Popis projektu

Predmetom realizácie projektu „FN NITRA“ je komplexná modernizácia prístrojového vybavenia Fakultnej nemocnice za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Projekt bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou s názvom „Modernizácia zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia“ .

 Harmonogram realizácie hlavnej aktivity a celého projektu bol stanovený na 24 mesiacov od 07/2019 do 06/2021.

výšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti akútnej zdravotnej starostlivosti a podpora zdravia pre všetky skupiny obyvateľstva. Realizáciou aktivity dôjde k obstaraniu zdravotníckej techniky, ktorá bude využívaná pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti na lôžkových oddeleniach nemocnice. V rámci aktivity dôjde k obstaraniu zariadení a zdravotníckej techniky na viaceré lôžkové oddelenia za účelom komplexnej modernizácia nemocnice. Najvýznamnejšou obnovou technologického vybavenia prejdú kliniky a oddelenia: Centrálne operačné sály, KAIM, Chirurgické kliniky a Interná klinka. Modernizácia sa v menšom rozsahu dotkne aj Gynekologicko – pôrodníckej kliniky, Urologického oddelenia, Kardiologickej klinky, Klinika novorodencov, detí a dorastu, Kliniky otorinolaryngológie, Neurologickej kliniky, Oddelenia cievnej chirurgie a Oddelenia rádioterapie a klinickej onkológie.

Realizáciou hlavnej aktivity dosiahneme splnenie merateľného ukazovateľa:

P0579 - Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc  - hodnota 1

Naplnenie merateľného ukazovateľa podmieňujeme tiež plnením čiastkových cieľov, ktoré budú dosiahnuté realizáciou projektu:

  • Zvýšenie obložnosti lôžok na úroveň 77,68 %
  • Skrátenie doby hospitalizácie na 5,1 dňa
  • Udržiavanie pozitívneho hospodárskeho výsledku nemocnice a kladnej EBIDTA
  • Skrátenie doby diagnostiky akútnych pacientov
  • Zvyšovanie spokojnosti pacientov s poskytovanými službami

Miestom realizácie projektu je areál Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra.

 

Viac
Subjekt
Fakultná nemocnica Nitra
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2021
Celková suma
17,121,976 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,004,012 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.08.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
07.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sonografický prístroj prémiovej triedy s HD a SW pre určenie stupňa firbrózy pečene

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,055 €
Schválené na preplatenie
238,055 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj prémiovej triedy s HD a SW pre určenie stupňa firbrózy pečene

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,055 €
Schválené na preplatenie
238,055 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Urológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,920 €
Schválené na preplatenie
94,920 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Pediatriu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,200 €
Schválené na preplatenie
97,200 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Neurológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,360 €
Schválené na preplatenie
90,360 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre KAIM

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,440 €
Schválené na preplatenie
103,440 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Chirurgiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,840 €
Schválené na preplatenie
96,840 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Kardiológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,640 €
Schválené na preplatenie
104,640 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Gynekológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,440 €
Schválené na preplatenie
91,440 €
Realizácia
-
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Urológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,920 €
Schválené na preplatenie
94,920 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Pediatriu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,200 €
Schválené na preplatenie
97,200 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Neurológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,360 €
Schválené na preplatenie
90,360 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre KAIM

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,440 €
Schválené na preplatenie
103,440 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Chirurgiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,840 €
Schválené na preplatenie
96,840 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Kardiológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,640 €
Schválené na preplatenie
104,640 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Sonografický prístroj najvyššej triedy pre Gynekológiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,440 €
Schválené na preplatenie
91,440 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

Fakovitrektómia

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,120 €
Schválené na preplatenie
135,120 €
Realizácia
-
Názov

Fakovitrektómia

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,120 €
Schválené na preplatenie
135,120 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Transportné sono

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,400 €
Schválené na preplatenie
83,400 €
Realizácia
-
Názov

Transportné sono

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,400 €
Schválené na preplatenie
83,400 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Operačný neurochirurgický mikroskop pre operácie chrbtice

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
-
Názov

Operačný mikroskop ORL

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
-
Názov

Operačný Mikroskop pre oftalmológiu s integrovaným OCT

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482,400 €
Schválené na preplatenie
482,400 €
Realizácia
-
Názov

Operačný neurochirurgický mikroskop pre operácie chrbtice

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Operačný mikroskop ORL

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
144,000 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Operačný Mikroskop pre oftalmológiu s integrovaným OCT

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482,400 €
Schválené na preplatenie
482,400 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Komplexný neuronavigačný integrovaný systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,098,197 €
Schválené na preplatenie
1,098,197 €
Realizácia
-
Názov

Komplexný neuronavigačný integrovaný systém

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,098,197 €
Schválené na preplatenie
1,098,197 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Prístroj pre brachyterapiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Prístroj pre brachyterapiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

System sterilizačných kontajnerov určených na ochranu a sterilizáciu operačného inštrumentária s farebným rozlíšením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

