Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu MAS Sečovský región „Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský región, o. z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD“ je pomocou finančných prostriedkov poskytnutých v rámci výzvy dosiahnuť efektívne napĺňanie cieľov, ktoré sú definované v rámci schválenej stratégie „STRATÉGIA MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU Sečovský región, o.z.“ prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Zabezpečenie kvalitného a odborného tímu, vytvorenie vyhovujúcich kancelárskych  priestorov s interiérovým vybavením a kvalitnou IKT, sa vytvoria vhodné podmienky , ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu kancelárie MAS a realizáciu činností spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD.

Medzi pozitívne dopady realizácie projektu môžeme zahrnúť samotnú implementáciu stratégie CLLD a teda napĺňanie špecifických cieľov stratégie:
1 zabezpečiť inovatívny a integrovaný rozvoj a skvalitnenie základnej verejnej infraštruktúry.
2 zlepšiť úroveň vzdelávania, informovania a tiež komunitnej spolupráce a sociálnych služieb s dôrazom na mladých ľudí a marginalizované skupiny miestnych obyvateľov.
3 zlepšiť zamestnanosť v území, rozvíjať malé a stredné podnikanie s dôrazom na vytváranie nových pracovných miest, využívanie inovácií a príležitostí pre mladých a znevýhodnených obyvateľov.
4 zvýšiť efektivitu činnosti MAS vrátane propagácie a sieťovania

Pozitívnym vplyvom predkladanej žiadosti je vytvorenie kancelárie MAS ako kontaktného bodu s možnosťou informovania aktérov ale aj obyvateľov a prípadných záujemcov o stratégii CLLD, možnostiach podpory a možnostiach rozvoja územia.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Miesta realizácie
Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky, Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.10.2019
Celková suma
146,343 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Vyčerpané z projektu
123,881 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
06.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
06.12.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

paušálna sadzba z nepriamych výdavkov 12-05

Paušálna sadzba z nepriamych výdavkov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
4,043 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 05/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 05/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 05/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 04/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
2,025 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 04/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 04/2018

Sumarizačný hárok-osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 03/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 03/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 03/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 02/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 02/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 02/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,075 €
Schválené na preplatenie
1,075 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 01/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 01/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 01/2018

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
-
Názov

Ekonomický manažér 12/2017

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
-
Názov

Administratívny pracovník 12/2017

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 12/2017

Sumarizačný hárok- osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,759 €
Schválené na preplatenie
1,759 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník 06/2018

administratívny pracovník 06/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

ekonomický manažér 07/2018

ekonomický manažér 07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

paušálna sadzba 06-07/2018

paušálna sadzba 06-07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér06/2018

projektový manažér 06/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

ekonomický manažér 06/2018

ekonomický manažér 06/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
17.07.2018
Názov

projektový manažér 07/2018

projektový manažér 07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

administratívny pracovník 07/2018

administratívny pracovník 07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

VD18059- cestovný príkaz

VD18059- cestovný príkaz

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

VD18053-cestovný príkaz

VD18053-cestovný príkaz

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

nájom 03/2018

nájom 03/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

nájom 04/2018

nájom 04/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

nájom 06/2018

nájom 06/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
18.07.2018
Názov

nájom 08/2018

nájom 08/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

VD18058-cestovný príkaz

VD18058- cestovný príkaz

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

nájom 02/2018

nájom 02/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

nájom 05/2018

nájom 05/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

nájom 07/2018

nájom 07/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
15.08.2018
Názov

nájom priestorov 09/2018

nájom 09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

cestovná náhrada VD18082

cestovná náhrada VD18082

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

cestovná náhrada VD18081

cestovná náhrada VD18081

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

cestovná náhrada VD8077

cestovná náhrada VD18077

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

paušálna sadzba 08-09/2018

paušálna sadzba 08-09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník 08/2018

administratívny pracovník 08/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

ekonomický manažér 08/2018

ekonomický manažér 08/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

projektový manažér 09/2018

projektový manažér 09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

ekonomický manažér 09/2018

ekonomický manažér 09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

administratívny pracovník 09/2018

administratívny pracovník 09/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

projektový manažér 08/2018

projektový manažér 08/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
03.09.2018
Názov

projektový manažér 10/2018

projektový manažér 10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

ekonomický manažér 10/2018

ekonomický manažér 10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Administratívny pracovník 10/2018

