Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 483 50,000,000 € 49,421,746 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 145 26,000,000 € 29,555,880 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 235 50,000,000 € 56,593,163 €
Volanie

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a elim...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 34 10,000,000 € 7,075,098 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovani...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 117 20,296,800 € 17,898,470 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občia...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 149 19,223,529 € 20,578,922 €
Volanie

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotno...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená OTVORENA 42 18,000,000 € 18,503,320 €
Volanie

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 55 15,000,000 € 16,115,883 €
Volanie

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou mar...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 49 17,666,688 € 13,639,870 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 26 10,000,000 € 4,311,109 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 22 10,000,000 € 2,886,844 €
Volanie

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí sepa...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 29 16,000,000 € 2,975,543 €
Volanie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu i...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Vyhlásená OTVORENA 14 1,977,000 € 1,195,447 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany...

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá OTVORENA 10 11,000,000 € 4,015,767 €
Volanie

Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Uzavretá OTVORENA 3 4,119,883 € 3,469,248 €
Volanie

Projekty technickej pomoci MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S...

Vyhlásená UZAVRETA 3 7,762,668 € 6,401,876 €
Volanie

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soci...

Uzavretá UZAVRETA 14 30,000,000 € 1,952,270 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.