System sterilizačných kontajnerov určených na ochranu a sterilizáciu operačného inštrumentária s farebným rozlíšením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Urologický holmiový laser s pracovnou stanicou na vizualizáciu jednorázového prístupu do obličky

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Urologický holmiový laser s pracovnou stanicou na vizualizáciu jednorázového prístupu do obličky

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cholangioskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cholangioskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ultrazvukový neurochirurgický aspirátor (5 h)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvukový chirurgický aspirátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ultrazvukový neurochirurgický aspirátor (5 h)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Ultrazvukový chirurgický aspirátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Kombinovaná elektrochirurgická jednotka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Endosonografia

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Videoendoskopická zostava pre chirurgiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Videoendoskopická zostava gastro/urgent

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RTG mobilný digitálny s C ramenom SV

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

RTG mobilný digitálny s C ramenom SV

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RTG mobilný digitálny s C ramenom SV

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dezinfekčné umývačky nástrojov (15 DIN sit/proces)

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Kombinovaný sterilizátor para - formaldehyd 8 STJ

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Parný sterilizátor 8 STJ

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Parný sterilizátor 8 STJ

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaný sterilizátor para - formaldehyd 8 STJ

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dezinfekčné umývačky nástrojov (15 DIN sit/proces)

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na odsávanie elektrochirurgického dymu

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev s argónom

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev s argónom

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na odsávanie elektrochirurgického dymu

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev

faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kombinovaná elektrochirurgická jednotka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Kombinovaná elektrochirurgická jednotka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
679,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Videoendoskopická zostava pre chirurgiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Endosonografia

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Videoendoskopická zostava pre gastro/urgent

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Endosonografia

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža s UHD rozlíšením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Videoendoskopická zostava pre chirurgiu

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Videoendoskopická zostava pre gastro/urgent

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
532,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgická odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgická odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Odsávačka

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Monitorovací systém pre JIS (II)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovací systém pre KAIM (I)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitorovací systém pre JIS (II)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Monitorovací systém pre KAIM (I)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Vybavenie operačnej sály zákrokovej - operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Urgent septický - operačný stôl a operačná lampa (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály urgentnej aseptickej - operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály urgentnej aseptickej - operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Urgent septický - operačný stôl a operačná lampa (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Vybavenie operačnej sály zákrokovej - operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Pôrodná posteľ s operačnou lampou (2x pôrodná posteľ, 2x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály gynekologickej - operačným stolom a operačnou lampou (2x operačný stôl, 2x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály urologickej - operačným stolom a operačnou lampou (2x operačný stôl, 2x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály ORL operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie operačnej sály ORL operačným stolom a operačnou lampou (1x operačný stôl, 1x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Vybavenie operačnej sály urologickej - operačným stolom a operačnou lampou (2x operačný stôl, 2x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Vybavenie operačnej sály gynekologickej - operačným stolom a operačnou lampou (2x operačný stôl, 2x operačná lampa, 1x kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Pôrodná posteľ s operačnou lampou (2x pôrodná posteľ, 2x operačná lampa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Defibrilátor najvyššej triedy s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Defibrilátor najvyššej triedy s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestnený v dokovacej stanici so 6 pozíciami (4x lineárna pumpa, 1x volumetrická pumpa + dokovacia stanica)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 4 lineárnych púmp a 1 volumetrickej pumpy umiestnený v dokovacej stanici so 6 pozíciami (4x lineárna pumpa, 1x volumetrická pumpa + dokovacia stanica)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre ORL s príslušenstvom a navigáciou

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre Neurochirurgiu s príslušenstvom a 3D exoskopickou optikou

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre urológiu s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre urológiu s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre Neurochirurgiu s príslušenstvom a 3D exoskopickou optikou

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

3D/4K endoskopická zostava pre ORL s príslušenstvom a navigáciou

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

4K modulová Artroskopická zostava s príslušenstvom a externým záznamovým zariadením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4K Artroskopická zostava s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4K modulová Artroskopická zostava s príslušenstvom a externým záznamovým zariadením

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

4K Artroskopická zostava s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Anesteziologický prístroj vyššej rady

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Anesteziologický prístroj vyššej rady

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,055,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Operačný stôl a operačná lampa pre cievnu chirurgiu (1x systémový stôl, 2x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl - otro/traumatologické výkony / artroskopia (3x systémový stôl, 3x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl - neuro/spinálne výkony (2x systémový stôl, 2x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chirurgický operačný stôl a operačná lampa (3x systémový stôl, 3x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl a operačná lampa pre cievnu chirurgiu (1x systémový stôl, 2x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Chirurgický operačný stôl a operačná lampa (3x systémový stôl, 3x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Operačný stôl - neuro/spinálne výkony (2x systémový stôl, 2x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Operačný stôl - otro/traumatologické výkony / artroskopia (3x systémový stôl, 3x operačná lampa, 1x Full HD wifi kamera)

Faktúra

Vlastník dokladu
Fakultná nemocnica Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov IČO
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
Media Comp. s.r.o.
IČO
35731486
Názov
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO
50085999
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.