Popis projektu

Obec Valaliky, ktorá je žiadateľom v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19, má v prevádzke kultúrnu inštitúciu - Kultúrny dom. Projekt rieši predovšetkým zlepšenie kvality interiéru a hygienických štandardov prostredníctvom stavebno-technických v objekte KD, ktorý leží v centrálnej časti obce. Cieľom projektu je zlepšenie poskytovaných služieb a zlepšenie  hygienickej úrovne danej kultúrnej inštitúcie. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 2 hlavných aktivít projektu -
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii a
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie
Tieto aktivity sú vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybaveniakultúrnych inštitúcií v rámci špecifického cieľa 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii. Predmetom hlavných aktivít bude zvýšenie
kvality poskytovaných služieb prostredníctvom nákupu vybavenia dotknutého KD a zvýšeniu hygienických štandardov prostredníctvom nákupu účinných dezinfikátorov so stojanmi, ktoré sú certifikované ako účinné zariadenia proti vírusu COVID-19.

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte vyše 4,5 tis., budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:
- 1
- 147 394,68 Eur
- 11/2021 - 06/2023 (20 mesiacov)

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.12.2023
Celková suma
147,395 €
Vlastné zdroje
7,370 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
20.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.09.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
22.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
09.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mobilné plazmové dezinfikátory

Faktúra za mobilné plazmové dezinfikátory - KD

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mobilné plazmové dezinfikátory

Faktúra za mobilné plazmové dezinfikátory - KD

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce - KD

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce - KD

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra za projektovú dokumentáciu - KD

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov IČO
Názov
STAVOPROJEKT, s.r.o.
IČO
31705286
Názov
Mette s. r. o.
IČO
47843438
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.