Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nená…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Vyhlásená OTVORENA 378 10,000,000 € 5,312,179 €
Volanie

Vyzvanie pre MDV SR (RO OPII) na predkladanie žia…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 21 63,337,717 € 69,646,546 €
Volanie

Vyzvanie pre ÚPVII (SO OPII) na predkladanie žiad…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 13 19,851,279 € 12,192,372 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP k implemen…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 2 81,428,442 € 77,318,442 €
Volanie

Vyzvanie SSC na predkladanie žiadostí o NFP pre n…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 18 352,115,986 € 128,102,662 €
Volanie

Vyzvanie pre ÚV SR na predkladanie žiadostí o NFP…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 4 1,431,046 € 1,825,168 €
Volanie

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nená…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá OTVORENA 7 30,000,000 € 12,111,813 €
Volanie

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP pre n…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 3 55,886,000 € 51,787,508 €
Volanie

Vyzvanie DPMZ na predkladanie žiadostí o NFP pre …

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Uzavretá OTVORENA 4 14,000,000 € 16,677,444 €
Volanie

Vyzvanie SSC na predkladanie žiadostí o NFP pre n…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Uzavretá OTVORENA 8 130,000,000 € 87,365,833 €
Volanie

Vyzvanie pre ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP p…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 5 40,694,182 € 2,554,264 €
Volanie

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nená…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá OTVORENA 7 10,000,000 € 4,195,974 €
Volanie

Vyzvanie DPB na predkladanie žiadostí o NFP pre n…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Uzavretá OTVORENA 2 40,000,000 € 45,720,534 €
Volanie

Vyzvanie pre NDS Vyzvanie na predkladanie žiadost…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Uzavretá OTVORENA 3 500,000,000 € 615,288,722 €
Volanie

Vyzvanie ŽSR na predkladanie žiadostí o NFP pre n…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 1 174,543,556 € 1,920,240 €
Volanie

Vyzvanie č. OPII-2015/7/9-FP na predloženie Fázov…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá UZAVRETA 1 883,446 € 1,173,391 €
Volanie

Vyzvanie č. OPII-2015/7/2-FP na predloženie Fázov…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá UZAVRETA 1 5,339,233 € 5,893,590 €
Volanie

Vyzvanie č. OPII-2015/7/8-FP na predloženie Fázov…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá UZAVRETA 1 3,200,422 € 4,250,793 €
Volanie

Vyzvanie č.OPII-2015/7/5-FP na predloženie Fázova…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá UZAVRETA 1 530,043 € 704,002 €
Volanie

Vyzvanie č. OPII-2015/7/7-FP na predloženie Fázov…

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre i…

Uzavretá UZAVRETA 1 8,117,127 € 10,781,149 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.