Popis projektu

Účelom predkladanej žiadosti o NFP je návrh zateplenia obvodových plášťov 3 objektov Materskej školy na ulici Hoštáky a dvoch objektov Materskej školy na ulici Bradáčová v meste Myjava za účelom zníženia energetickej náročnosti.

Rekonštrukcia pozostáva zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií a kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov v obvodových konštrukciách. Súčasťou rekonštrukcie objektov je aj výmena elektroinštalácií a vykurovania.

Po ukončení rekonštrukcie dôjde k plánovanej úspore potreby energie na vykurovanie za všetky budovy o viac ako 65%. Zároveň dôjde k plánovanému zníženiu emisií CO2 o 67%.

Viac
Subjekt
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Miesta realizácie
Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2017 - 01.11.2018
Celková suma
1,315,257 €
Vlastné zdroje
65,763 €
Vyčerpané z projektu
1,209,893 €
Nezrovnalosti
121,562 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
34031004004 – A Zníženie energetickej n…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2017
Skutočný začiatok
22.07.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
18.07.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
30.11.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0293 (MW)
Cieľ
0,028 (MW)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0293 (MWt)
Cieľ
0,028 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
15,526 (MWh/rok)
Cieľ
13,62 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
58,852 (t ekviv. CO2)
Cieľ
50,52 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
19,1 (Kg/rok)
Cieľ
21,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3273,38 (m2)
Cieľ
3273,38 (m2)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
195,933 (MWh/rok)
Cieľ
194,6503 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
518,1168 (MWh/rok)
Cieľ
518,1168 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
322183,8 (kWh/rok)
Cieľ
323466,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
323466,53 (kWh/rok)
Cieľ
323466,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
473571,9 (kWh/rok)
Cieľ
418050,76 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.02.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebného dozoru za august

Výkon stavebného dozoru za august

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,130 €
Schválené na preplatenie
9,130 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebného dozoru za august

Výkon stavebného dozoru za august

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,130 €
Schválené na preplatenie
9,130 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Stavebné práce za august

Stavebné práce za august

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,298 €
Schválené na preplatenie
603,298 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za august

Stavebné práce za august

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603,298 €
Schválené na preplatenie
603,298 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

Faktúra 2017/191

Stavebné práce za september

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566,214 €
Schválené na preplatenie
566,214 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Faktúra 2017/191

Stavebné práce za september

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566,214 €
Schválené na preplatenie
566,214 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,569 €
Schválené na preplatenie
8,569 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,569 €
Schválené na preplatenie
8,569 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Faktúra 2018/033

Stavebné práce za september

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,682 €
Schválené na preplatenie
22,682 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2018/033

Stavebné práce za september

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,682 €
Schválené na preplatenie
22,682 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2018
Názov

Energetický audit-overenie

Energetický audit - overenie

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2018
Názov

Stavebné práce za september

Stavebné práce za september

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2018
Názov

Výkon stavebného dozoru

Výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2018
Názov

Faktúra 170179

Publicita

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2017
Názov

Publicita

Publicita

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2018
Názov

Energetické certifikáty

Energetické certifikáty

Vlastník dokladu
Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava

Suma celkom
505 €
Vrátená suma
505 €
Suma na vymáhanie
505 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Materská škola, Bradáčova 773/30, 90701 Myjava

Suma celkom
61,448 €
Vrátená suma
59,584 €
Suma na vymáhanie
59,584 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Nedostatok času pre…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
59,610 €
Vrátená suma
59,610 €
Suma na vymáhanie
59,610 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO
44756518
Názov
Andrej Barbierik
IČO
46160655
Názov
MYPRINT, s.r.o.
IČO
36340189
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
Ing. Milan Durec - HARMONIA
IČO
33946965
Názov
Ing. Vladimír Závodný
IČO
37032917
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.