Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Bátorové Kosihy a to formou - Zateplenie fasády, zateplenie strechy, výmena okien a dverí, výmena osvetľovacích telies, komplexná rekonštrukcia vykuroavcieho systému a rekuperácia. Týmito opatreniami sa zníži potreba enrgie na vykurovanie v Materskej škole až na úroveň 29,40 kWh(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vi výške 86,71 %.

- zateplenie obvodového plášťa

- zateplenie strechy

- výmena výpní otvorov

- výmena osvetľovacích telies

- výmena starého bleskozvodu

- komplexná rekonštrukcia vykurovacieho systému

- rekuperácia

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.05.2020
Celková suma
297,861 €
Vlastné zdroje
14,893 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
06.08.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
15.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
15.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,062 (MW)
Cieľ
0,062 (MW)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,062 (MWt)
Cieľ
0,062 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
79,98 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
8,8707 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,16 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
48,84 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
53,67 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
641,04 (m2)
Cieľ
641,04 (m2)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
25,2459 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
133,061 (MWh/rok)
Cieľ
133,061 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107815,0513 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
163183,1424 (kWh/rok)
Cieľ
167542,2144 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
124531,3605 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

externé riadenie

externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Mažár - MAPRO
IČO
17727910
Názov
Štefan Gavlíder - GAGAKO STAV
IČO
32322127
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.