Popis projektu

Projekt „Monitorovanie chemického stavu a kvality podzemných vôd SR“ je vypracovaný v súlade s Rámcovým programom monitorovania vôd SR na roky 2016 - 2021. Je navrhnutý tak, aby zabezpečil komplexné informácie o stave a kvalite podzemných vôd SR  (ďalej „PzV“) v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vôd v SR (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, zákon č. 409/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhláška MPŽPRR SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona).

Cieľom projektu pre monitorovanie kvality podzemných vôd je získavanie údajov a informácií o chemickom zložení vôd pre účely hodnotenia chemického stavu útvaru alebo skupín útvarov podzemných vôd, pre hodnotenie dôsledkov vplyvov ľudskej činnosti a prírodných podmienok na kvalitu PzV, pre hodnotenie kvality a využiteľných množstiev podzemných vôd, ako aj  pre účely hydrologickej bilancie a vodohospodárskej bilancie.

Projekt bude realizovaný na celom území Slovenskej republiky. Analýzy budú vykonávané v súlade ročnými programami monitorovania stavu vôd v SR na roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Výber sledovaných parametrov a frekvencia odberov vzoriek pre hodnotenie kvality podzemných vôd sú navrhnuté v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o vode - Smernica 2000/60/ES, Smernice 2006/118/ES, Nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z. a Nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z.

Merateľné ukazovatele projektu, ktoré súvisia s realizáciou navrhovaných aktivít pre dosiahnutie cieľov projektu sú: počet analyzovaných vzoriek PzV – 6360, počet vyhodnotených vodných útvarov PzV – 73, počet monitorovaných vodných útvarov PzV – 73. Výpočet merateľných ukazovateľov je v Prílohe ŽoNFP č. 10.

Viac
Subjekt
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Miesta realizácie
Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.03.2022
Celková suma
4,328,665 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,558,929 €
Nezrovnalosti
46 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
25.04.2016
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
28.06.2022
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
11.04.2016
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
7576,0 (počet)
Cieľ
7630,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
73,0 (počet)
Cieľ
73,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet analýz podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
73,0 (počet)
Cieľ
73,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 05-09/2016_a

Mzdové výdavky 05-09/2016_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
146,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04.2016_b

Mzdové výdavky 04.2016_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2016
Názov

Mzdové výdavky 04.2016_a

Mzdové výdavky 04.2016_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2016
Názov

Mzdové výdavky 05-09/2016_b

Mzdové výdavky 05-09/2016_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04.2016_b

Mzdové výdavky 04.2016_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

Mzdové výdavky 05-12.2016_a

Mzdové výdavky 05-12.2016_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
202,749 €
Schválené na preplatenie
202,749 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05-12.2016_b

Mzdové výdavky 05-12.2016_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,391 €
Schválené na preplatenie
4,391 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04.2016_a

Mzdové výdavky 04.2016_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,459 €
Schválené na preplatenie
20,459 €
Realizácia
11.05.2016
Názov

Preprava zásielok vzoriek kuriérskou spoločnosťou

Preprava zásielok vzoriek kuriérskou spoločnosťou

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické plyny 09.-12.2016

Technické plyny 09.-12.2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba elektrickej energie 04.2016 - 03.2017

Spotreba elektrickej energie 04.2016 - 03.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-03.2017_b

Mzdové výdavky 01.-03.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01. -03.2017_a

Mzdové výdavky 01. - 03. 2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
38,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba plynu 04.2016 - 03.2017

Spotreba plynu 04-2016 - 03.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
14,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 09-12.2016

Nájomné za nájom plynových fliaš 09-12.2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-03.2017_a

Mzdové výdavky 01.-03.2017_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
38,204 €
Schválené na preplatenie
38,204 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-03.2017_b

Mzdové výdavky 01.-03.2017_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
2,488 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba elektrickej energie 04.2016-03.2017

Spotreba elektrickej energie 04.2016-03.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,528 €
Schválené na preplatenie
5,528 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba plynu 04.2016-03.2017

