Popis projektu

dosiahnutie úspory energie, zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy, zlepšenie statických vlastností budovy, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a výmena vykurovacieho systému.

Zniženie energetickej náročnosti budovy OcÚ - administratívna budova

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov (23,11 t ekviv. CO2), Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek (1061,33 m2), Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti (64,37 MWh/rok), Zníženie konečnej spotreby energie vo verejnýchbudovách (103 777 kWh/rok), Zníženie potreby energie vo verejných budovách (175 374 kWh/rok), Zníženie produkcie emisií NOx (12,687 kg/rok), Zníženie ročnej spotreby primárnej energie voverejných budovách (238 805 kWh/rok).

Kendice 274, Kendice

Viac
Subjekt
Obec Kendice
Miesta realizácie
Kendice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.05.2020
Celková suma
360,453 €
Vlastné zdroje
18,023 €
Vyčerpané z projektu
203,054 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
20.04.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
13.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
02.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
13.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,112 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,1807 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,69 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1061,33 (m2)
Cieľ
1061,33 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
241059,8829 (kWh/rok)
Cieľ
238799,25 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
150845,8106 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
38,3281 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,5073 (MWh/rok)
Cieľ
157,5073 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
119179,2776 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,916 €
Schválené na preplatenie
93,916 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Faktúra za stavebné práce - 1. etapa

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,916 €
Schválené na preplatenie
93,916 €
Realizácia
-
Názov

Kendice OcÚ zateplenie 09/2019

OcÚ Kendice zateplenie 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,184 €
Schválené na preplatenie
18,184 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Kendice OcÚ zateplenie 09/2019

OcÚ Kendice zateplenie 9/2019

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,184 €
Schválené na preplatenie
18,184 €
Realizácia
-
Názov

Kendice OcÚ zateplenie 08/2019

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce 08/2019

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,954 €
Schválené na preplatenie
90,954 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Kendice OcÚ zateplenie 08/2019

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce 08/2019

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,954 €
Schválené na preplatenie
90,954 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - ELI

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce - ELI

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - ELI

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce - ELI

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Stavebné práce - október 2019, časť 1

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce 10/2019 FA1

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - október 2019, časť 1

OcÚ Kendice zateplenie stavebné práce 10/2019 FA1

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie manažment do 20200624

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie manažment do 20200624

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie manažment do 20191107

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie manažment do 20191107

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Kendice OcÚ zateplenie stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Kendice OcÚ zateplenie stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Zniženie energetickej náročnosti OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie "Zniženie energetickej náročnosti OcÚ Kendice - administratívna budova"

Kendice OcÚ zateplenie projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2017
Názov

Energetický certifikát OcÚ Kendice

Kendice OcÚ zateplenie energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Energetický certifikát OcÚ Kendice

Kendice OcÚ zateplenie energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Energetický audit OcÚ Kendice

Kendice OcÚ zateplenie energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov

Energetický audit OcÚ Kendice

Kendice OcÚ zateplenie energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov

Faktúra FA2019112

Kendice OcÚ zateplenie stavebné práce, záverečná

Vlastník dokladu
Obec Kendice
Dodávateľ
UNISTAV, s.r.o., Prešov
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov IČO
Názov
ENECO s. r. o.
IČO
36468002
Názov
UNISTAV, s.r.o., Prešov
IČO
17147387
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
Slovak Medical Company, a.s.
IČO
36486264
Názov
Ing. Pavel Jurko
IČO
41748514
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.