Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK obnoviť a modernizovať vozidlový park s cieľom skvalitniť služby ŽOD, zvýšiť jej atraktívnosť pre cestujúcich a napomôcť budovaniu IDS v SR. Reaguje na nevyhovujúci stav ŽKV pre osobnú dopravu v regióne Banská Bystrica a na konkurenciu autobusovej a automobilovej dopravy, ktorá ponúka kvalitné služby a podstatne vyšší cestovný komfort. Projektom sa obnovia najviac zastarané a nevyhovujúce vozidlá v regióne Banská Bystrica. Dodaných bude 21 DMJ, a to 14 DMJ s kapacitou 110 miest a 7 DMJ s kapacitou 160 miest, čo je náplňou hlavnej aktivity projektu. Nové DMJ poskytnú ponuku modernej a environmentálne ohľaduplnej prepravy na regionálnych tratiach.

Základným cieľom projektu je prispieť k skvalitneniu služieb ŽOD a k zlepšeniu dopravnej obslužnosti regiónu Banská Bystrica nahradením časti jestvujúcich zastaraných ŽKV novými DMJ a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedenom regióne. Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: 21 DMJ a 6 640 482 cestujúcich v roku 2026.

Nové DMJ by mali poskytnúť cestujúcej verejnosti vyššiu kvalitu služieb, komfortu a kultúry cestovania, ale i väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy. Zvýši sa tak atraktívnosť ŽOD, čo by sa malo premietnuť do nárastu počtu cestujúcich železničnou dopravou a tým aj do zlepšenia jej výkonnosti, efektívnosti a konkurenčnej pozície na dopravnom trhu v SR.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.03.2021
Celková suma
74,835,328 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
32,427,022 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie mobilných ŽKV
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
12.11.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
15.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2015
Skutočný začiatok
01.08.2015
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
19.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
3690304,0 (počet)
Cieľ
6640482,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

10%-ná zálohová faktúra za dodanie za 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110

10%-ná zálohová faktúra za 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,225,694 €
Schválené na preplatenie
3,225,694 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

10%-ná zálohová faktúra za dodanie za 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110

10%-ná zálohová faktúra za 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,225,694 €
Schválené na preplatenie
3,225,694 €
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 13 ks DMJ 110 (opcia)

10%-ná zálohová faktúra za 13 ks DMJ 110 (opcia)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,257,839 €
Schválené na preplatenie
4,257,839 €
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 13 ks DMJ 110 (opcia)

10%-ná zálohová faktúra za 13 ks DMJ 110 (opcia)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,257,839 €
Schválené na preplatenie
4,257,839 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 1 - fix DMJ 861.033-9 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č.1 - fix DMJ 861.033-9 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 1 - fix DMJ 861.033-9 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č.1 - fix DMJ 861.033-9 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 2 - fix DMJ 861.034-7 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 2 - fix DMJ 861.034-7 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 2 - fix DMJ 861.034-7 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 2 - fix DMJ 861.034-7 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č.3 - fix DMJ 861 035-4 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 3 - fix DMJ 861 035-4 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č.3 - fix DMJ 861 035-4 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 3 - fix DMJ 861 035-4 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 4 - fix DMJ 861.036-2 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 4 - fix DMJ 861.036-2 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 4 - fix DMJ 861.036-2 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 4 - fix DMJ 861.036-2 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 fix DMJ 861.037-0

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 fix DMJ 861.037-0

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 fix DMJ 861.037-0

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 fix DMJ 861.037-0

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 6 fix DMJ 861.038-8 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 6 fix DMJ 861.038-8 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 6 fix DMJ 861.038-8 (DMJ 160)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 6 fix DMJ 861.038-8 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 7 fix DMJ 861.039-6 (DMJ 160)

15%-ná ZaFa za HS č. 7 fix DMJ 861.039-6 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 7 fix DMJ 861.039-6 (DMJ 160)

15%-ná ZaFa za HS č. 7 fix DMJ 861.039-6 (DMJ 160)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,036 €
Schválené na preplatenie
621,036 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.033-3 fix (DMJ 160 č. 1)

75%- ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.033-3 fix (DMJ160 č. 1)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.033-3 fix (DMJ 160 č. 1)

75%- ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.033-3 fix (DMJ160 č. 1)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.034-1 fix (DMJ160 č. 2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.034-1 fix (DMJ160 č. 2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.034-1 fix (DMJ160 č. 2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.034-1 fix (DMJ160 č. 2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.035-8 fix (DMJ160 č. 3)

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.035-8 fix (DMJ160 č. 3)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.035-8 fix (DMJ160 č. 3)

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.035-8 fix (DMJ160 č. 3)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 8 fix DMJ 861.101-8 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 8 fix DMJ 861.101-8 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 8 fix DMJ 861.101-8 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 8 fix DMJ 861.101-8 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 9 DMJ 861.102-6

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 9 opcia DMJ 861.102-6 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 9 DMJ 861.102-6

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 9 opcia DMJ 861.102-6 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.036-6 fix (DMJ160 č. 4)

75%-ná vyúčtvacia faktúra DMJ 861.036-6 fix (DMJ160 č. 4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra DMJ 861.036-6 fix (DMJ160 č. 4)