Spotreba plynu 04.2016-03.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
14,027 €
Schválené na preplatenie
13,326 €
Realizácia
-
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
02.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Nájomné plynových fliaš 2/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Nájomné plynových fliaš 5/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
21.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Nájomné plynových fliaš 3/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Nájomné plynových fliaš 6/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
28.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
28.04.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Nájomné plynových fliaš 1/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Nájomné plynových fliaš 4/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
22.05.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
27.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
27.03.2017
Názov

Mzdové výdavky 04.-09.2017_a

Mzdové výdavky 04.-09.2017_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
97,773 €
Schválené na preplatenie
97,446 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04.-09.2017_b

Mzdové výdavky 04.-09.2017_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,194 €
Schválené na preplatenie
6,130 €
Realizácia
-
Názov

Technické plyny+dobropis

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

Nájomné za nájom plyn.fliaš 9/2016

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Technické plyny+dobropis

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Technické plyny+dobropis

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Technické plyny+dobropis

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
21.10.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
05.12.2016
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
20.02.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Nájomné za nájom plyn.fliaš 10/2016

Nájomné za nájom plynových fliaš 10/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
25.11.2016
Názov

Nájomné za nájom plyn.fliaš 11/2016

Nájomné za nájom plynových fliaš 11/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Nájomné za nájom plyn.fliaš 12/2016

Nájomné za nájom plynových fliaš 12/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
24.01.2017
Názov

Mzdové výdavky 10.2017_b

Mzdové výdavky 10.2017_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10.2017_a

Mzdové výdavky 10.2017_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
14,997 €
Schválené na preplatenie
14,997 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba elektrickej energie 04.2017-12.2017

Spotreba elektrickej energie 04.2017-12.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
2,923 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba plynu 04.2017-12.2017

Spotreba plynu 04.2017-12.2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,496 €
Schválené na preplatenie
6,171 €
Realizácia
-
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
20.09.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 7/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 8/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Nájomné za nájom plynových fliaš 9/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Referenčné materiály

Referenčné materiály

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Nákup softvéru

Dodávka softvéru 013

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
2,796 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Obstaranie nehmotného majetku (softvér)

Dodávka softvéru - 518

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,035 €
Schválené na preplatenie
2,035 €
Realizácia
20.02.2018
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
6,355 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,403 €
Schválené na preplatenie
11,403 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Všeobecný spotrebný materiál BA

Všeobecný spotrebný materiál BA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
equilab s.r.o.
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
equilab s.r.o.
Žiadaná suma
9,769 €
Schválené na preplatenie
9,769 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Chemikálie SNV

Chemikálie SNV

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,860 €
Schválené na preplatenie
5,832 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

Náhrady 01-12.2017_b - podiel na projekte

Náhrady 01-12.2017_b - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady 01-12.2017_a - podiel na projekte

Náhrady 01-12.2017_a podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,206 €
Schválené na preplatenie
9,206 €
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 01-12.2017_b - podiel na projekte

Dovolenky 01-12.2017_b podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 01-12.2017_a - podiel na projekte

Dovolenky 01-12. 2017_a - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,905 €
Schválené na preplatenie
20,862 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11.2017-03.2018_b

Mzdové výdavky 11.2017-03.2018_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,660 €
Schválené na preplatenie
5,660 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11.2017 - 03.2018_a

Mzdové výdavky 11.2017 - 3.2018_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
74,597 €
Schválené na preplatenie
74,597 €
Realizácia
-
Názov

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení BA

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monit. vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
2,327 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení BA

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monit. vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
2,327 €
Realizácia
-
Názov

Prístojové vybavenie - dlhodobý hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monitoring vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,479,098 €
Schválené na preplatenie
2,479,098 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Prístrojové vybavenie -drobný hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monitoring vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,575 €
Schválené na preplatenie
3,575 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Prístrojové vybavenie -drobný hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monitoring vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
3,575 €
Schválené na preplatenie
3,575 €
Realizácia
-
Názov

Prístojové vybavenie - dlhodobý hmotný majetok

Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Monitoring vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Eviden Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,479,098 €
Schválené na preplatenie
2,479,098 €
Realizácia
-
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,387 €
Schválené na preplatenie
8,387 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,356 €
Schválené na preplatenie
4,356 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2016

