Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 455 214,000,000 € 246,059,188 €
Volanie

6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 296 160,000,000 € 150,417,424 €
Volanie

23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 254 31,000,000 € 35,289,547 €
Volanie

30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 140 40,000,000 € 26,523,213 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 20 19,105,246 € 24,590,056 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 16 30,437,987 € 39,085,864 €
Volanie

10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 117 55,000,000 € 57,199,329 €
Volanie

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 44 400,000,000 € 559,911,140 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SIEA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 11 18,425,391 € 22,401,608 €
Volanie

28. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 20 5,000,000 € 3,231,429 €
Volanie

39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 74 7,000,000 € 4,447,561 €
Volanie

33. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 53 25,000,000 € 30,647,522 €
Volanie

11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 51 40,000,000 € 37,113,382 €
Volanie

32. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 46 37,000,000 € 21,974,082 €
Volanie

53. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 45 5,000,000 € 3,747,000 €
Volanie

48. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 44 61,000,000 € 65,866,456 €
Volanie

41.VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽoNFP - Výstavba zariade…

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 39 19,156,500 € 16,090,325 €
Volanie

20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 35 130,000,000 € 95,672,300 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MV SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 4 4,531,377 € 5,081,870 €
Volanie

46. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 32 50,000,000 € 45,171,265 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.