Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
26.07.2019
Stav
Vyhlásená
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
9,700,000 €
Prijaté žiadosti
145
Suma schválených žiadostí
14,981,148 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Digitálne zručnosti pre úspešnú budúcnosť

Aj Ty v IT

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie študijných výsledkov žiakov v matemat…

P - MAT n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,993 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií žiakov stre…

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,984 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšime výsledky žiakov v matematike a fyzike

Jednota slovenských matematik…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,932 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

VEDIEŤ VIAC

Nezisková organizácia Seeds

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,920 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Cesta, ako navrátiť radosť z učenia do škôl

PERSONA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,886 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kvalitné vzdelanie je cesta k úspechu pre každého

BRÁNY EURÓPY

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšujeme finančné kompetencie znevýhodnených ži…

Krajské centrum pre rómske ot…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,640 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

Inštitút jazykov a vzdelávani…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,565 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kompetencií žiakov základných škôl v okre…

Občianske združenie Gede

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,463 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK

Nadácia Pontis

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,436 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie metód vyučovania pre rovnosť príležit…

Hontiansko-novohradská vlasti…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,206 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Kolégium pre stredné školy

Kolégium Antona Neuwirtha

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,998 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšujeme environmentálne kompetencie žiakov

EkoRegion Slovakia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,924 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Postav svoju budúcnosť

EduPoint - regionálne projekty

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,862 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inklúzia - cesta podpory k rovnakému a kvalitném…

Združenie cez deti k rodine

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,737 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepše…

OZ TEAM

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

PrieMYSEĽ 4.0 - Podpora zlepšovania študijných vý…

Zväz elektrotechnického priem…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,357 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hrou k lepším výsledkom

Katolícke pedagogické a katec…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,222 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

Atletický klub Slávia Technic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,532 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Angličtina hrou

Integrácia študentov o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
195,473 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Spoločnosť komunitných centier

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,945 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

SOS - Spolu objavujeme SVET

Rodičia a priatelia ZŠsMŠ Rak…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,717 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

neXt st.Art

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,358 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

Bee TREE

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
194,292 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Program zvyšovania odborných a komunikačných zruč…

MONTE PLUS

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,078 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie mladých chovateľov

Slovenský zväz chovateľov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
192,346 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Túžbu byť lepšími máme rovnakú

Špeciálne olympiády Slovensko

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
192,308 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

INOVÁCIA MA-F-IN-AJ

ALLEA, n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
191,115 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávame pre život

"Nová škola S.Bíroša Bytča"

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,605 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie školských výsledkov žiakov Prešovského …

V.I.A.C. - Inštitút pre podpo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
190,132 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie p…

HK Sršne Košice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
189,352 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodo…

Asociácia pre mládež, vedu a …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
184,658 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zvýšenie jazykových kompetencií žiakov v záujme l…

Centrum pre šírenie kultúry a…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
182,254 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

SomIT - podpora vzdelávania inovatívnych informač…

OZ SomIT

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,810 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Lekcie podnikovej ekonomiky pre menej nadaných, a…

Vilôčka n.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,528 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Matematický krúžok- Zlepšenie štúdijných výsledko…

Nezisková organizácia Pro Oec…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
180,528 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompet…

Spoločnosť na pomoc osobám s …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
179,838 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šach na školách

Prvá šachova

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
174,088 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostre…

Nadácia pre deti Slovenska

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
173,943 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šanca mať budúcnosť

Nadácia Rómsky vzdelávací fon…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,367 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce

Junior Achievement Slovensko,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
167,121 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Aktivizácia rozvoja kompetencií a motivácie vzde…

Agentúra SOPK pre rozvoj Tren…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,362 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mladý podnikavec - workshopy finančnej gramotnost…

Mladý podnikavec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,360 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti

Bod - spoločnosť pre podporu …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
163,295 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Učíme sa inovatívne

ZVONKOHRA

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
161,445 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Program MyMachine - rozvoj kompetencií pre 21. st…

Karpatská nadácia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,630 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Spoločným učením učiteľov učíme žiakov

Plus škola

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,406 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

HILLS - Human Identity Learn to Learning Solutions

HUMAN IDENTITY, o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
157,416 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských…

Slovenský zväz protifašistick…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,735 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie v Centre kreatívnej tvorby Hraň

Detská psychiatrická liečebňa…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
151,928 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

InoŠkola

Vĺčatá.sk

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,752 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj podnikateľských vedomostí a ekonomického m…

new Gen21

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
149,683 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Anglický klub – Zlepšenie študijných výsledkov ži…

Inštitút jazykov a vzdelávani…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
148,921 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie školskej úspešnosti rozvojom vybraných …

Miestne združenie YMCA NESVAD…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
136,042 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Efektívna stimulácia úspešnosti žiaka v edukačnom…

ZORINKA, o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
133,804 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie jazykových zručností a komunikačných …

Network Slovakia Spoločenstvo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
132,569 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní.

Zlatá tehlička o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
127,478 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vzdelávanie na ľudovú nôtu

Občianske združenie VYŠEHRAD

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
122,843 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Na správnej ceste

Občianske združenie "NÁŠ SVET"

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
101,798 €
Vlastné zdroje
-
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rekondično-relaxačné cvičenia - rozvoj kľúčových …

Súkromné centrum starostlivos…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,959 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Komplexná podpora rozvoja kompetencií žiakov u Sa…

1. KŠK Žilina

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,258 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora zlepšenia školskej úspešnosti žiakov pros…

Športový klub VOUK

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,094 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Futbalom k lepším študijným výsledkom a kompetenc…

Futbalový klub Košická Nová V…

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
193,897 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrum pre zlepšenie študijných výsledkov - Víťa…

AGNITIO

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,392 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora športových výsledkov a zvýšenie pohybovej…

FLORBALOVÝ KLUB FLORKO KOŠICE

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
159,973 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie štúdijných výsledkov a kompetencií ži…

QUO VADIS, o.z.

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
152,382 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Ruka v ruke za poznaním.

KUDLOVČATÁ

Stav
Zmluva uzavretá - pozastaveni…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
104,700 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.