Popis projektu

V súčasnoti žije v obci 2684 obyvateľov, z toho 728 občanov pochádza z MRK. Prevažná časť obyvateľov žije v rodinných domoch. V obci absentuje obecná kompostáreň a vhodné vybavenie na kompostovanie BRKO. Dlhodobá neudržateľnosť a nespokojnosť so súčasným stavom nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci boli  impulzom pre predkladaný projekt. Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v našej obci ako aj pre samotnú obec za účelom zníženia množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a ich následneho zhodnotenia. Realizáciou projektu chceme predchádzať vzniku veľkého množstva biologického odpadu, zároveň chceme zefektívniť systém údržby verejných priestranstiev. Očakávame, že za pomoci nových obstaraných kompostérov, dosiahneme zlepšenie v oblasti, ktorú sme v súčasnom procese zadefinovali ako nevyhovujúcu. Chceme dosiahnuť, aby aj naši obyvatelia si uvedomili zodpovednosť za ochranu životného prostredia, v ktorom žijú s ohľadom na budúce generácie.

 je minimalizovať množstvo biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia a opätovného využitia.

  1. Prijať efektívne opatrenia za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 
  2. Zlepšiť environmentálnu situáciu v obci a v jej okolí.
  3. Zvýšiť kvalitu životných podmienok občanov.
  4. Podnietiť obyvateľov k väčšej zodpovednosti za svoje žvotné prostredie.

 projektu, ktorá bude mať priamy pozitívny prínos z realizácie v podobe zlepšenia životných podmienok obyvateľov projektu sú:

- obyvatelia obce Družstevná pri Hornáde v počte 2684, z toho je 728 občanov z MRK.
 
projektu sú:
- ostatná verejnosť, 
- návštevníci a turisti obce.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

obec Družstevná pri Hornáde

09/2017 

02/2018

P0558 - Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 622

P0708 - Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadu: 750,8 

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.09.2019
Celková suma
98,233 €
Vlastné zdroje
4,912 €
Vyčerpané z projektu
92,572 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
15.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
31.07.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
02.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
736,8 (m3)
Cieľ
736,8 (m3)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
622,0 (počet)
Cieľ
608,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér 1400 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 1400 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,966 €
Schválené na preplatenie
52,966 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 1000 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,722 €
Schválené na preplatenie
36,722 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 1000 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,722 €
Schválené na preplatenie
36,722 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Kompostér 1400 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,966 €
Schválené na preplatenie
52,966 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Kompostér 1400 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad č. 1

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Obec Družstevná pri Hornáde
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
2,718 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Družstevná pri Hornáde
IČO
00324116
Názov
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
IČO
31681051
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.