Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 23,000,000 € 27,598,007 €
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 28 8,489,849 € 12,937,074 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 64 26,677,080 € 36,430,091 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 52 35,185,022 € 44,523,600 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monit…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 16 21,146,065 € 29,823,699 €
Volanie

Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania …

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 13 13,083,902 € 17,710,770 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 19,490,000 € 28,658,276 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 10 3,000,000 € 1,171,257 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 14 2,000,000 € 2,388,225 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 12 21,421,869 € 29,193,397 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 11 813,365 € 1,703,995 €
Volanie

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom ef…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 4 811,734 € 989,196 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 8 860,599 € 1,267,593 €
Volanie

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 6 2,680,113 € 4,102,762 €
Volanie

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 4 3,274,823 € 4,736,422 €
Volanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 3 323,047 € 395,046 €
Volanie

Zabezpečenie technickej a administratívnej podpor…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 3,000,000 € 2,293,000 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 2 225,665 € 417,840 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená UZAVRETA 1 195,000 € 233,931 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 1 342,194 € 417,005 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.