Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
26.06.2017
Dátum uzavretia
15.03.2019
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
82,423,305 €
Prijaté žiadosti
116
Suma schválených žiadostí
86,470,659 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Michalová - rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu

Obec Michalová

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,664,100 €
Vlastné zdroje
183,205 €
Projekt

Považany - Kanalizácia

Trenčianske vodárne a kanaliz…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,453,283 €
Vlastné zdroje
345,328 €
Projekt

Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany

Obec Bystričany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,200 €
Suma
2,719,474 €
Vlastné zdroje
135,974 €
Projekt

Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie

Obec Golianovo

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
231,014 €
Suma
2,589,830 €
Vlastné zdroje
129,492 €
Projekt

ČOV a kanalizácia - I. a II. etapa

Obec Ľubotín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,149,895 €
Vlastné zdroje
107,495 €
Projekt

Fintice - kanalizácia

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,253,562 €
Vlastné zdroje
125,356 €
Projekt

Budča, rozšírenie kanalizácie

Obec Budča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,186,402 €
Vlastné zdroje
59,320 €
Projekt

Košická Polianka - vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
191,511 €
Suma
1,059,416 €
Vlastné zdroje
105,942 €
Projekt

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,017,240 €
Vlastné zdroje
101,724 €
Projekt

Kanalizácia Ďurkov

Obec Ďurkov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
827,661 €
Vlastné zdroje
41,383 €
Projekt

Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Zemné

Obec Zemné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
710,289 €
Vlastné zdroje
35,514 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Dúbrava – I . Etapa – vetva A, …

Obec Dúbrava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,532 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
697,367 €
Vlastné zdroje
34,868 €
Projekt

Veľké Dravce - vodovod

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
693,719 €
Vlastné zdroje
69,372 €
Projekt

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
106 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
634,241 €
Vlastné zdroje
63,424 €
Projekt

Bobrovník - Rekonštrukcia prívodu a ČS, rozšíreni…

Liptovská vodárenská spoločno…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,044 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
607,621 €
Vlastné zdroje
60,762 €
Projekt

Rekonštrukcia ČOV Rišňovce

Obec Rišňovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
598,648 €
Vlastné zdroje
29,932 €
Projekt

Gregorova Vieska - verejný vodovod

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
32,475 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
564,496 €
Vlastné zdroje
56,450 €
Projekt

Vodovod Jelšovce

Západoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
506,123 €
Vlastné zdroje
50,612 €
Projekt

Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie

Obec Kluknava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
488,567 €
Vlastné zdroje
24,428 €
Projekt

Vodojem Ždiar

Podtatranská vodárenská spolo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
376,995 €
Vlastné zdroje
37,700 €
Projekt

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica

Obec Jasenica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
577 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,714 €
Vlastné zdroje
18,586 €
Projekt

Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pr…

Obec Utekáč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
364,925 €
Vlastné zdroje
18,246 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu a zvýšenie kvality pitnej vod…

Obec Nové Sady

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,470 €
Suma
363,641 €
Vlastné zdroje
18,182 €
Projekt

Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza

Oravská vodárenská spoločnosť…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
236,979 €
Vlastné zdroje
23,698 €
Projekt

Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej…

Obec Bátovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
212,955 €
Vlastné zdroje
10,648 €
Projekt

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Obec Obyce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
187,364 €
Suma
187,364 €
Vlastné zdroje
9,368 €
Projekt

IBV Horné Štitáre – „Dolný koniec“

Obec Horné Štitáre

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
177,957 €
Suma
177,957 €
Vlastné zdroje
8,898 €
Projekt

Vybudovanie vodovodu v Nitre na ulici Hornozobors…

Západoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
171,354 €
Vlastné zdroje
17,135 €
Projekt

Rekonštrukcia ČOV MČ 500 Oravský Podzámok

Obec Oravský Podzámok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
166,425 €
Vlastné zdroje
8,321 €
Projekt

Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. etapa

Obec Boleráz

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,787 €
Vlastné zdroje
8,239 €
Projekt

Torysa – IBV – Rovinky a Záhrady – I. etapa

Obec Torysa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
137,762 €
Suma
146,867 €
Vlastné zdroje
7,343 €
Projekt

