Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Cesta z kruhu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 30,000,000 € 30,000,000 €
Volanie

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 6,500,000 € 6,500,000 €
Volanie

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvin…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 30,000,000 € 30,000,000 €
Volanie

Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvin…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Podpora efektívnej implementácie Operačného progr…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 6,375,000 € 7,487,927 €
Volanie

Centrum sociálneho dialógu II.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 14,450,364 € 14,450,363 €
Volanie

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 30,120,000 € 26,511,131 €
Volanie

Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosť…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 27,600,000 € 18,688,726 €
Volanie

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na t…

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá UZAVRETA 1 12,015,000 € 278,536 €
Volanie

Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných občanov na …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 10,005,010 € 10,005,010 €
Volanie

Cesta na trh práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 49,534,418 € 49,534,418 €
Volanie

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovanýc…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 2,652,000 € 2,372,336 €
Volanie

Tvorba nových a inovovaných štandardných klinický…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 5,536,294 € 5,536,294 €
Volanie

REŠTART- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 15,617,477 € 15,617,477 €
Volanie

Šanca pre mladých

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 49,981,645 € 49,981,645 €
Volanie

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným posti…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Volanie

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraný…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 50,000,000 € 50,000,000 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.