Popis projektu

Projekt je súčasťou dlhodobej stratégie ZSSK, obnoviť a modernizovať vozidlový park s cieľom skvalitniť služby ŽOD, zvýšiť jej atraktívnosť pre cestujúcich a napomôcť budovaniu IDS v SR. Prostredníctvom nahradenia časti jestvujúcich zastaraných ŽKV novými EJ v regióne Žilina reaguje na nevyhovujúci stav vozidlového parku pre osobnú dopravu. Snahou je prispieť k vytvoreniu podmienok pre integráciu a harmonizáciu systému osobnej dopravy v regióne a zvýšenou kvalitou prepravných služieb viesť k získaniu nových cestujúcich a tým aj k posilneniu konkurencieschopnosti ŽOD v SR.

predmetného projektu je prispieť k skvalitneniu služieb ŽOD a k  lepšeniu dopravnej obslužnosti regiónu Žilina nahradením časti jestvujúcich zastaraných železničných koľajových vozidiel novými elektrickými jednotkami a napomôcť tak úspešnému budovaniu IDS v uvedenom regióne. Realizáciou hlavnej aktivity projektu budú dodané dve verzie EJ, a to 13 ks EJ s kapacitou min. 220 miest a 12 ks EJ s kapacitou min. 300 miest na sedenie, ktoré budú využívané na elektrifikovaných tratiach regiónu Žilina. Nové EJ poskytnú ponuku modernej a environmentálne ohľaduplnej prepravy na regionálnych tratiach.

Merateľnosť dosiahnutia cieľov projektu vyjadrujú ukazovatele: a prepravených cestujúcich v roku 2027.

Obstarané EJ umožnia poskytnúť cestujúcej verejnosti širšie spektrum kvalitnejších služieb, vyšší komfort a kultúru cestovania, ale i väčšiu bezpečnosť a spoľahlivosť prepravy. Zvýši sa tak atraktívnosť ŽOD, čo by sa malo premietnuť do nárastu počtu cestujúcich železničnou dopravou a tým aj do zlepšenia jej výkonnosti, efektívnosti a konkurenčnej pozície na dopravnom trhu v SR.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2018 - 01.04.2022
Celková suma
158,351,505 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie mobilných ŽKV
Typ
B. Obnova mobilný...
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
06.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
13.04.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obstaraných nových hnacích dráhových vozidiel
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
9451271,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky a/alebo technologicky zhodnotených dopravných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora energie
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/miestokm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.