Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na výstavbu zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci Kamenec pod Vtáčnikom a to formou stavebných prác a obstarania technologických zariadení. Výstavbou nového zberného dvora sa dosiahne zvýšenie efektivity a kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci.

 • Prevádzková budova
 • Prístrešok
 • Garáž
 • Spevnené plochy

 • Elektro  prípojka NN
 • Rozvody NN
 • Vodovodná prípojka
 • Kanalizačná prípojka

 • Verejné osvetlenie
 • Oplotenie
 • Sadové úpravy
 • Príprava územia

 • Kolesový traktor s príslušenstvom
 • Príves za traktor
 • Čelný nakladač s príslušenstvom + lopata
 • Drvič na bioodpad 
 • Paletizačné vidly
 • Kontajnerový nosič            
 • Vaňové závesné kontajnery

Viac
Subjekt
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Miesta realizácie
Kamenec pod Vtáčnikom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.10.2019
Celková suma
480,417 €
Vlastné zdroje
24,021 €
Vyčerpané z projektu
470,406 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
23.11.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
10.10.2019
Názov
Zvyšovanie informovanosti v oblasti odp…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
25.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
10.10.2019
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
14.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
08.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
367,0 (počet)
Cieľ
350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
140,0 (t/rok)
Cieľ
140,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
193,06 (t/rok)
Cieľ
140,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
1,958 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,331 €
Schválené na preplatenie
100,331 €
Realizácia
24.10.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,252 €
Schválené na preplatenie
40,589 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
879 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
4,560 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Externý manažment

Faktúra za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

Logický celok 3 - Nosič kontajnerov

Faktúra za nosič kontajnerov

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,200 €
Schválené na preplatenie
43,200 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Logický celok 5 - Kontajnery

Faktúra za kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,760 €
Schválené na preplatenie
23,760 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

FA- Logický celok 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom / Kolesový traktor SAME Explorer 1085,4 MD

Faktúra za technológiu - Logický celok 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,000 €
Schválené na preplatenie
102,240 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

FA- Logický celok 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom/ Čelný nakladač Gold M, Lopata, Paletová vidlica

Faktúra za technológiu - Logický celok 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
20,160 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Drvič Bioodpadu

Faktúra za Logický celok č.4 Drvič Bioodpadu

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,800 €
Schválené na preplatenie
91,800 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Traktorový náves

Faktúra za Logický celok č.2 - Traktorový náves

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,240 €
Schválené na preplatenie
15,240 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Projektový manažér - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
5,400 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Informačné aktivity

Informačné aktivity

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,890 €
Schválené na preplatenie
14,890 €
Realizácia
21.10.2019
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
SeProWorld s.r.o.
IČO
48141925
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
Ing. Rudolf Hasička "EKOSTA 2000 - ekologické stavby
IČO
22690794
Názov
S.A.P. Slovakia s.r.o.
IČO
44961456
Názov
IRH Consulting s.r.o.
IČO
36768405
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.