Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie urgentného centrálneho príjmu so zázemím pracoviska anestézie a intenzívnej medicíny a chirurgických operačných sál.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Zvolen zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu budú dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením 
a nákupu softvérového vybavenia

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Viac
Subjekt
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Miesta realizácie
Zvolen
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.11.2021
Celková suma
6,762,916 €
Vlastné zdroje
676,292 €
Vyčerpané z projektu
792,475 €
Nezrovnalosti
8,640 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Budovanie a modernizácia IKT infraštruk…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
19.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
18.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
28.05.2021
Názov
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
20.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
6468,73 (m2)
Cieľ
6468,73 (m2)
Naposledy aktualizované
27.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,444 €
Schválené na preplatenie
4,444 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
93,049 €
Schválené na preplatenie
93,049 €
Realizácia
02.03.2020
Názov

Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
93,049 €
Schválené na preplatenie
93,049 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
02.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,906 €
Schválené na preplatenie
79,906 €
Realizácia
02.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,906 €
Schválené na preplatenie
79,906 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
02.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - C-rameno - Generátor a lampa

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj - Digitálny RTG prístroj s dvomi detektormi

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, konvex, lineár 9MHz

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - C-rameno - Generátor a lampa

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,800 €
Schválené na preplatenie
94,800 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,600 €
Schválené na preplatenie
69,600 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj - Digitálny RTG prístroj s dvomi detektormi

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,800 €
Schválené na preplatenie
226,800 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, konvex, lineár 9MHz

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,596 €
Schválené na preplatenie
176,596 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačné prístroje

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný mikroskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná veža

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný mikroskop

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačné prístroje

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
643,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
801,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií pre min. 4 monitory

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný monitor vitálnych funkcií na lôžko (EKG, respirácia, neinvazívny TK, TT, pulzoxymetria)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj 12 kanálový so stolíkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Defibrilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Resuscitačné lôžko s váhou

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídateľné výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídateľné výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídateľné výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva na nepredvídateľné výdavky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná lampa, 2x160k lux

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, extenčný, 4 segmentový

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, RTG transparentný

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo mobilné

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná lampa, 2x160k lux

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, RTG transparentný

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo mobilné

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, extenčný, 4 segmentový

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Antidekubitný matrac

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie ležadlo výškovo nastaviteľné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Akumulátorová vŕtačka a píla, malá

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Akumulátorová vŕtačka a píla, velká

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Akumulátorová vŕtačka a píla, velká

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Akumulátorová vŕtačka a píla, malá

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anesteziologická rampa, stropná

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná lampa, 2x160k lux

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, RTG transparentný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo mobilné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, extenčný, 4 segmentový

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačná lampa, 2x160k lux

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo mobilné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, extenčný, 4 segmentový

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačný stôl, RTG transparentný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Suma celkom
3,852 €
Vrátená suma
3,852 €
Suma na vymáhanie
3,852 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
468 €
Vrátená suma
468 €
Suma na vymáhanie
468 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Suma celkom
468 €
Vrátená suma
468 €
Suma na vymáhanie
468 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Suma celkom
3,852 €
Vrátená suma
3,852 €
Suma na vymáhanie
3,852 €
Typ
Nedostatočné vymedz…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Názov
StVS – servising, s.r.o.
IČO
44935668
Názov
R A D I X spol. s r.o.
IČO
00615803
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
K&M MEDIA s. r. o.
IČO
44879806
Názov
Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO
31439446
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.