Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 23,000,000 € 27,598,007 €
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 23 10,667,950 € 12,155,407 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 23 17,630,100 € 20,743,309 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 19,490,000 € 28,658,276 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monit…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 11 22,773,730 € 25,256,884 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 16 19,498,336 € 23,614,879 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 10 3,000,000 € 1,171,257 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 14 2,000,000 € 2,388,225 €
Volanie

Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania …

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 9 14,238,187 € 17,341,425 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 12 21,421,869 € 29,193,397 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 10 2,256,650 € 1,698,068 €
Volanie

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom ef…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 3 786,316 € 659,967 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 6 1,230,900 € 829,613 €
Volanie

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 4 3,096,944 € 3,856,294 €
Volanie

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 4 3,270,990 € 4,736,422 €
Volanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 3 530,000 € 395,046 €
Volanie

Zabezpečenie technickej a administratívnej podpor…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 3,000,000 € 2,293,000 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Vyhlásená OTVORENA 2 2,855,688 € 417,840 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.