Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 8,799,083 € 8,799,083 €
Volanie

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 39,407,000 € 48,276,190 €
Volanie

Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovate…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 4,928,395 € 4,928,395 €
Volanie

Kvalita sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 3,795,726 € 3,795,726 €
Volanie

Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej p…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 34,598,800 € 34,598,800 €
Volanie

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 23,322,709 € 23,322,709 €
Volanie

Rodová rovnosť na pracovisku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 613,040 € 755,962 €
Volanie

Každé dieťa sa počíta

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 8,148,504 € 8,148,504 €
Volanie

Podpora univerzálneho navrhovania

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 1,235,034 € 1,300,035 €
Volanie

Podpora udržania zamestnanosti v materských školá…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 86,319,581 € 86,319,581 €
Volanie

Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 5,996,720 € 5,757,569 €
Volanie

Prvá pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 481,247,164 € 481,247,164 €
Volanie

Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zame…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 18,043,813 € 18,043,813 €
Volanie

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Úspešne na trhu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 66,715,000 € 50,000,000 €
Volanie

Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhod…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 32,853,293 € 32,853,293 €
Volanie

Podpora zamestnanosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Vyhlásená UZAVRETA 1 24,750,000 € 25,000,000 €
Volanie

Šanca na zamestnanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Praxou k zamestnaniu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.