Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém ri...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 23,000,000 € 27,598,007 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordi...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 19,490,000 € 28,658,276 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita su...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 10 3,000,000 € 1,171,257 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 14 2,000,000 € 2,388,225 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finanč...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 12 21,421,869 € 29,193,397 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov pre mon...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 7 18,424,550 € 14,162,456 €
Volanie

Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovani...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 5 12,317,956 € 10,010,914 €
Volanie

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom ...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 328,240 € 399,993 €
Volanie

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelá...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 3,096,944 € 2,470,500 €
Volanie

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete ...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 3,153,990 € 2,193,097 €
Volanie

Zabezpečenie technickej a administratívnej podp...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 3,000,000 € 2,293,000 €
Volanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 530,000 € 373,687 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblas...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 2,855,688 € 250,000 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordi...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 6,893,040 € 4,326,348 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finanč...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 8,616,300 € 0 €
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém ri...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 9,026,600 € 0 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 2,256,650 € 0 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita su...

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 1,230,900 € 0 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.