Preprava zásielok vzoriek 09/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2016

Preprava zásielok vzoriek 10/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
530 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2016

Preprava zásielok vzoriek 11/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
1,077 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2016

Preprava zásielok vzoriek 12/2016

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Preprava zásielok vzoriek 01/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
21.02.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Preprava zásielok vzoriek 02/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
05.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Preprava zásielok vzoriek 03/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
542 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Preprava zásielok vzoriek 04/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Preprava zásielok vzoriek 05/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Preprava zásielok vzoriek 06/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
21.08.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Preprava zásielok vzoriek 07/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Preprava zásielok vzoriek 08/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Preprava zásielok vzoriek 09/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
31.12.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Preprava zásielok vzoriek 10/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
484 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Preprava zásielok vzoriek 11/2017

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Počítačové vybavenie IT príslušenstvo

Počítačové vybavenie IT príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Referenčné materiály 2022

Referenčné materiály 2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technicé plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
13.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
22.06.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynovýc fliaš 02/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynovýc fliaš 02/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2018
Názov

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Nájomné za nájom plynových fliaš 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 04.-09.2018_b

Mzdové výdavky 04.-09.2018_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,457 €
Schválené na preplatenie
6,457 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba elektrickej energie 01.-06.2018

Spotreba elektrickej energie 01.-06.2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,787 €
Schválené na preplatenie
1,787 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04.-09.2018_a dopl.

Mzdové výdavky 04.-09.2018_a dopl.

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
93,699 €
Schválené na preplatenie
93,699 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie 07.-12.2018 - plyn

Spotreba energie 07-12.2018 - plyn

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
3,827 €
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie 07.-12.2018 - elektr.energia

Spotreba energie 07.-12.2018 - elektr.energia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,803 €
Schválené na preplatenie
2,803 €
Realizácia
-
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
745 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
275 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
224 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Mzdové výdavky 10.12.2018_b dopl.II

Mzdové výdavky 10.12.2018_b dopl.II

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2018_b - podiel na projekte

Náhrady 2018_b - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2018_b - podiel na projekte

Dovolenky 2018_b podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
1,947 €
Realizácia
-
Názov

Náhrady 2018_a - podiel na projekte

Náhrady 2018_a - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,481 €
Schválené na preplatenie
11,481 €
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2018_b podiel na projekte

Sviatky 2018_b podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
-
Názov

Sviatky 2018_a podiel na projekte

Sviatky 2018_a - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,272 €
Schválené na preplatenie
11,272 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10.12.2018_a dopl.II

Mzdové výdavky 10.12.2018_a dopl.II

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
50,896 €
Schválené na preplatenie
50,896 €
Realizácia
-
Názov

Dovolenky 2018_a - podiel na projekte

Dovolenky 2018_a - podiel na projekte

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
29,400 €
Schválené na preplatenie
29,400 €
Realizácia
-
Názov

Dovol.,náhrad. a sviatky 2017_a doúčtovanie

Dovo., náhrad.a sviatky 2017_a doúčtovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,294 €
Schválené na preplatenie
12,294 €
Realizácia
-
Názov

Dovol.,náhrad. a sviatky 2017_b doúčtovanie

Dovol.,náhrad. a sviatky 2017_b doúčtovanie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.--05.2019_a

Mzdové výdavky 01.-05.2019_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
95,324 €
Schválené na preplatenie
95,212 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-05.2019_b

Mzdové výdavky 01.-05.2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,859 €
Schválené na preplatenie
6,859 €
Realizácia
-
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Preprava zásielok vzoriek 04/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
25.05.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Preprava zásielok vzoriek 07/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
414 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Preprava zásielok vzoriek 10/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
20.11.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Preprava zásielok vzoriek 12/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Preprava zásielok vzoriek 01/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2018

Prprava zásielok vzoriek 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2018

