Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA a financovanie odmien za práce vykonávané na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Popis projektu

Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej SIEA) na základe tohto projektu bude zabezpečené kombináciou systému zálohových platieb a refundácie. Tento spôsob financovania bol zvolený z dôvodu predchádzania problémom v prípade nedostatku prostriedkov z poskytnutých záloh, ktorý môže nastať z rôznych administratívnych dôvodov. Finančné prostriedky vyčlenené na financovanie miezd, poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie mzdových výdavkov 70 oprávnených zamestnancov oprávnených útvarov SIEA, ktoré zabezpečujú realizáciu procesov v rámci OP KŽP. Oprávnení zamestnanci sú zamestnanci, ktorí sa podieľajú na procesoch OP KŽP podielom v rozpätí od 15 % do 100 % celkového mesačného pracovného času. Počet oprávnených zamestnancov bol stanovený na základe prehodnotenia  potreby zabezpečenia činností Sprostredkovateľského orgánu počas obdobia realizácie projektu a v nadväznosti na priemerný počet oprávnených zamestnancov v roku 2016. Pri stanovovaní potreby finančných prostriedkov v rámci tohto projektu bolo dôležitým východiskom čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2015. Činnosť oprávnených zamestnancov bude vykonávaná v zmysle Popisov pracovných činností, ktoré sú súčasťou Interného manuálu procedúr SIEA. V zmysle uvedeného manuálu bude realizáciu projektu zabezpečovať odbor implementácie projektov sekcie ako prijímateľ za SIEA. Financovanie odmien externým pracovníkom za výkon administratívnej činnosti a financovanie poskytovania odborných služieb bude zabezpečené formou refundácie. Finančné prostriedky, vyčlenené na financovanie odmien na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, poskytnuté na základe tohto projektu budú použité na financovanie odmien externým pracovníkom vykonávajúcich administratívnu činnosť a externým pracovníkom za výkon odborných a hodnotiacich činností. 

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Košický kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2015 - 01.12.2016
Celková suma
3,411,593 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,470,759 €
Nezrovnalosti
12,259 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Zavedenie a realizácia spravodlivého a …
Typ
B. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.05.2015
Skutočný začiatok
01.05.2015
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
31.12.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Hodnota
60,0 (FTE)
Cieľ
60,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.03.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
21,996 €
Schválené na preplatenie
21,996 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
1,336 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,210 €
Schválené na preplatenie
10,141 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 02/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
168,073 €
Schválené na preplatenie
166,937 €
Realizácia
11.03.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,450 €
Schválené na preplatenie
18,450 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
169,115 €
Schválené na preplatenie
169,115 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 01/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,273 €
Schválené na preplatenie
10,273 €
Realizácia
18.02.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
145,813 €
Schválené na preplatenie
145,112 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,858 €
Schválené na preplatenie
8,815 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,001 €
Schválené na preplatenie
3,001 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 04/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
49,398 €
Schválené na preplatenie
49,398 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
8,407 €
Schválené na preplatenie
8,359 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
138,398 €
Schválené na preplatenie
137,609 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
3,344 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Mzdové výdavky zamestnancov 05/2016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
55,056 €
Schválené na preplatenie
55,056 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
191,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,744 €
Schválené na preplatenie
11,744 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
193,337 €
Schválené na preplatenie
193,325 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
87,037 €
Schválené na preplatenie
86,029 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Mzdové výdavky zamestnancov 32016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
5,226 €
Realizácia
13.04.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
175,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,700 €
Schválené na preplatenie
10,700 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
176,148 €
Schválené na preplatenie
176,148 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,599 €
Schválené na preplatenie
6,599 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Mzdové výdavky zamestnancov 62016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
108,634 €
Schválené na preplatenie
108,634 €
Realizácia
12.07.2016
Názov

Odmeny externí hodnotitelia 1.kolo

Odmeny externí hodnotitelia 1. kolo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
1,901 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Odmeny externí hodnotitelia 1.kolo

Odmeny externí hodnotitelia 1. kolo

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
31,294 €
Schválené na preplatenie
31,294 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
123,641 €
Schválené na preplatenie
123,641 €
Realizácia
22.11.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,511 €
Schválené na preplatenie
7,511 €
Realizácia
22.11.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19,734 €
Schválené na preplatenie
19,734 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Odmeny

