Popis projektu

Prioritným cieľom realizácie projektu je zlepšenie zásobovania obyvateľov obce Jelšovce pitnou vodou a trvalé zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľomžijúcim v obci, ktorá bude spĺňať kvalitatívne a hygienické požiadavky smernice 98/83 ES a nariadenia vlády č.354/2006 Z.z. Miestni obyvatelia doposiaľ využívajúvodu zo studní, ktorá môže byť a v niektorých prípadoch aj je znečistená škodlivými látkami z intenzívnej poľnohospodárskej činnosti. Voda odoberaná zo studníobsahuje vyššie uvedené škodlivé látky. Pripojením na verejný vodovod sa zabezpečí pravidelná dodávka kvalitnej pitnej vody, ktorá bude pravidelne kontrolovanáprevádzkovateľom verejného vodovodu a regionálnym úradom verejného zdravotníctva v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvojiverejného zdravia v znení neskorších predpisov. Stavby z predmetného projektu zabezpečia požadovanú – normovú akumuláciu vody, zvýšenie kvality dodávanejpitnej vody a zlepšenie ochrany existujúcich zdrojov pitnej vody pre obyvateľov obce.Vybudovanie vodovodu zároveň zabezpečí nepretržitú dodávku pitnej vody, nakoľko v posledných dvoch rokoch sa čoraz častejšie opakuje nedostatok vodyv studniach, čoho dôsledkom je nepravidelné zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou.Projektom sa docieli bezproblémové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a dôjde k zlepšeniu situácie v súvislosti so zvýšením

Projekt je v súlade so stratégiou IROP – Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, ktorá nadväzuje na tematický cieľ č.6 Ochrana životného prostredia a presadzovania efektívnosti zdrojov, so špecifickým cieľom 4.2.1 IROP, ako aj Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejnýchkanalizácií pre územie SR.

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Jelšovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.10.2021
Celková suma
506,123 €
Vlastné zdroje
50,612 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie vodovodu
Typ
C. UMR_Budovanie ve…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
31.07.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
20.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
23.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
800,0 (osoby)
Cieľ
800,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet km vybudovanej vodovodnej siete
Hodnota
2,8091 (km)
Cieľ
2,8091 (km)
Naposledy aktualizované
13.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stabené práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stabené práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov IČO
Názov
EUREDing s.r.o.
IČO
45655081
Názov
Ing. Marián Sahul S T A V E K O
IČO
14410923
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.