Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - O…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 33 15,000,000 € 9,338,904 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 22 14,500,000 € 8,397,833 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 29 10,000,000 € 3,097,955 €
Volanie

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu int…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 21 1,977,000 € 1,961,465 €
Volanie

Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separo…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 35 16,000,000 € 2,975,543 €
Volanie

Projekty technickej pomoci MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 5 7,762,668 € 7,411,925 €
Volanie

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a od…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 13 7,300,000 € 3,905,479 €
Volanie

Výzva zamerná na podporu prístupu k pitnej vode v…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 26 10,000,000 € 5,105,374 €
Volanie

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre ž…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 22 5,588,235 € 5,750,582 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 10 11,000,000 € 4,015,767 €
Volanie

Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 3 4,119,883 € 3,469,248 €
Volanie

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 17 3,300,000 € 2,443,887 €
Volanie

Aktivizácia a podpora mladých NEET

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá UZAVRETA 14 30,000,000 € 1,952,270 €
Volanie

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou ma…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 13 26,000,000 € 13,088,059 €
Volanie

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany d…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá OTVORENA 6 8,000,000 € 2,115,217 €
Volanie

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástro…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá UZAVRETA 6 15,000,000 € 879,715 €
Volanie

Podpora implementácie prioritnej osi č. 1 Vzdeláv…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 2 5,130,431 € 4,397,660 €
Volanie

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samoz…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá UZAVRETA 9 10,000,000 € 1,074,215 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný fin…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 2 2,800,000 € 3,263,800 €
Volanie

Vyzvanie na podporu duálneho vzdelávania a zvýšen…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 33,800,000 € 33,626,258 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.