Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Technická pomoc OP ĽZ pre IA MPSVR SR na roky 201…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 12,262,138 € 14,774,433 €
Volanie

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR na roky 2015-2…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 21,580,240 € 26,001,649 €
Volanie

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019-2023

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociál…

Uzavretá UZAVRETA 1 15,752,013 € 15,353,806 €
Volanie

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 20,904,370 € 20,904,370 €
Volanie

Škola otvorená všetkým

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 29,882,756 € 29,882,756 €
Volanie

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 17,782,867 € 17,782,866 €
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP ĽZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 51,218,254 € 13,571,195 €
Volanie

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 3,876,000 € 3,106,720 €
Volanie

Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 4,870,994 € 4,870,994 €
Volanie

Vyzvanie zamerané na podporu efektívnej implement…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Uzavretá UZAVRETA 1 1,411,000 € 587,652 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný fin…

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 5,720,500 € 6,313,057 €
Volanie

Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostr…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 29,155,045 € 29,155,045 €
Volanie

Podpora opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 49,892,539 € 49,892,539 €
Volanie

Terénna sociálna práca v obciach I.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 29,380,354 € 29,340,353 €
Volanie

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 20,915,001 € 20,915,000 €
Volanie

Spoločne hľadáme prácu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 6,951,335 € 6,951,334 €
Volanie

Finančné nástroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá OTVORENA 1 58,500,000 € 58,500,000 €
Volanie

IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá UZAVRETA 1 17,889,612 € 21,046,597 €
Volanie

Podpora ochrany detí pred násilím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 10,278,239 € 12,600,355 €
Volanie

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slov…

Uzavretá UZAVRETA 1 6,162,920 € 6,033,605 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.