Popis projektu

Verejno-súkromné partnerstvo bolo založené za účelom riešenia problémov vo všetkých oblastiach života vidieka. Územie nedostatočne využíva svoj rozvojový potenciál a disponuje nevyužitými prírodnými a kultúrno-historickými možnosťami. Bohatá fauna a flóra, chránené prírodné územia a biotopy národného a európskeho významu by mohli byť lákadlom pre domácich a zahraničných turistov. MAS ZO BTMaMB sa všetkými disponibilnými prostriedkami podieľa na budovaní vyhovujúceho ekonomického prostredia a územia s dobrými medziľudskými vzťahmi a potenciálom pre rozvoj celého regiónu. Taktiež sa snaží riešiť problémy s nedostatkom pracovných miest a so zvýšením počtu návštevníkov tejto oblasti. Spolupráca predstaviteľov verejného, neziskového a podnikateľského sektora je zárukou a prejavom snahy aktérov územia o jeho rozvoj po všetkých stránkach.

Aby bolo zabezpečené napredovanie a rozvoj územia MAS a naďalej sa plnil hlavný cieľ projektu definovaný v stratégii CLLD je nevyhnutné, aby boli zabezpečené dostatočné prevádzkové kapacity MAS. Kancelária MAS ZO BTMaMB počíta v ďalšom období s minimálne dvomi až tromi zamestnancami, pričom zvažuje do budúcna aj absolventskú prax a pomoc v rámci ÚPSVaRu. Zamestnanci majú za úlohu aktivity v podobe formálnej kontroly prijatých projektov a príloh, registrácie projektových zámerov, zabezpečovania zberu informácii, sledovania čiastkových a celkových výsledkov, zabezpečovanie informovanosti žiadateľov a mnoho ďalších.

V rámci technického vybavenia je potrebné doobstarať chýbajúce kancelárske a počítačové vybavenie, nakoľko už zapožičané vybavenie nebude možné využívať. Hlavným účelom kancelárie je nepretržité napĺňanie cieľov stanovených v schválenej stratégii MAS.

Viac
Subjekt
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Miesta realizácie
Štvrtok, Melčice-Lieskové, Kostolná-Záriečie, Ivanovce, Chocholná-Velčice, Drietoma, Zemianske Podhradie, Adamovské Kochanovce, Nová Bošáca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.12.2023
Celková suma
43,095 €
Vlastné zdroje
2,155 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
07.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájom priestorov 01/2021

Faktúra za nájomné 01/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Nájom priestorov 02/2021

Faktúra za nájomné 02/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Nájom priestorov 03/2021

Faktúra za nájomné 03/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Nájom priestorov 04/2021

Faktúra za nájomné 04/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Nájom priestorov 05/2021

Faktúra za nájomné 05/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Nájom priestorov 06/2021

Faktúra za nájomné 06/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Nájom priestorov 07/2021

Faktúra za nájomné 07/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Nájom priestorov 08/2021

Faktúra za nájomné 08/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Nájom priestorov 09/2021

Faktúra za nájomné 09/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Nájom priestorov 10/2021

Faktúra za nájomné 10/2021

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 02/2021 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 02/2022 - Tereková

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Projektový manažér

Výplatná páska za obdobie 03/2021 - Bernátek

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Výplatná páska za obdobie 01/2022 - Bakita

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Výplatná páska za obdobie 02/2022 - Bakita

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Výplatná páska za obdobie 03/2022 - Bakita

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Výplatná páska za obdobie 04/2022 - Bakita

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 02/2022 - Martincová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 06/2022 - Martincová

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 06/2022 - Otepka

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 08/2022 - Kyzeková

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Odborný hodnotiteľ

Výplatná páska za obdobie 08/2022 - Michalková

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 15%

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 15%

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov 11.2019-05.2020

VÝPOČET PAUŠÁLNEJ SADZBY Z PRIAMYCH MZDOVÝCH VÝDAVKOV

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 11/2019

Výplatná páska za obdobie 11/2019 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 12/2019

Výplatná páska za obdobie 12/2019 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 01/2020

Výplatná páska za obdobie 01/2020 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 02/2020

Výplatná páska za obdobie 02/2020 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 03/2020

Výplatná páska za obdobie 03/2020 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 04/2020

Výplatná páska za obdobie 04/2020 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Terézia Migašová - Projektový manažér - 05/2020

Výplatná páska za obdobie 05/2020 TM

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Skriňa

Nábytok

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Pracovný stôl

Nábytok

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Pracovná stolička

Nábytok

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Poličková zostava

Nábytok

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Multifunkčné kopírovacie zariadenie

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

PC zostava vrátane operačného systému

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Antivírový program

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Ďalšie IT vybavenie

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Sotvér - balík pracovných programov

Faktúra IKT

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

VÝPOČET PAUŠÁLNEJ SADZBY Z PRIAMYCH MZDOVÝCH VÝDAVKOV

VÝPOČET PAUŠÁLNEJ SADZBY Z PRIAMYCH MZDOVÝCH VÝDAVKOV

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný hodnotiteľ - Kenderová

Kenderová-OHx2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný hodnotiteľ - Minárechová

Minárechová-OHx2

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný hodnotiteľ- Bakita

Bakita - OHx3

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 06/2020

Výplatná páska 06/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 07/2020

Výplatná páska 07/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 08/2020

Výplatná páska 08/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 09/2020

Výplatná páska 09/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 10/2020

Výplatná páska 10/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 11/2020

Výplatná páska 11/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér 12/2020

Výplatná páska 12/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 09/2020

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 06/2020

Nájom 06-2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 07/2020

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 08/2020

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 10/2020

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 11/2020

Nájom 11/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov 12/2020

Nájom 12/2020

Vlastník dokladu
Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka
Dodávateľ
Obec Štvrtok
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.