Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Čenkovce a to formou zateplenia obvodového plášťa a strechy, výmenu okenných výplní a dvier, ako aj rekonštrukciu vykurovania objektu a elektroinštaláciu. Týmito opatreniami sa zníži celková potreba energie až na úroveň 55,84 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 73,73%.

Obnova obálky budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

  • Zateplenie vonkajších obvodových stien
  • Výmena okien a vonkajších dverí
  • Zateplenie strechy a nová krytina

Ostatné nevyhnutné práce zahŕňajú:

  • rekonštrukcia vykurovania
  • nová elektroinštalácia k vykurovaniu
  • nový bleskozvod

Opatrenia na zníženie spotreby energie boli rozdelené do nasledovných aktivít:

Aktivita 1- rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu

Aktivita 2- rekonštrukcia a modernizácia vykurovania

Aktivita 3- rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody

Aktivita 4- rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia 

Viac
Subjekt
Obec Čenkovce
Miesta realizácie
Čenkovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.05.2020
Celková suma
675,184 €
Vlastné zdroje
33,759 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti domu k…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
14.02.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
28.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
47,8813 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
206,77 (MWh/rok)
Cieľ
206,77 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
158888,6892 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
303262,5767 (kWh/rok)
Cieľ
307316,1421 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
179267,1225 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MW)
Cieľ
0,0582 (MW)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MWt)
Cieľ
0,0582 (MWt)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
75,1296 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,7601 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,01 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
90,67 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
99,62 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1510,37 (m2)
Cieľ
1488,43 (m2)
Naposledy aktualizované
04.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce 2.časť

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Stavebné práce časť 2

Faktúra za stavebné práce 2.časť

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra za projektový manažér - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Čenkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Čenkovce

Suma celkom
679,270 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
OSP DANUBIUS DS s.r.o.
IČO
36231738
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.