Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, obnoviť a modernizovať vozidlový park s cieľom skvalitniť služby ŽOD, zvýšiť jej atraktívnosť pre cestujúcich a napomôcť budovaniu IDS v SR. Prostredníctvom nahradenia časti jestvujúcich zastaraných ŽKV novými EJ v regióne Žilina reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre osobnú dopravu. Snahou je prispieť k vytvoreniu podmienok pre integráciu a harmonizáciu systému osobnej dopravy v regióne a zvýšenou kvalitou prepravných služieb viesť k získaniu nových cestujúcich a tým aj k posilneniu konkurencieschopnosti ŽOD v SR.

predmetného projektu je prispieť k skvalitneniu služieb ŽOD a k  lepšeniu dopravnej obslužnosti regiónu Žilina nahradením časti jestvujúcich zastaraných železničných koľajových vozidiel novými elektrickými jednotkami a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedenom regióne. Realizáciou hlavnej aktivity projektu budú dodané dve verzie EJ, a to 13 ks EJ s kapacitou min. 220 miest a 12 ks EJ s kapacitou min. 300 miest na sedenie, ktoré budú využívané na elektrifikovaných tratiach regiónu Žilina. Nové EJ poskytnú ponuku modernej a environmentálne ohľaduplnej prepravy na regionálnych tratiach.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: a prepravených cestujúcich v roku 2027.

Obstarané EJ umožnia poskytnúť cestujúcej verejnosti širšie spektrum kvalitnejších služieb, vyšší komfort a kultúru cestovania, ale i väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy. Zvýši sa tak atraktívnosť ŽOD, čo by sa malo premietnuť do nárastu počtu cestujúcich železničnou dopravou a tým aj do zlepšenia jej výkonnosti, efektívnosti a konkurenčnej pozície na dopravnom trhu v SR.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2018 - 01.04.2022
Celková suma
158,351,505 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
24,478,906 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie mobilných ŽKV
Typ
B. Obnova mobilných…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
06.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obstaraných nových hnacích dráhových vozidiel
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora energie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/miestokm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
9451271,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 8 ks EJ 220 (fix)

10%-ná zálohová faktúra za 8ks EJ 220 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,489,675 €
Schválené na preplatenie
4,489,675 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 8 ks EJ 220 (fix)

10%-ná zálohová faktúra za 8ks EJ 220 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,489,675 €
Schválené na preplatenie
4,489,675 €
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 2 ks EJ 300 (fix)

10%-ná zálohová fa za 2 ks EJ 300 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,423,238 €
Schválené na preplatenie
1,423,238 €
Realizácia
-
Názov

10%-ná zálohová faktúra za 2 ks EJ 300 (fix)

10%-ná zálohová fa za 2 ks EJ 300 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,423,238 €
Schválené na preplatenie
1,423,238 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

10% - ná zálohová Fa za 5 ks EJ 220 a 10 ks EJ 300

10%-ná zálohová faktúra za 5 ks EJ 220 a 10 ks EJ 300

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,922,237 €
Schválené na preplatenie
9,922,237 €
Realizácia
-
Názov

10% - ná zálohová Fa za 5 ks EJ 220 a 10 ks EJ 300

10%-ná zálohová faktúra za 5 ks EJ 220 a 10 ks EJ 300

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,922,237 €
Schválené na preplatenie
9,922,237 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

15% - ná ZaFa za HS č. 1 - EJ 661 001 (EJ 220_01)

15% - ná ZaFa za HS č. 1 - EJ 661 001 (EJ 220_01)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

15% - ná ZaFa za HS č. 1 - EJ 661 001 (EJ 220_01)

15% - ná ZaFa za HS č. 1 - EJ 661 001 (EJ 220_01)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%ná ZaFa za HS č. 2 - EJ 220_02

15%-ná ZaFa za HS č. 2 - EJ 220_02

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%ná ZaFa za HS č. 2 - EJ 220_02

15%-ná ZaFa za HS č. 2 - EJ 220_02

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 11 - EJ 220_09

15%-ná ZaFa za HS č. 11 - EJ 220_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 11 - EJ 220_09

15%-ná ZaFa za HS č. 11 - EJ 220_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 12 - EJ 220_10

