Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 23,000,000 € 27,598,007 €
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 6 9,026,600 € 7,342,641 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 19,490,000 € 28,658,276 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 10 3,000,000 € 1,171,257 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 14 2,000,000 € 2,388,225 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monit…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 9 22,773,730 € 16,415,284 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 12 21,421,869 € 29,193,397 €
Volanie

Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania …

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 7 13,942,744 € 15,910,324 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 9 8,616,300 € 9,825,580 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 5 9,252,265 € 10,910,581 €
Volanie

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 4 3,096,944 € 3,856,294 €
Volanie

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom ef…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 451,330 € 399,993 €
Volanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 530,000 € 395,046 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 2,256,650 € 1,344,656 €
Volanie

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 3,153,990 € 4,588,471 €
Volanie

Zabezpečenie technickej a administratívnej podpor…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 3,000,000 € 2,293,000 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 2,855,688 € 417,840 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 1,230,900 € 145,200 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.