Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTI...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 353 177,000,000 € 242,644,938 €
Volanie

6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ ...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 296 160,000,000 € 150,417,424 €
Volanie

23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 254 31,000,000 € 35,289,547 €
Volanie

10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 117 55,000,000 € 57,199,329 €
Volanie

30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTI...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 60 40,000,000 € 16,380,807 €
Volanie

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 41 400,000,000 € 468,914,612 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 10 19,105,246 € 16,677,893 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 8 30,437,987 € 27,064,623 €
Volanie

11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 51 40,000,000 € 37,113,382 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SIEA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 6 18,425,391 € 14,855,243 €
Volanie

20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTI...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 35 130,000,000 € 95,672,300 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MV SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 3 4,531,377 € 4,090,450 €
Volanie

21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 19 277,500,000 € 96,950,141 €
Volanie

16. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 13 100,000,000 € 76,673,077 €
Volanie

7. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá OTVORENA 11 46,000,000 € 70,034,955 €
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 3 43,677,576 € 43,677,576 €
Volanie

5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 10 149,000,000 € 63,932,620 €
Volanie

17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Vyhlásená OTVORENA 9 21,000,000 € 4,936,497 €
Volanie

14. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re...

Uzavretá UZAVRETA 8 94,500,000 € 80,211,057 €
Volanie

36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTI...

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyhlásená OTVORENA 8 22,500,000 € 3,575,466 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.