Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 24 23,000,000 € 27,598,007 €
Volanie

Implementovať správny a transparentný systém riad…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 4 9,026,600 € 3,445,641 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 17 19,490,000 € 28,658,276 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 10 3,000,000 € 1,171,257 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 14 2,000,000 € 2,388,225 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monit…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 8 22,773,730 € 14,949,284 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 12 21,421,869 € 29,193,397 €
Volanie

Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania …

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 5 13,942,744 € 10,086,014 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordiná…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 6 8,616,300 € 7,588,653 €
Volanie

Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom ef…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 451,330 € 399,993 €
Volanie

Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdeláva…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 3,096,944 € 2,470,500 €
Volanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 530,000 € 395,046 €
Volanie

Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančné…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 3 9,252,265 € 5,318,733 €
Volanie

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete in…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 3,153,990 € 2,193,097 €
Volanie

Zabezpečenie technickej a administratívnej podpor…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 2 3,000,000 € 2,293,000 €
Volanie

Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 2 2,256,650 € 436,661 €
Volanie

Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 1 2,855,688 € 250,000 €
Volanie

Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subj…

Úrad vlády Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 0 1,230,900 € 0 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.