Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 484 50,000,000 € 49,421,746 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 273 50,000,000 € 59,618,658 €
Volanie

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 146 26,000,000 € 31,241,166 €
Volanie

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 120 18,000,000 € 20,326,620 €
Volanie

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a elimin…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Vyhlásená OTVORENA 42 10,000,000 € 7,903,240 €
Volanie

V základnej škole úspešnejší II

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 48 11,232,086 € 13,020,178 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 208 24,600,000 € 28,962,710 €
Volanie

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie …

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 132 20,296,800 € 17,925,596 €
Volanie

Podpora komplexného poskytovania miestnej občians…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 149 19,223,529 € 20,578,922 €
Volanie

Rozvoj sektorových zručností

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 59 10,000,000 € 9,747,377 €
Volanie

Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 58 15,000,000 € 16,115,883 €
Volanie

Výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou margi…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 57 17,666,688 € 13,639,870 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ -OP…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 50 35,000,000 € 24,519,842 €
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - O…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 29 10,000,000 € 3,097,955 €
Volanie

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separo…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 35 16,000,000 € 2,975,543 €
Volanie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu int…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Vyhlásená OTVORENA 14 1,977,000 € 1,370,615 €
Volanie

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre ž…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 22 5,588,235 € 4,438,067 €
Volanie

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 7 20,000,000 € 11,489,076 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.