Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva

Mesto Detva

Popis projektu

Mesto Detva sa nachádza v srdci Slovenska, v Banskobystrickom kraji, na južnom úpätí najväčšieho starovulkánu v Strednej Európe- Poľane. Projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Detve, J.G.Tajovského 7, Detva" sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti tejto budovy v intraviláne mesta.  Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 6 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budovy. Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť. 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy modernizáciou objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie životnosti stavby.Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie strechy a podlahy v teréne a inštaláciu rekuperačnej jednotky, zmenu prípravy TÚV pomocou centrálneho zásobníka ohrievaného TČ zo vzduchu do vody a tiež vytvorenie malej FV elektrárne na zníženie priamej potreby elektrickej energie v budove. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu " Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách " bude  106 896,79 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 38 kWh/(m2.a), čo predstavuje úsporu 62,4 % a spotreba primárnej energie o 30,53%. 

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.08.2019
Celková suma
483,900 €
Vlastné zdroje
24,195 €
Vyčerpané z projektu
366,466 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
13.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
13.07.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
14.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0174 (MW)
Cieľ
0,0157 (MW)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MWt)
Cieľ
0,0017 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0157 (MWe)
Cieľ
0,014 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,1801 (MWh/rok)
Cieľ
2,1801 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
15,68 (MWh/rok)
Cieľ
14,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
17,9856 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,73 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
9,8218 (Kg/rok)
Cieľ
39,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
19,4508 (Kg/rok)
Cieľ
54,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1388,27 (m2)
Cieľ
1388,27 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
123,598 (MWh/rok)
Cieľ
50,3306 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
164,16 (MWh/rok)
Cieľ
164,16 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
40562,0 (kWh/rok)
Cieľ
113829,3953 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
262924,4553 (kWh/rok)
Cieľ
217930,6246 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
54069,5589 (kWh/rok)
Cieľ
161762,2614 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,443 €
Schválené na preplatenie
145,443 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,443 €
Schválené na preplatenie
145,443 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra - stav.dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
2,429 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stav.dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
2,429 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

Faktúra č. 10190093

Faktúra č. 10190093

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,926 €
Schválené na preplatenie
214,926 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10190093

Faktúra č. 10190093

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,926 €
Schválené na preplatenie
214,926 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktura č. 003/19

Faktúra č. 003/19

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,667 €
Schválené na preplatenie
3,667 €
Realizácia
-
Názov

Faktura č. 003/19

Faktúra č. 003/19

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,667 €
Schválené na preplatenie
3,667 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Externý manažment

Trabisco

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Externý manažment

Trabisco

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor - Realiteka

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Costruo s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Costruo s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2019
Názov

Daňové priznanie k DPH 05/2019

Daňové priznanie k DPH 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
29,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.10190093

Daňové priznanie k DPH 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
43,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

DPH za 08/2019 stavebné práce Faktura č. 10190114

DPH za 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
Trabisco s.r.o.
IČO
44681551
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
REALITEKA s.r.o.
IČO
36799378
Názov
Trabisco, s. r. o.
IČO
44681551
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.