Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 484 50,000,000 € 49,568,176 €
Volanie

V základnej škole úspešnejší II

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 118 11,232,086 € 13,020,178 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 287 50,000,000 € 61,694,104 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 151 26,000,000 € 31,241,166 €
Volanie

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a elimin…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 63 10,000,000 € 11,313,133 €
Volanie

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 153 18,000,000 € 20,326,620 €
Volanie

Podpora pracovných miest

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 359 73,500,000 € 58,848,880 €
Volanie

Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 119 14,500,000 € 16,100,466 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 211 24,600,000 € 28,962,710 €
Volanie

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 69 20,000,000 € 14,761,977 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie …

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 132 20,296,800 € 17,925,596 €
Volanie

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou margi…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 81 18,337,277 € 19,746,613 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 149 19,223,529 € 20,578,922 €
Volanie

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 73 30,000,000 € 21,665,688 €
Volanie

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 59 15,000,000 € 16,432,979 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predšk…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 69 42,000,000 € 40,940,483 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OP…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - O…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 48 9,700,000 € 13,800,641 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.