Výzvy

Volanie Stav Typ Počet projektov Alokácia Suma schválených žiadostí
Volanie

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Uzavretá OTVORENA 505 10,000,000 € 7,011,366 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 335 300,000,000 € 549,315,331 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 356 58,300,000 € 113,027,200 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 229 40,300,000 € 65,395,139 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 98 100,000,000 € 268,003,917 €
Volanie

Vyzvanie pre MDV SR (RO OPII) na predkladanie žia…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 24 63,337,717 € 74,058,226 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 92 50,000,000 € 89,755,691 €
Volanie

Vyzvanie pre MIRRI SR (SO OPII) na predkladanie ž…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 16 19,851,279 € 20,347,507 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerst…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Vyhlásená OTVORENA 8 12,394,130 € 16,048,166 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finan…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 58 301,000,000 € 375,630,674 €
Volanie

Malé zlepšenia eGOV služieb

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a i…

Uzavretá OTVORENA 10 35,646,975 € 39,140,634 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomo…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 6 17,212,625 € 20,701,634 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 44 30,000,000 € 72,887,637 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 29 82,000,000 € 73,271,655 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Výskumná agentúra

Uzavretá OTVORENA 19 28,520,000 € 33,534,029 €
Volanie

Vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerst…

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo…

Uzavretá OTVORENA 4 7,727,900 € 6,421,001 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomo…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 4 5,856,000 € 7,129,552 €
Volanie

Vyzvanie na predloženie žiadostí o NFP k implemen…

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republ…

Vyhlásená OTVORENA 2 81,428,442 € 77,318,442 €
Volanie

Vyzvanie pre finančné nástroje OP VaI

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vyhlásená OTVORENA 10 611,201,447 € 194,200,000 €
Volanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nená…

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Uzavretá OTVORENA 28 10,000,000 € 7,136,021 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.