Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v Bátorových Kosihách a to formou obnovy obálky budovy, obnovy ostatných technických prvkov a obnovy vykurovacej sústavy. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie  až na úroveň 39,4 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 75,4%.

  • Zateplenie fasády až po úroveň terénu
  • Zateplenie strechy a nadvýšenie atiky
  • Výmena okien a dverí

  • Výmena bleskozvodu
  • Izolácia vnútornej steny a stropu v určitých častiach suterénu
  • Osadenie odkvapového chodníka

  • Výmenou kotlov
  • Výmenou vykurovacích telies 

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.07.2019
Celková suma
994,660 €
Vlastné zdroje
49,733 €
Vyčerpané z projektu
930,830 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
12.09.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
30.06.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.06.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
84,3144 (t ekviv. CO2)
Cieľ
107,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3512,0 (m2)
Cieľ
3559,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
151,8053 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
446,18 (MWh/rok)
Cieľ
446,175 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
294369,7269 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
417649,0 (kWh/rok)
Cieľ
409940,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
319641,9122 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
3,268 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
3,268 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
185,195 €
Schválené na preplatenie
185,195 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
185,195 €
Schválené na preplatenie
185,195 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebný dozor časť 2

Faktúra za stavebný dozor č.2

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
3,258 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Stavebný dozor časť 2

Faktúra za stavebný dozor č.2

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
3,258 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
184,632 €
Schválené na preplatenie
184,632 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce č.2

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
184,632 €
Schválené na preplatenie
184,632 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Faktúra č. 16/2019 za stavebný dozor

Faktúra č.16/2019 za stavebný dozor k ŽoP č.3

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,317 €
Schválené na preplatenie
3,317 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Faktúra č. 16/2019 za stavebný dozor

Faktúra č.16/2019 za stavebný dozor k ŽoP č.3

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,317 €
Schválené na preplatenie
3,317 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 201900593 za stavebné práce k ŽoP č.3

Faktúra č.201900593 za stavebné práce k ŽoP č.3

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
187,938 €
Schválené na preplatenie
187,938 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Faktúra č. 201900593 za stavebné práce k ŽoP č.3

Faktúra č.201900593 za stavebné práce k ŽoP č.3

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
187,938 €
Schválené na preplatenie
187,938 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,189 €
Schválené na preplatenie
17,189 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie

Faktúra za zhotovenie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,000 €
Schválené na preplatenie
21,000 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,711 €
Schválené na preplatenie
4,711 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,711 €
Schválené na preplatenie
4,711 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
266,916 €
Schválené na preplatenie
266,916 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
266,916 €
Schválené na preplatenie
266,916 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Stavebné práce

FA za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
51,781 €
Schválené na preplatenie
51,781 €
Realizácia
14.10.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Názov
GYGY - PROJEKT s.r.o.
IČO
46764852
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.