Popis projektu

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Názov stavby:                              

ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU      

Miesto stavby: Zemianska Olča, č.p. 590/1 Okres: Komárno   Obec: Zemianska Olča  

Kraj: Nitriansky   Kat. územie: Zemianska Olča  

Investor: Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, 946 14

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Z hľadiska ochrany prírody realizácia predmetnej stavby neovplyvní nepriaznivo prírodné podmienky. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Pevný výškový bod je stanovený na podlahe prízemia existujúcej budovy. Podlaha prízemia po zateplení (±0,000) zostane na pôvodnej úrovni.    

Zemianska Olča je obec na Slovensku v okrese Komárno. Prvýkrát sa spomína v roku 1264 v listine Bela IV.ako Oucha. Pozoruhodnosťami sú:  kalvínsky kostol, tri kaplnky, zachovalé kúrie, pamätníky a domy s trstinovou strechou. Blízko je aj prírodná rezervácia Dropie. Obec má rozvinuté poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel a infraštruktúru. Je rodiskom, resp. pôsobiskom významných osobností, ktoré sú pochované na miestnych cintorínoch. Významným urbánnym prvkom v zástavbe obce je park s jazierkom a kultúrnym domom, cintoríny s kaplnkami, situované v centre obce. Daný projekt rieši stavebné úpravy na zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Zemianskej Olči.

            

Viac
Subjekt
Obec Zemianska Olča
Miesta realizácie
Zemianska Olča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.11.2020
Celková suma
416,930 €
Vlastné zdroje
20,847 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
11,965 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
17.03.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
20.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
45,3909 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
210,8923 (MWh/rok)
Cieľ
210,8923 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
165501,454 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1297,6 (m2)
Cieľ
1297,6 (m2)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
207351,9769 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
103,73 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
280541,12 (kWh/rok)
Cieľ
293478,192 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MW)
Cieľ
0,016 (MW)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MWt)
Cieľ
0,016 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
29,359 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,49 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
84,54 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
194,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
194,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
196,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
196,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROSPECT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

dočasný pútač

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

stála tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Externý manažment

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Externý manažment

faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Zemianska Olča

Suma celkom
11,965 €
Vrátená suma
11,965 €
Suma na vymáhanie
11,965 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.