Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
12,536,844 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Projekt

Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k…

Výskumný ústav detskej psycho…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,930,735 €
Suma
18,100,645 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostli…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,416 €
Vyčerpané z projektu
12,739,884 €
Suma
17,782,866 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Absolventská prax štartuje zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
4,178 €
Vyčerpané z projektu
9,957,533 €
Suma
17,717,025 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora kvality sociálneho dialógu

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,405,301 €
Suma
16,969,256 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

REŠTART- Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných …

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,605 €
Vyčerpané z projektu
8,233,686 €
Suma
15,617,477 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2019 - 2023

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,908,479 €
Suma
15,353,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP Ľudské zdroje 2014-2018

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,434,488 €
Suma
14,774,433 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Centrum sociálneho dialógu II.

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,114,876 €
Suma
14,450,363 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
153 €
Vyčerpané z projektu
14,451,581 €
Suma
14,034,935 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Finančný nástroj implementovaný v rámci prioritn…

Slovak Investment Holding, a.…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,392,799 €
Suma
13,571,195 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,637,774 €
Suma
13,287,724 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora ochrany detí pred násilím

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,470,100 €
Suma
12,600,355 €
Vlastné zdroje
3,417 €
Projekt

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce pre mladý…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,382 €
Vyčerpané z projektu
9,232,791 €
Suma
11,999,988 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Šanca na návrat

Generálne riaditeľstvo Zboru …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,374,430 €
Suma
11,360,045 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zosúladenie rodinného a pracovného života

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,055,163 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho ded…

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,837,053 €
Suma
10,605,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Ústredie práce, sociálnych ve…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,794 €
Vyčerpané z projektu
8,784,083 €
Suma
9,994,543 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zdravé komunity 2A

Zdravé regióny

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,338,916 €
Suma
9,328,763 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služie…

Implementačná agentúra Minist…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,454,015 €
Suma
8,799,083 €
Vlastné zdroje
229,821 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.