Popis projektu

Projekt rieši zavedenie systému separácie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov a inej verejnej zelene. Najčastejšie bude zhodnocovaný BRO ako tráva, lístie, konáre zo stromov, odrezky z krov a zvyšky rastlín. Projekt sa bude realizovať v meste Nováky a zahŕňa celkové zlepšenie, zvýšenie zberu a nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom. Dosiahnutím zrealizovania projektu sa zvýši celková vybavenosť mesta na uskutočnenie cieľov s nakladaním BRO. Zakúpením traktora a komponentov k nemu: miešacieho voza s hydraulickou rukou, štiepkovača sa zlepší zber a nakladanie s BRO a následne jeho ďalšie využitie. Určenie celkového zozbieraného množstva odpadu nám zabezpečí mobilná nájazdová váha. K traktoru sa zakúpi aj teleskopický nakladač a lopata s pridržiavačom. Zberné nádoby budú zakúpené a rozmiestnené v meste. Na zber BRO sa zaobstará zberné vozidlo. Zakúpené budú aj veľkokapacitné kontajnery na zvoz BRO.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.03.2019
Celková suma
542,081 €
Vlastné zdroje
27,104 €
Vyčerpané z projektu
273,360 €
Nezrovnalosti
542,081 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov pre m…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
850,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
0,0 (t/rok)
Cieľ
850,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zberné nádoby na bioidpad 1100l 40 ks

Zberné nádoby na bioodpad 1100 l 40 ks, 240 l 300 ks

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,945 €
Schválené na preplatenie
10,945 €
Realizácia
14.07.2018
Názov

Zberné nádoby 240 l 300 kusov

Zberné nádoby na bioodpad 1100 l 40 ks, 240 l 300 ks

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,523 €
Schválené na preplatenie
10,523 €
Realizácia
14.07.2018
Názov

Zberné nádoby na bioidpad 1100l 40 ks

Zberné nádoby na bioodpad 1100 l 40 ks, 240 l 300 ks

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,945 €
Schválené na preplatenie
10,945 €
Realizácia
14.07.2018
Názov

Zberné nádoby 240 l 300 kusov

Zberné nádoby na bioodpad 1100 l 40 ks, 240 l 300 ks

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,523 €
Schválené na preplatenie
10,523 €
Realizácia
14.07.2018
Názov

VOK 10 m3 3 kusy

VOK 10m3, 3 kusy

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
5,616 €
Realizácia
29.07.2018
Názov

VOK 10 m3 3 kusy

VOK 10m3, 3 kusy

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
5,616 €
Realizácia
29.07.2018
Názov

Traktor Zetor fortera HSX AGRO130

Traktor ZETOR FORTERA HSX AGRO 130

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,744 €
Schválené na preplatenie
66,744 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Traktor Zetor fortera HSX AGRO130

Traktor ZETOR FORTERA HSX AGRO 130

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,744 €
Schválené na preplatenie
66,744 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Teleskopický nakladač KRAMER 5085

Teleskopický nakladač KRAMER 5085

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,936 €
Schválené na preplatenie
81,936 €
Realizácia
06.10.2018
Názov

Teleskopický nakladač KRAMER 5085

Teleskopický nakladač KRAMER 5085

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,936 €
Schválené na preplatenie
81,936 €
Realizácia
06.10.2018
Názov

Miešací voz SEKO SAMURAI

Miešací voz SEKO SAMURAI

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,084 €
Schválené na preplatenie
81,084 €
Realizácia
09.09.2018
Názov

Miešací voz SEKO SAMURAI

Miešací voz SEKO SAMURAI

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,084 €
Schválené na preplatenie
81,084 €
Realizácia
09.09.2018
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty NHS 180e, VIN 8550

Štiepkovač drevnej hmoty

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,512 €
Schválené na preplatenie
16,512 €
Realizácia
09.09.2018
Názov

Štiepkovač drevnej hmoty NHS 180e, VIN 8550

Štiepkovač drevnej hmoty

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,512 €
Schválené na preplatenie
16,512 €
Realizácia
09.09.2018
Názov

Dočasný pútač

dočasný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Názov

Dočasný pútač

dočasný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Nováky

Suma celkom
542,081 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
542,081 €
Vrátená suma
273,360 €
Suma na vymáhanie
273,360 €
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nesprávna alebo nek…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Názov
BEL-ENERGY s.r.o.
IČO
28537688
Názov
KATIS s.r.o.
IČO
36596086
Názov
BEL-ENERGY s.r.o.
IČO
28537688
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.