Popis projektu

Realizáciou projektu sa zlepšia podmienky pre prístup detí z miestnej marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) v obci Drahňov k predprimárnemu vzdelávaniu. Projekt reaguje na identifikovaný problém nedostatočnej kapacity Materskej školy v Drahňove, ktorý znemožňuje jej navštevovanie deťmi najmä z radov MRK.
Súčasná kapacita MŠ (24 detí) je vzhľadom na dopyt nedostatočná. Viac ako 85 % detí (21), ktoré v súčasnosti navštevujú MŠ v obci Drahňov, pochádza z MRK. Každým rokom je záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ väčší a vzhľadom na pozitívny vývoj počtu obyvateľstva (najmä u
MRK) je predpoklad takéhoto trendu aj do budúcnosti. Realizáciou projektu dôjde k navýšeniu kapacity MŠ na 128 detí. Rekonštrukcia existujúcej budovy MŠ, jej dostavba a nadstavba nadväzujú na už zrealizované aktivity – výmena okien a vchodových dverí, čiastočná rekonštrukcia školskej jedálne.
Projekt je v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. Objekt MŠ, ktorý je predmetom projektu sa nachádza mimo rómskeho osídlenia, v zástavbe rodinných domov v širšom centre obce.

Viac
Subjekt
Obec Drahňov
Miesta realizácie
Drahňov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.02.2019
Celková suma
733,600 €
Vlastné zdroje
36,680 €
Vyčerpané z projektu
656,502 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
28.05.2016
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
20.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
13.04.2016
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
28.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
267050,13 (kWh/rok)
Cieľ
271300,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
59,5052 (tony CO2 eq)
Cieľ
57,12 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
128,0 (osoby)
Cieľ
128,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
110,0 (osoby)
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.05.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

dodávky a práce SO-001-7 elektroinštalácie

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
2,973 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika rekonštrukcia

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
14,560 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce - búracie práce SO-001-4

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
4,141 €
Schválené na preplatenie
4,141 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce SO - 001 - 1 rekonštrukcia

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
1,536 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce SO -001-2 dostavba

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
11,110 €
Schválené na preplatenie
11,110 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce SO-001-5 zdravotechnika dostavba

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
3,093 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

dodávky a práce SO-006 (príprava územia)

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
9,618 €
Schválené na preplatenie
9,618 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Dodávky a práce SO - 001

Faktura

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
16,916 €
Schválené na preplatenie
16,916 €
Realizácia
10.01.2018
Názov

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017

Stavebné práce za obdobie 11/2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
59,290 €
Schválené na preplatenie
59,290 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stavebné práce za mesiac 01/2018

Faktúra za stavebné práce január 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
26,915 €
Schválené na preplatenie
26,915 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

Dodávka stavebných prác a materiálov

Faktúra za stavebné práce február 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
63,754 €
Schválené na preplatenie
63,141 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Dodávka stavebných prác za obdobie 03/2018

Faktúra za stavebné práce za marec 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
42,562 €
Schválené na preplatenie
42,562 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

Dodávka stavebných prác za 04/2018

Faktúra za stavebné práce za apríl 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
111,351 €
Schválené na preplatenie
110,798 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

Dodávka stavebných prác za 05/2018

Faktúra za stavebné práce za máj 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
107,549 €
Schválené na preplatenie
107,498 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

Stavebné práce za mesiac 06/2018

Faktúra za stavebné práce za jún 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
63,408 €
Schválené na preplatenie
63,408 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce 07/2018

Stavebné práce za júl 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
43,671 €
Schválené na preplatenie
43,592 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Stavebné práce august 2018

Faktúra za stavebné práce august 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
29,986 €
Schválené na preplatenie
29,986 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Stavebné práce 09/2018

Faktúra za stavebné práce september 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
20,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebné práce 09/2018

Faktúra za stavebné práce september 2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
PYROMETAL, s.r.o.
Žiadaná suma
40,475 €
Schválené na preplatenie
40,475 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 07/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 08/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 01/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 09/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 11/2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 05/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 10/2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 03/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
04.04.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 06/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 12/2017

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
16.01.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 04/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor 02/2018

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Interiérové vybavenie Materskej školy

Faktúra v zmysle zmluvy Z201856795

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Gastro zariadenie do kuchyne

Faktúra na základe Kúpnej zmluvy Z201853692_Z

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Exteriérové vybavenie

Faktúra na základe objednávky

Vlastník dokladu
Obec Drahňov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
TEKTONIKA s.r.o.
IČO
46121501
Názov
PYROMETAL, s.r.o.
IČO
44483830
Názov
Baribal s.r.o.
IČO
44984740
Názov
EUROGASTROP, s. r. o.
IČO
44137761
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.