Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.

Nový Ruskov

Projekty
4

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Implementácia stratégie CLLD MAS Sečovský región,…

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
740,377 €
Vlastné zdroje
37,019 €
Projekt

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský …

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,881 €
Suma
146,343 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Projekt

Animačné náklady MAS Sečovský región, o. z. súvis…

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský …

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,356 €
Vlastné zdroje
968 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský …

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,881 €
Suma
146,343 €
Vlastné zdroje
7,317 €
Projekt

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský …

Miestna akčná skupina Sečovsk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,356 €
Vlastné zdroje
968 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.