Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosť…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,900,000 €
Suma
21,350,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
774 €
Vyčerpané z projektu
13,040,983 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,694,411 €
Suma
20,904,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sektorovo riadenýmými inováciami k efektívnemu tr…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,085,035 €
Suma
19,799,176 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,984,675 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k…

Výskumný ústav detskej psycho…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,122,894 €
Suma
18,100,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,416 €
Vyčerpané z projektu
12,739,884 €
Suma
17,782,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,399 €
Vyčerpané z projektu
11,230,542 €
Suma
17,717,025 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,451,902 €
Suma
16,969,256 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zdravé komunity 2B

Zdravé regióny

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,110,017 €
Suma
15,825,127 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REŠTART- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
5,184 €
Vyčerpané z projektu
8,466,433 €
Suma
15,617,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,042,788 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrum sociálneho dialógu II.

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,114,876 €
Suma
14,450,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
14,569,747 €
Suma
14,034,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj implementovaný v rámci prioritn…

Slovak Investment Holding, a.…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Suma
13,571,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,137,774 €
Suma
13,287,724 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ochrany detí pred násilím

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,129,830 €
Suma
12,600,355 €
Vlastné zdroje
3,417 €
Projekt

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladý…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,127 €
Vyčerpané z projektu
9,232,791 €
Suma
11,999,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej repub…

Štátny inštitút odborného vzd…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
500,000 €
Suma
11,780,131 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.