Odmeny

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
12,996 €
Schválené na preplatenie
12,996 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
155,745 €
Schválené na preplatenie
155,745 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9,461 €
Schválené na preplatenie
9,461 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,702 €
Schválené na preplatenie
11,692 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Mzdové výdavky zamestnancov 122016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
192,646 €
Schválené na preplatenie
192,468 €
Realizácia
29.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
75,695 €
Schválené na preplatenie
75,695 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,598 €
Schválené na preplatenie
4,598 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
106,339 €
Schválené na preplatenie
106,339 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Mzdové výdavky zamestnancov 102016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,460 €
Schválené na preplatenie
6,460 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

mzdové výdavky zamestnancov 92016

Mzdové výdavky zamestnancov 92016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
258,218 €
Schválené na preplatenie
258,218 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

mzdové výdavky zamestnancov 92016

Mzdové výdavky zamestnancov 92016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
15,686 €
Schválené na preplatenie
15,686 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

mzdové výdavky zamestnancov 92016

Mzdové výdavky zamestnancov 92016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
219,679 €
Schválené na preplatenie
219,679 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

mzdové výdavky zamestnancov 92016

Mzdové výdavky zamestnancov 92016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,345 €
Schválené na preplatenie
13,345 €
Realizácia
12.10.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,696 €
Schválené na preplatenie
6,696 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
82,291 €
Schválené na preplatenie
82,291 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,999 €
Schválené na preplatenie
4,999 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Mzdové výdavky zamestnancov 072016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
110,227 €
Schválené na preplatenie
110,227 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71,177 €
Schválené na preplatenie
71,177 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4,324 €
Schválené na preplatenie
4,324 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
118,892 €
Schválené na preplatenie
118,799 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Mzdové výdavky zamestnancov 082016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
7,222 €
Schválené na preplatenie
7,217 €
Realizácia
14.09.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62015

Mzdové výdavky zamestnancov 62015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,853 €
Schválené na preplatenie
11,853 €
Realizácia
09.07.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 62015

Mzdové výdavky zamestnancov 62015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.07.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112015

Mzdové výdavky zamestnancov 112015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,360 €
Schválené na preplatenie
11,360 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112015

Mzdové výdavky zamestnancov 112015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
08.12.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
84,139 €
Schválené na preplatenie
84,139 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,111 €
Schválené na preplatenie
5,111 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
102,038 €
Schválené na preplatenie
102,038 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Mzdové výdavky zamestnancov 112016

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
6,198 €
Schválené na preplatenie
6,198 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 52015

Mzdové výdavky zamestnancov 52015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
5,661 €
Schválené na preplatenie
5,661 €
Realizácia
15.06.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 52015

Mzdové výdavky zamestnancov 52015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
15.06.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 92015

Mzdové výdavky zamestnancov 92015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,266 €
Schválené na preplatenie
10,266 €
Realizácia
13.10.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 92015

Mzdové výdavky zamestnancov 92015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
624 €
Realizácia
13.10.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 72015

Mzdové výdavky zamestnancov 72015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
671 €
Realizácia
11.08.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 72015

Mzdové výdavky zamestnancov 72015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,042 €
Schválené na preplatenie
11,042 €
Realizácia
11.08.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102015

Mzdové výdavky zamestnancov 102015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
11.11.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 102015

Mzdové výdavky zamestnancov 102015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10,763 €
Schválené na preplatenie
10,763 €
Realizácia
11.11.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 82015

Mzdové výdavky zamestnancov 82015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11,266 €
Schválené na preplatenie
11,266 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 82015

Mzdové výdavky zamestnancov 82015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
684 €
Realizácia
14.09.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122015

Mzdové výdavky zamestnancov 122015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
18,107 €
Schválené na preplatenie
18,107 €
Realizácia
30.12.2015
Názov

Mzdové výdavky zamestnancov 122015

Mzdové výdavky zamestnancov 122015

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
30.12.2015
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
2,306 €
Vrátená suma
2,306 €
Suma na vymáhanie
2,306 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
70 €
Vrátená suma
70 €
Suma na vymáhanie
70 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
9,883 €
Vrátená suma
9,883 €
Suma na vymáhanie
9,883 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
IČO
00002801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.