15%-ná ZaFa za HS č. 12 - EJ 220_10

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 12 - EJ 220_10

15%-ná ZaFa za HS č. 12 - EJ 220_10

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 13 - EJ 220_11

15%-ná ZaFa za HS č. 13 - EJ 220_11

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 13 - EJ 220_11

15%-ná ZaFa za HS č. 13 - EJ 220_11

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 14 - EJ 220_12

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 14 - EJ 220_12

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 14 - EJ 220_12

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 14 - EJ 220_12

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 15 - EJ 220_13

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 15 - EJ 220_13

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 15 - EJ 220_13

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 15 - EJ 220_13

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 16_EJ 300_03

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 16_ EJ 300_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 16_EJ 300_03

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 16_ EJ 300_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
1,067,429 €
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 3_EJ 220_03

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 3_EJ 220_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 3_EJ 220_03

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 3_EJ 220_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 4_EJ 220_04

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 4_EJ 220_04

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 4_EJ 220_04

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 4_EJ 220_04

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
841,814 €
Realizácia
-
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 - EJ 220_05

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 5 - EJ 220_5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 17 - EJ 300_04

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 17 - EJ 300_4

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná ZaFa za HS č. 10 - EJ 300_2

15%-ná ZaFa za HS č. 10 - EJ 300_2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná ZaFa za HS č. 10 - EJ 300_2

15%-ná ZaFa za HS č. 10 - EJ 300_2

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 18 - EJ 300_5

15%-ná ZaFa za HS č. 18 - EJ 300_5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15%-ná ZaFa za HS č. 18 - EJ 300_5

15%-ná ZaFa za HS č. 18 - EJ 300_5

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

20420009 - 15% - ná zálohová faktúra za HS EJ 300_6

15% - ná zálohová faktúra za HS EJ 300_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20420009 - 15% - ná zálohová faktúra za HS EJ 300_6

15% - ná zálohová faktúra za HS EJ 300_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

20410070 - 15%-ná zálohová faktúra za EJ 300_01

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_01

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20410070 - 15%-ná zálohová faktúra za EJ 300_01

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_01

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 6 - EJ 220_06

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 6 - EJ 220_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 6 - EJ 220_06

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 6 - EJ 220_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 20 - EJ 300_07

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 20 - EJ 300_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 20 - EJ 300_07

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 20 - EJ 300_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

20420014 - 15%-ná zálohová faktúra za EJ 220_07

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 7 - EJ 220_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20420014 - 15%-ná zálohová faktúra za EJ 220_07

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 7 - EJ 220_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 21 - EJ 300_08

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 21 - EJ 300_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 21 - EJ 300_08

15%-ná zálohová faktúra za HS č. 21 - EJ 300_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 8 - EJ 220_08

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 8 - EJ 220_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 8 - EJ 220_08

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 8 - EJ 220_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

20420017 - 15% - ná zálohová faktúra za HS č. 22 - EJ 300_09

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 22 - EJ 300_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20420017 - 15% - ná zálohová faktúra za HS č. 22 - EJ 300_09

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 22 - EJ 300_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 23 - EJ 300_10

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 23 - EJ 300_10

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 23 - EJ 300_10

15% - ná zálohová faktúra za HS č. 23 - EJ 300_10

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

20820006 - 75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_01 (fix)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_01 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820006 - 75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_01 (fix)

75%-ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_01 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

20810371 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 300_02 (fix)

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 300_02 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,337,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20810371 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 300_02 (fix)

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 300_02 (fix)

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,337,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

20820014 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_09

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820014 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_09

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_09

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820013 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_08

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820013 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_08

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_08

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820012 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_07

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820012 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_07

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_07

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820011 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_06

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820011 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_06

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_06

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820010 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_05

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_05

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820010 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_05

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_05

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820009 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_04

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_04

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820009 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_04

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_04

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820008 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_03

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820008 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_03

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_03

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20820007 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_02

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_02

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

20820007 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_02

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_02

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21420002 - 15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_12

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_12

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

21420002 - 15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_12

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_12

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21420001 - 15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_11

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_11

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

21420001 - 15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_11

15%-ná zálohová faktúra za HS EJ 300_11

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21820002 - 75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_10

75% - ná vyúčtovacia faktúra za dodanie EJ 220_10

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,209,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Škoda Transportation, a.s.
IČO
62623753
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.