Administratívny pracovník 10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

nájom 10/2018

nájom 10/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

cestovná náhrada VD18085

cestovná náhrada VD18085

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

nájom 11/2018

nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

paušálna sadzba 11/2018

paušálna sadzba 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

administratívny pracovník 11/2018

administratívny pracovník 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

paušálna sadzba 11/2018

Paušálna sadzba 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
-
Názov

projektový manažér 11/2018

projektový manažér 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

ekonomický manažér 11/2018

ekonomický manažér 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

nájom 11/2018

nájom 11/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

nájom 12/2018

nájom 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

paušálna sadzba 12/2018

Paušálna sadzba 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
-
Názov

ekonomický manažér 12/2018

ekonomický manažer 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

projektový manažér 12/2018

projektový manažér 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

administratívny pracovník 12/2018

administratívny pracovník 12/2018

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
07.01.2019
Názov

Cestovný príkaz VD 19004

Cestovný príkaz VD 19004

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

administratívny pracovník 2/2019 AP

administratívny pracovník 2/2019 AP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

ekonomický manažér 2/2019 EM

ekonomický manažér 2/2019 EM

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

projektový manažér 2/2019 PM

projektový manažér 2/2019 PM

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

administratívny pracovník 1/2019 AP

administratívny pracovník 1/2019 AP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

ekonomický manažér 1/2019 EM

ekonomický manažér 1/2019 EM

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

projektový manažér 1/2019 PM

projektový manažér 1/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

Administatívny pracovník 3/2019

Administratívny pracovník 3/2019 AP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

ekonomický manažér 3/2019 EM

ekonomický manažér 3/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Projektový manažér 3/2019

projektový manažér 3/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Paušálna sadzba PS 1-3/2019

Paušalna sadzba PS 1-3/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
2,069 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné DF 19012, 3/2019

Nájomné DF 19012, 3/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

nájonmé DF 19008 2/2019

nájomné DF 19008 2/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

nájomné DF 19002 1/2019

Nájomné DF 19002 1/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Projektový manažér 4/2019

Projektový manažér 4/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Ekonomický manažér 4/2019

Ekonomický manažér 4/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Administratívny pracovník 4/2019

Administratívny pracovník 4/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
03.05.2019
Názov

Nájomné DF 19020 5/2019

Nájomné DF 19020 5/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

ekonomický manažér 5/2019 EM

ekonomický manažér 5/2019 EM

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Projektový manažér PM 6/2019

Projektový manažér PM 6/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Paušálna sadzba PS 4-6/2019

Paušálna sadzba PS 4-6/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
2,069 €
Realizácia
-
Názov

Cestovný príkaz VD 19045

Cestovný príkaz VD 19045

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Nájomné DF 19016 4/2019

Nájomné DF 19016 4/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Nájomné DF 19025 6/2019

Nájomné DF 19025 6/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

projektový manažér 5/2019

projektový manžér 5/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

administratívny pracovník 5/2019 AP

administratívny pracovník 5/2019 AP

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Administratívny pracovník AP 6/2019

Administratívny pracovník AP 6/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Ekonimický manažér EM 6/2019

Ekonomický manažér EM 6/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

Cestovný príkaz VD 19034

Cestovný príkaz VD 19034

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Cestovný príkaz VD 19043

Cestovný príkaz VD 19043

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Cestovný príkaz VD 19027

Cestovný príkaz VD 19027

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Ekonomický manažér 7/2019

Ekonomický manažér 7/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Ekonomický manažér 8/2019

Ekonomický manažér 8/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Nájomné DF 19032 8/2019

Nájomné DF 19032 8/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
21.08.2019
Názov

Ekonomický manažér 9/2019

Ekonomický manažér 9/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Administratívny pracovník 7/2019

Administratívny pracovník 7/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Nájomné DF 19037- 9/2019

Nájomné DF 19037- 9/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

Administratívny pracovník 9/2019

Administratívny pracovník 9/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Administratívny pracovník 8/2019

Administratívny pracovník 8/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Projektový manažér PM 9/2019

Projektový manažér 9/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

cestovná náhrada

cestovná náhrada

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Projektový manažér 7/2019

Projektový manažér 7/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Projektový manažér 8/2019

Projektový manažér 8/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
04.09.2019
Názov

Nájomné DF 19029 7/2019

Nájomné DF 19029 7/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Paušálna sadzba PS 7-9/2019

Paušálna sadzba 7-9/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
2,069 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

cestovná náhrada

cestovná náhrada

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

ekonomický manažér 10/2019

Ekonomický manažér 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
1,487 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

nájom priestorov 10/2019

nájom 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Tlačiareň HP OfficeJet pro

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

externý disk HDD 2,5 1 TB

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

presenter- logitech R400

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Notebook- 2 ASUS X540UB-DM1967

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Notebook 1- ASUS UX433FN-A5047T

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

PC HP 200 AIO i3 4G

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Projektor epson

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

bezdrôtová myš

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

kaspersky Isecurity

faktúra IKT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2019
Názov

Paušálna sadzba 10/2019

Paušálna sadzba 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
-
Názov

mzda projektový manažér

mzda projektový manažér 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
2,028 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

administratívny pracovník mzda 10/2019

administratívny pracovník mzda 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

cestovné náhrady

Cestovný príkaz 10/2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
28.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
127,987 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
127,987 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Názov
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.
IČO
42322529
Názov
WELIT, s.r.o.
IČO
45999589
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.