Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 424 214,000,000 € 246,007,182 €
Volanie

6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 296 160,000,000 € 150,417,424 €
Volanie

23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 254 31,000,000 € 35,289,547 €
Volanie

30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 88 40,000,000 € 18,245,401 €
Volanie

10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 117 55,000,000 € 57,199,329 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 14 19,105,246 € 18,994,605 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 11 30,437,987 € 32,407,219 €
Volanie

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 41 400,000,000 € 468,914,612 €
Volanie

11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 51 40,000,000 € 37,113,382 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SIEA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 6 18,425,391 € 14,855,243 €
Volanie

28. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 9 5,000,000 € 1,591,570 €
Volanie

20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 35 130,000,000 € 95,672,300 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MV SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 3 4,531,377 € 4,090,450 €
Volanie

21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 23 246,600,000 € 152,335,842 €
Volanie

39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 23 7,000,000 € 1,440,657 €
Volanie

36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 15 22,500,000 € 4,769,354 €
Volanie

5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE N…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 13 183,000,000 € 63,932,620 €
Volanie

16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 13 100,000,000 € 76,673,077 €
Volanie

7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 12 46,000,000 € 70,034,955 €
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 3 43,677,576 € 43,677,576 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.