Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

19. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 449 214,000,000 € 246,059,188 €
Volanie

6. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 296 160,000,000 € 150,417,424 €
Volanie

23. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 254 31,000,000 € 35,289,547 €
Volanie

30. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 118 40,000,000 € 23,979,440 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SAŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 18 19,105,246 € 24,216,540 €
Volanie

10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 117 55,000,000 € 57,199,329 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 14 30,437,987 € 38,559,406 €
Volanie

1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FI…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 41 400,000,000 € 468,914,612 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – SIEA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 8 18,425,391 € 22,105,237 €
Volanie

39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 56 7,000,000 € 4,391,833 €
Volanie

11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ F…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 51 40,000,000 € 37,113,382 €
Volanie

28. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 12 5,000,000 € 1,709,059 €
Volanie

33. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Uzavretá OTVORENA 46 25,000,000 € 25,562,047 €
Volanie

20. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 35 130,000,000 € 95,672,300 €
Volanie

32. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 33 27,000,000 € 16,523,142 €
Volanie

Vyzvanie na technickú pomoc – MV SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 3 4,531,377 € 5,081,870 €
Volanie

21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 24 185,338,368 € 153,541,430 €
Volanie

36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Uzavretá OTVORENA 24 22,500,000 € 5,933,913 €
Volanie

40. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE …

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 20 17,000,000 € 4,935,698 €
Volanie

5. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE N…

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repu…

Vyhlásená OTVORENA 18 193,000,000 € 82,922,291 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.