Popis projektu

Predmetom projektu Prevázka MAS HORNOHRAD je získanie finančných zdrojov na prevádzku a chod MAS HORNOHRAD.  Hlavnou aktivitou projektu je Financovanie prevádzkových nákladov MAS HORNOHRAD spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

Realizáciou hlavnej aktivity sa dosiahne hlavný cieľ projektu, ktorým je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Výstupom projektu bude naplnenie cieľovej hodnoty povinného merateľného ukazovateľa projektu.

Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať manažovanie činností MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD.

Viac
Subjekt
MAS HORNOHRAD
Miesta realizácie
Málinec, Cinobaňa, Ozdín, Hradište, Krná, České Brezovo, Uhorské, Rovňany, Poltár, Breznička, Kalinovo, Mládzovo, Veľká Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.10.2019
Celková suma
121,978 €
Vlastné zdroje
6,099 €
Vyčerpané z projektu
95,613 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie prevádzkových nákladov MAS…
Typ
Financovanie prevád…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
1,147 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovný príkaz

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
19.06.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
12.06.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

paušálna sadzba z priamych mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
-
Názov

pracovná stolička

pracovná stolička

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2018
Názov

skriňa

poličková zostava,skriňa,stolík pod mul.zariadenie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

ďalšie interiérové zariadenie-stolík pod mult.zariadenie

poličková zostava,skriňa,stolík pod mul.zariadenie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

poličková zostava

poličková zostava,skriňa,stolík pod mul.zariadenie

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

pracovný stôl

pracovný stôl

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2018
Názov

softvér

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

antivírový program

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

interaktívny projektor

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

digitálny fotoaparát

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

PC zostava

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

notebook

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

multifunkčné kopírovacie zariadenie

PC,notebook,kopír.zar,projektor,foto,softvér,antivírus

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

zasadací stôl

zasadací stôl,konferenčná stolička

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2018
Názov

konferenčná stolička

zasadací stôl,konferenčná stolička

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

nájom priestorov-služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
1,073 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

ďalšie interiérové zariadenie-paravany

ďalšie interiér.vybavenie-paravany

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

nájom priestorov-služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
598 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
1,707 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

nájom priestorov-služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

odborný administratívny pracovní-ekonomický manažér

odborný administratívny pracovník-ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

paušálna sadzba z priamych výdavkov

paušálna sadzba z priamych výdavkov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
1,658 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

administratívny pracovník (dohoda)

administratívny pracovník (dohoda)

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
807 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

odborný ekonomický asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

nájom služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

nájom priestorov

nájomné priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom služby

nájomné priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

nájom priestorov

nájomné priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

nájomné služby

nájomné priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

nájomné služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
27.03.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
99 €
Realizácia
08.02.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

stavebný software

stavebný software

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

nájomné služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

nájomné služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

nájomné služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
223 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
1,710 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
1,702 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

administratívny pracovník

administratívny pracovník

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
597 €
Schválené na preplatenie
597 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
824 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

projektový manažér

projektový manažér

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

nájom služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

nájom služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

nájom priestorov

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

nájom služby

nájom priestorov

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

cestovné náhrady

cestovné náhrady

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

paušálne výdavky

paušálne výdavky

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
1,133 €
Realizácia
-
Názov

administratívny pracovník Kyzeková 10/2019

administratívny pracovník 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

administratívny pracovník Kyzeková 9/2019

administratívny pracovník Kyzeková 9/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

administratívny pracovník Schmidtová 10/2019

administratívny pracovník Schmidtová 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

administratívny pracovník Schmidtová 9/2019

administratívny pracovník Schmidtová 9/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

administratívny pracovník Valkovcová 10/2019

administratívny pracovník Valkovcová 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

administratívny pracovník Valkovcová 9/2019

administratívny pracovník Valkovcová 9/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 10/2019

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 9/2019

odborný administratívny asistent/ekonomický manažér 9/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
595 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

projektový manažér 10/2019

projektový manažér 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

projektový manažér 9/2019

projektový manažér 9/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

nájom priestorov 10/2019

nájom priestorov 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

nájom služby 10/2019

nájom priestorov 10/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

nájom priestorov 9/2019

nájom priestorov september 2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

nájomné služby 9/2019

nájom priestorov september 2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

cestovné náhrady 21/2019

cestovné náhrady 21/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

cestovné náhrady 20/2019

cestovné náhrady 20/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

cestovné náhrady 19/2019

cestovné náhrady 19/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

cestovné náhrady 18/2019

cestovné náhrady 18/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

cestovné náhrady CP 17/2019

cestovné náhrady 17/2019

Vlastník dokladu
MAS HORNOHRAD
Dodávateľ
MAS HORNOHRAD
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
14.10.2019
Názov IČO
Názov
MAS HORNOHRAD
IČO
45019835
Názov
Slovak Telekom, a. s.
IČO
35763469
Názov
Tempo Kondela, s.r.o
IČO
36409154
Názov
Miroslav Tirala DATA SERVIS MT
IČO
34797921
Názov
Möbelix SK, s. r. o.
IČO
35903414
Názov
DREVONA MARKET s. r. o.
IČO
50443003
Názov
RAFFAELIS IDE s.r.o.
IČO
36574015
Názov
ODIS obchodná, stavebná a konzultačná, s.r.o.
IČO
36611280
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.