Prprava zásielok vzoriek 02/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Preprava zásielok vzoriek 03/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
24.04.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Preprava zásielok vzoriek 05/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Preprava zásielok vzoriek 06/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Preprava zásielok vzoriek 08/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Preprava zásielok vzoriek 09/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Preprava zásielok vzoriek 11/2018

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Spotreba energie 01.-06.2019 - spotreba plynu

Spotreba energie 01-06.2019 - spotreba plynu

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,276 €
Schválené na preplatenie
4,924 €
Realizácia
-
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 03/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 03/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 05/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
819 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 05/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 05/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2019 ZMEZ1

preprava zásielok vzorek 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 04/2019 VODY

preprava zásielok vzorek 04/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
426 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 02/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 02/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2019 ZMEZ1

Preprava zásielok vzoriek 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 01/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 01/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 06/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
502 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 06/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 06/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Chemikálie 2019 SNV -projekt Mon.vôd

Chemikálie 2019SNV-projekt Mon.vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
1,737 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Všeob.spotrebný materiál SNV 2019- Mon.vôd

Všeob.spotrebný materiál 2019-Mon.vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,330 €
Schválené na preplatenie
5,330 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 07/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 07/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 07/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2019 ZMEZ 1

Preprava zásielok vzoriek 08/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 08/2019 VODY

Preprava zásielok vzoriek 08/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,610 €
Schválené na preplatenie
4,610 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Špeciálny spotrebný materiál SNV 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,352 €
Schválené na preplatenie
7,352 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Spotreba energie 06.-09.2019 - spotreba plynu

Spotreba energie 06.-09.2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06.-10.2019_a

Mzdové výdavky 06.-10.2019_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
92,700 €
Schválené na preplatenie
92,655 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06.-10.2019_b

Mzdové výdavky 06.-10.2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,874 €
Schválené na preplatenie
6,874 €
Realizácia
-
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Referenčné materiály

Referenčné materiály

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
2,384 €
Realizácia
13.12.2019
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,024 €
Schválené na preplatenie
5,024 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Chemikálie

Chemikálie

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,371 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál BA

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,564 €
Schválené na preplatenie
8,564 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
4,176 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Mzdové výdavky 11.- 12.2019_a

Mzdové výdavky 11.-12.2019_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
32,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11.- 12.2019_b

Mzdové výdavky 11.- 12.2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky-náhrady 2019_b

Mzdové výdavky-náhrady 2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie 10.-12.2019 - spotreba plynu

Spotreba energie 10.-12.2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky -dovolenky 2019_b

Mzdové výdavky - dovolenky 2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - sviatky 2019_b

Mzdové výdavky - sviatky 2019_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky-sviatky_a dopl.II

Mzdové výdavky-sviatky 2019_a dopl.II

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky-náhrady 2019_a dopl.II

Mzdové výdavky - náhrady 2019_a dopl.II

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky-dovolenky 2019_a dopl.II

Mzdové výdavky-dovolenky 2019_a dopl.II

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
34,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Technickéb plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Technickéb plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Preprava zásielok vzoriek 09/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Preprava zásielok vzoriek 11/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Preprava zásielok vzoriek 12/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Preprava zásielok vzoriek 10/2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technické plyny 2019

Technické plyny 2019

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Spotreba energie-spotreba plynu 01.-05.2020

Spotreba energie - spotreba plynu 01-05.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie-spotreba el.energie 01.-05.2020

Spotreba energie- spotreba el.energie 01.-05.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-05.2020_a

Mzdové výdavky 01.-05.2020_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
92,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-05.2020_b

Mzdové výdavky 01.-05.2020_b

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Technické plyny

Technické plyny

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 7/2020

Preprava zásielok vzoriek 7/2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

Preprava zásielok vzoriek 5/2020

Preprava zásielok vzoriek 5/2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Chemikálie pre projekt Mon.vôd SR

Chemikálie pre projekt Mo.vôd SR

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 06.-09.2020_a

Mzdové výdavky 06.-09.2020_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
100,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Všeobecný spotrebný materiál

Všeobecný spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál - projekt Mon.vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál - Mon.vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Špeciálny spotrebný materiál

Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2020
Názov

Ochranné pracovné prostriedky

OOPP pre potreby Projektu Monitoring vôd

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Spotreba energie-spotreba el.energie 06.-12.2020

Spotreba energie-spotreba elekt.energie 06.-12.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie-spotreba plynu 06.-12.2020

Spotreba energie-spotreba plynu 06.-12.2020

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10.-12.2020_a

Mzdové výdavky 10.-12.2020_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
75,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - sviatky 2020 dopl.

