Popis projektu

Projekt je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy NLC s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy, ktorý sa dosiahne realizovaním stavebno-technických opatrení, navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii. Jedná sa o: zateplenie obvodového plášťa, komplexnú rekonštrukciu tepelno-technických zariadení (modernizácia celého reťazca: vstup energie, jej premena, cez rozvody až po jej spotrebu), čím sa dosiahne výrazný pozitívny synergický efekt úspor energie. Riešené budú aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. V súčasnosti je objekt v energ. triede B-spodná hranica globálneho ukazovateľa - primárna energia. Je 4-podlažný, osadený v širšom centre mesta. Pozostáva z 3 sekcií na ul. Sokolská, J.C.Hronského a J.Švermu. Po realizácii opatrení bude objekt spĺňať požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov - . Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje hodnotu 155,53 kWh/(m2.a) tj. 66,73 %, úspora potreby energie na vykurovanie je 69,15 %. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu "" je  859 505 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Národné lesnícke centrum
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.10.2020
Celková suma
1,817,081 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,294 €
Nezrovnalosti
29,403 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
NLC - Zníženie energetickej náročnosti …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
27.04.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
09.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
09.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5526,3 (m2)
Cieľ
5328,49 (m2)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
52,896 (Kg/rok)
Cieľ
54,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
268,11 (MWh/rok)
Cieľ
253,9318 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
641781,2185 (kWh/rok)
Cieľ
620880,5305 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
758,7677 (MWh/rok)
Cieľ
758,7677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
490657,7 (kWh/rok)
Cieľ
504835,8951 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
877175,3643 (kWh/rok)
Cieľ
826288,9443 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0122 (MW)
Cieľ
0,0122 (MW)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0122 (MWt)
Cieľ
0,0122 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
10,962 (MWh/rok)
Cieľ
12,18 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
215,6755 (t ekviv. CO2)
Cieľ
110,1443 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
159,3994 (Kg/rok)
Cieľ
164,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

vypracovanie komplet. projektovej dokumentácie administratívnej budovy na ulici Sokolskej č. 2, Jána Švermu a J.C.Hronského vo Zvolene pre stavebné povolenie a získanie NFP

vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,612 €
Schválené na preplatenie
21,258 €
Realizácia
11.08.2017
Názov

mzdové výdavky Kašiaková 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky Harvilčák 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
423 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky Dolniaková 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky Hrbáľ 10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

mzdové výdavky Kašiaková 1/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky Hrbáľ 1/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

mzdové výdavky Kašiaková 2/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky Hrbáľ 2/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

mzdové výdavky Kašiaková 3/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

mzdové výdavky Hrbáľ 3/2019

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky DOP

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
657 €
Realizácia
12.04.2019
Názov

dodanie 1 kompletnej sady projektovej dokumentácie administratívnej budovy na Sokolskej ulici č. 2, u. Jána Švermu a J.C. Hronského vo Zvolene

dodanie 1 sady kompletnej projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

tabuľa 2500x1500 mm, dibond 3mm + polep+lamino, grafika, montáž

informačná tabuľa

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
395 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

mzdové výdavky 07/2019_Kašiaková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 06/2019_Palková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
421 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky 05/2019_Hrbáľ

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 05/2019_Kašiaková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 04/2019_Palková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
382 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 04/2019_Kašiaková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 04/2019_Hrbáľ

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

mzdové výdavky 05/2019_Palková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

mzdové výdavky 06/2019_Kašiaková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky 06/2019_Hrbáľ

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
1,051 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

mzdové výdavky 07/2019_Palková

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 07/2019_Hrbáľ

súhrnný účtovný doklad - mzdoví výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019_Hrbáľ

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,028 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 11/2019_Palková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

mzdové výdavky 12/2019_Kašiaková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019_Palková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky 08/2019_Kašiaková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky 12/2019_Hrbáľ

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
985 €
Realizácia
30.12.2019
Názov

mzdové výdavky 11/2019_Hrbáľ

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

mzdové výdavky 11/2019_Kašiaková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

mzdové výdavky 09/2019_Hrbáľ

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
1,126 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 09/2019_Kašiaková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 08/2019_Palková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky 08/2019_Hrbáľ

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

mzdové výdavky 09/2019_Palková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

mzdové výdavky 10/2019_Kašiaková

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Hrbáľ_04_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Kašiaková_04_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Hrbáľ_03_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Kašiaková_03_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Hrbáľ_02_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Palková_02_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Hrbáľ_01_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Palková_01_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

mzdové výdavky - Proj. manažér - interný_Kašiaková_01_2020

mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,255,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Kašiaková 09/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Hrbáľ 08/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Kašiaková 08/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Hrbáľ 07/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Kašiaková 07/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Hrbáľ 06/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Kašiaková 06/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Hrbáľ 05/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Hrbáľ 09/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdové náklady - Proj. manažér - interný - Kašiaková 05/2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

grafická úprava a zhotovenie stálej informačnej tabule

grafická úprava a zhotovenie stálej informačnej tabule

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národné lesnícke centrum

Suma celkom
7,086 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Národné lesnícke centrum

Suma celkom
14,702 €
Vrátená suma
14,702 €
Suma na vymáhanie
14,702 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
14,702 €
Vrátená suma
14,702 €
Suma na vymáhanie
14,702 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Národné lesnícke centrum
IČO
42001315
Názov
ECB MARTIN
IČO
44404972
Názov
SOAR sk, a. s.
IČO
50442201
Názov
PROMO DESIGN s.r.o.
IČO
36645028
Názov
Stanislav Parobok ESPART
IČO
10971530
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.