Popis projektu

V súvislosti s implementáciou prioritnej osi 4 Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej OP KZP) Slovenská inovačná a energetická agentúra (dalej SIEA) vykonáva všetky činnosti, a to pri implementácii a administrácii projektov súvisiacich s uvedenou prioritnou osou. Ide o špecificky zameranú oblasť, vyžadujúcu  špecializované odborné znalosti v oblasti práva Európskej únie, občianskeho a obchodného práva, zmenkového práva, správneho práva, práva týkajúceho sa životného prostredia, práva verejného obstarávania. SIEA nedisponuje takto špecificky zameranými administratívnymi kapacitami. Pre efektívne fungovanie Sprostredkovateľského orgánu (ďalej SO) pre OP KZP prioritnej osi 4, je nevyhnutné zabezpečiť právne poradenstvo a služby pre oblasť energeticky efektívneho nízkouhlíkového  hospodárstva prostredníctvom  financovania externých legislatívnych služieb. V súčasnosti nie je vytvorený projekt, ktorý obsahuje aktivity pokrývajúce finančné zabezpečenie externých legislatívnych služieb pre sekciu implementácie EŠIF. 

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.04.2020
Celková suma
98,496 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
65,618 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Externé služby na podporu implementácie…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Externé služby na podporu implementácie…
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
01.04.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
1049,9947 (počet)
Cieľ
1080,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,294 €
Schválené na preplatenie
12,294 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
-
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,294 €
Schválené na preplatenie
12,294 €
Realizácia
-
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,082 €
Schválené na preplatenie
8,082 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Právne služby

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,165 €
Schválené na preplatenie
12,165 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,733 €
Schválené na preplatenie
15,733 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov

Poskytnutie právnych služieb

Právne služby

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Názov IČO
Názov
Bobák, Bollová a spol. s.r.o.
IČO
35855673
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.