Mzdové výdavky - sviatky 2020 dopl.

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - náhrady 2020 dopl.

Mzdové výdavky - náhrady 2020 dopl.

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
13,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - dovolenky 2020 dopl.

Mzdové výdavky - dovolenky 2020 dopl.

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
62,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Referenčné materiály 2020 Monitoring vôd SR

Referenčné materiály 2020 - Monitoring vôd SR

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Spotreba energie - spotreba plynu 01.-05.2021

Spotreba energie - spotreba plynu 01.-05.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie - spotreba elekt.energie 01.-05.2021

Spotreba energie - spotreba elekt.energie 01.-05.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01.-05.2021_a dopl.

Mzdové výdavky 01.-05.2021_a dopl.

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
86,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratória

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratória

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Špeciálny spotrebný materiál a inštalácia

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo

Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo

Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Spotreba elektrickej energie 06-09.2021

Spotreba elektrickej energie 06-09.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06-09.2021_a

Mzdové výdavky 06-09.2021_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
49,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba plynu 06-09.2021

Spotreba plynu 06-09.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Technické plyny 2021

Technické plyny 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeobecný spotrebný materiál pre potreby Monit. vôd SR

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Chemikálie 2021

Chemikálie pre projekt Monitoring vôd SR 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeob. spotrebný materiál pre Monitoring vôd SR

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Spotreba energie - spotreba plynu za 10.-12.2021

Spotreba energie - spotreba plynu za 10.-12.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za 10.-12.2021_a

Mzdové výdavky za 10.-12.2021_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
46,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie - spotreba el. energie 10.-12.2021

Spotreba energie - spotreba el. energie 10.-12.2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeobecný spotrebný materiál 2021 - vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeobecný spotrebný materiál 2021 - vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeobecný spotrebný materiál 2021 - vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Všeobecný spotrebný materiál 2021

Všeobecný spotrebný materiál 2021 - vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Chemikálie 2021

Chemikálie 2021 vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Chemikálie 2021

Chemikálie 2021 vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Referenčné materiály 2021

Referenčné materiály 2021- vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Referenčné materiály 2021

Referenčné materiály 2021- vody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Špeciálny spotrebný materiál 2021

Špeciálny spotrebný materiál 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Spotreba energie - spotreba plynu 1.-3.2022

Spotreba energie - spotreba plynu 1.-3.2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotreba energie - spotreba el.energie 1.-3.2022

Spotreba energie - spotreba el.energie 1.-3.2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za 1.-3.2022_a

Mzdové výdavky za 1.-3.2022_a

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
1,026 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
4,328,665 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
3,169,514 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
46 €
Vrátená suma
46 €
Suma na vymáhanie
46 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
8 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
11 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
11 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Atos IT Solutions and Services s.r.o.
IČO
45650276
Názov
AXON PRO, s.r.o.
IČO
31387811
Názov
equilab s.r.o.
IČO
36779784
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
Slovak Parcel Service s.r.o.
IČO
31329217
Názov
Linde Gas k.s.
IČO
31373861
Názov
KORAKO plus, s. r. o.
IČO
43959954
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
ECOTEST spol. s.r.o.
IČO
30998263
Názov
Centralchem, s.r.o.
IČO
31625444
Názov
LABSERVICE, spol. s r.o.
IČO
36206741
Názov
CENTRALCHEM, s.r.o.
IČO
31625444
Názov
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
IČO
34099662
Názov
GAVAX, s.r.o.
IČO
36495701
Názov
AMEDIS spol. s r.o.
IČO
00612758
Názov
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
IČO
36483095
Názov
CENTRALCHEM, s.r.o.
IČO
51324440
Názov
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
IČO
35948655
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.