Bohdanovce nad Trnavou, kanalizácia

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
142,677 €
Vlastné zdroje
7,134 €
Projekt

Rekonštrukcia vodovodu v Nitre na uliciach Kalvár…

Západoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
129,144 €
Vlastné zdroje
12,914 €
Projekt

Napojenie obce Pitelová, časť Dolina - vodovod

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
106,039 €
Vlastné zdroje
10,604 €
Projekt

Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapuš…

Obec Kapušany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
100,071 €
Vlastné zdroje
5,004 €
Projekt

Handlová, ulica Sama Chalupku rozšírenie verejnéh…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
95,057 €
Vlastné zdroje
9,506 €
Projekt

Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – obmena …

Obec Tesárske Mlyňany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
66,046 €
Vlastné zdroje
3,302 €
Projekt

Rozšírenie vodovodu v obci Nitrianske Hrnčiarovce

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,584 €
Suma
50,584 €
Vlastné zdroje
2,529 €
Projekt

Sady nad Torysou - vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
48,083 €
Vlastné zdroje
4,808 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Kanalizácia Horná Štubňa

Turčianska vodárenská spoločn…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,629,482 €
Vlastné zdroje
662,948 €
Projekt

Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,217,431 €
Vlastné zdroje
421,743 €
Projekt

Kuzmice-Kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,124,839 €
Vlastné zdroje
412,484 €
Projekt

Moravany-Kanalizácia

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,172,592 €
Vlastné zdroje
317,259 €
Projekt

Kanalizácia - Kálnica

Obec Kálnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,012,543 €
Vlastné zdroje
150,627 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV obce Nitrica

Obec Nitrica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
128,726 €
Suma
2,410,317 €
Vlastné zdroje
120,516 €
Projekt

Sebechleby - kanalizácia a ČOV

Obec Sebechleby

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,145,538 €
Vlastné zdroje
107,277 €
Projekt

Hlinické Pohronie - zásobovanie pitnou vodou obcí…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,805,468 €
Vlastné zdroje
180,547 €
Projekt

Častkovce - čistiareň odpadových vôd

Trenčianske vodárne a kanaliz…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
11,962 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,796,273 €
Vlastné zdroje
179,627 €
Projekt

Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete

Obec Kozárovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,198,732 €
Vlastné zdroje
59,937 €
Projekt

Ploské-Ortáše-vodovod a Ploské-Ortáše-prívod vody…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,108,100 €
Vlastné zdroje
110,810 €
Projekt

Rozšírenie vodovodnej siete v meste Lipany

Mesto Lipany

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,064,674 €
Vlastné zdroje
53,234 €
Projekt

Kanalizácia Trakovice – dostavba 4. a 5. etapa

Obec Trakovice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
995,350 €
Vlastné zdroje
49,768 €
Projekt

Tuhár - vodovod

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
989,866 €
Vlastné zdroje
98,987 €
Projekt

Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa

Obec Jovsa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
947,411 €
Vlastné zdroje
47,371 €
Projekt

VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE, HARICHOVCE

Obec Harichovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
754,216 €
Vlastné zdroje
37,711 €
Projekt

Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Abrahám

Obec Abrahám

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
719,256 €
Vlastné zdroje
35,963 €
Projekt

Vybudovanie vodovodu v obci Koprivnica

Obec Koprivnica

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
680,326 €
Vlastné zdroje
34,016 €
Projekt

SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka …

Oravská vodárenská spoločnosť…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
652,814 €
Vlastné zdroje
65,281 €
Projekt

SO 02 - Čistiareň odpadových vôd (ČOV) - Teplička

Obec Teplička

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
514,609 €
Vlastné zdroje
25,730 €
Projekt

VODOVOD JÁNOVCE - ČENČICE

Obec Jánovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
451,463 €
Vlastné zdroje
22,573 €
Projekt

Kátlovce - IBV pri Družstve

obec Kátlovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
230,728 €
Vlastné zdroje
11,536 €
Projekt

Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou - 2. …

Obec Zborov nad Bystricou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
121,788 €
Vlastné zdroje
6,089 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.