75%-ná vyúčtvacia faktúra DMJ 861.036-6 fix (DMJ160 č. 4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 10 opcia DMJ 861.103-4 (DMJ 110)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 10 opcia DMJ 861.103-4 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 10 opcia DMJ 861.103-4 (DMJ 110)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 10 opcia DMJ 861.103-4 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 11 opcia DMJ 861.104-2 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 11 opcia DMJ 861.104-2 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 11 opcia DMJ 861.104-2 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 11 opcia DMJ 861.104-2 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
491,289 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 5 (861.037-4)

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 5 (861.037-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 5 (861.037-4)

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 5 (861.037-4)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 6 (861.038-2)

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 6 (861.038-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 6 (861.038-2)

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 6 (861.038-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
3,105,180 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 15 opcia DMJ 861.108-3 (DMJ110)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 15 opcia DMJ 861.108-3 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia fa fix DMJ160 č. 7 (861.039-0)

75%-ná vyúčtovaca fa fix DMJ160 č. 7 (861-039-0)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,105,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 13 opcia DMJ 861.106-7 (DMJ110)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 13 opcia DMJ 861.106-7 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 12 opcia DMJ 861.105-9 (DMJ110)

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 12 opcia DMJ 861.105-9 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 14 opcia DMJ 861.107-5 (DMJ110)

15%-ná zálohová fakúra za HS č. 14 opcia DMJ 861.107-5 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra fix DMJ110 č. 1 (8) (861.101-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra fix DMJ110 č. 1 (8) (861.101-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra fix DMJ110 č. 1 (8) (861.101-8)

75%-ná vyúčtovacia faktúra fix DMJ110 č. 1 (8) (861.101-8)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 2 (9) 861.102-6

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 2(9) 861.102-6

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 2 (9) 861.102-6

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 2(9) 861.102-6

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 16 opcia DMJ 861.109-1 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 16 opcia DMJ 861.109-1 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 16 opcia DMJ 861.109-1 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 16 opcia DMJ 861.109-1 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 17 opcia DMJ 861.110-9 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 17 opcia DMJ 861.110-9 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 17 opcia DMJ 861.110-9 (DMJ 110)

15%-ná ZaFa za HS č. 17 opcia DMJ 861.110-9 (DMJ 110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 18 opcia DMJ 861.111-7

15%-ná zálohová fakútra za HS č. 18 DMJ 861.111-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 18 opcia DMJ 861.111-7

15%-ná zálohová fakútra za HS č. 18 DMJ 861.111-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia fakútra opcia DMJ110 č. 3(10) 861.103-4

75%-ná vyúčtovacia fa opcia DMJ110 č. 3 (10) 861.103-4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia fakútra opcia DMJ110 č. 3(10) 861.103-4

75%-ná vyúčtovacia fa opcia DMJ110 č. 3 (10) 861.103-4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 4(11) (861.104-2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 4(11) (861.104-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 4(11) (861.104-2)

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 4(11) (861.104-2)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 5(12) 861.105-9

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 5(12) 861.105-9

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 5(12) 861.105-9

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 5(12) 861.105-9

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HSS č. 21(14) DMJ 861.114-1 (DMJ110)

15%-ná ZaFa za HSS č. 21(14) DMJ 861.114-1 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HSS č. 21(14) DMJ 861.114-1 (DMJ110)

15%-ná ZaFa za HSS č. 21(14) DMJ 861.114-1 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HSS DMJ110 č. 19(12) DMJ 861.112-5

15%-ná ZaFa za HSS DMJ110 č. 19 (12) DMJ 861.112-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HSS DMJ110 č. 19(12) DMJ 861.112-5

15%-ná ZaFa za HSS DMJ110 č. 19 (12) DMJ 861.112-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HSS č. 20(13) DMJ 861.113-3 (DMJ110)

15%-ná ZaFa za HSS č. 20(13) DMJ 861.113-3 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HSS č. 20(13) DMJ 861.113-3 (DMJ110)

15%-ná ZaFa za HSS č. 20(13) DMJ 861.113-3 (DMJ110)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 6(13) 861.106-7

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 6(13) 861.106-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 6(13) 861.106-7

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 6(13) 861.106-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 7(14) 861.107-5

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 7(14) 861.107-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 7(14) 861.107-5

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 7(14) 861.107-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 8(15) 861.108-3

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 8(15) 861.108-3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 8(15) 861.108-3

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 8(15) 861.108-3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 9(16) 861.109-1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 10(17) 861.110-9

75%-ná vyúčtovacia fa opcia DMJ110 č. 10(17) 861.110-9

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 10(17) 861.110-9

75%-ná vyúčtovacia fa opcia DMJ110 č. 10(17) 861.110-9

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 11(18) 861.111-7

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 11(18) 861.111-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 11(18) 861.111-7

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 11(18) 861.111-7

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 12(19) 81.112-5

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 12(19) 861.112-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 12(19) 81.112-5

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 12(19) 861.112-5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 13(20) 861.113-3

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 13(20) 861.113-3

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 14(21) 861-114-1

75%-ná vyúčtovacia faktúra opcia DMJ110 č. 14(21) 861.114-1

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,456,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov IČO
Názov
ŽOS Vrútky, a.s.
IČO
31615619
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.