7,463,586 €
Volanie

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 65 18,000,000 € 19,236,960 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie …

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 125 20,296,800 € 17,925,596 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 150 24,600,000 € 28,962,710 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 149 19,223,529 € 20,578,922 €
Volanie

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 58 15,000,000 € 16,115,883 €
Volanie

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou margi…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 57 17,666,688 € 13,639,870 €
Volanie

Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 35 10,000,000 € 6,682,612 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OP…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - O…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 28 10,000,000 € 3,097,955 €
Volanie

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separo…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 34 16,000,000 € 2,975,543 €
Volanie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu int…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Vyhlásená OTVORENA 14 1,977,000 € 1,277,475 €
Volanie

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre ž…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 22 5,588,235 € 4,438,067 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 10 11,000,000 € 4,015,767 €
Volanie

Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 3 4,119,883 € 3,469,248 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.