Popis projektu

Budova obecného úradu, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti je administratívna budova vo vlastníctve obce Soľ, ktorá sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - , ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  • Zateplenie obvodového plášťa
  • Zateplenie a rekonštrukcia  strešného plášťa
  • Zateplenie stropu  suterénu
  • Výmena otvorových konštrukcií
  • Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie
  • Výmena svetelných zdrojov a elektroinštalácie
  • Inštalácia rekuperačných vetracích jednotiek

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 2 563 ob. budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele:

Viac
Subjekt
Obec Soľ
Miesta realizácie
Soľ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.08.2019
Celková suma
252,407 €
Vlastné zdroje
12,620 €
Vyčerpané z projektu
249,121 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej efektívnosti budo…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
15.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
23.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
19.07.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
15.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
33216,9765 (kWh/rok)
Cieľ
58662,7799 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.07.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
15,0589 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,8825 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,267 (Kg/rok)
Cieľ
1,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
5,0681 (Kg/rok)
Cieľ
7,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
474,75 (m2)
Cieľ
456,6 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
29,53 (MWh/rok)
Cieľ
10,9795 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
59,8753 (MWh/rok)
Cieľ
59,8753 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
30345,3 (kWh/rok)
Cieľ
48895,8828 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
145622,514 (kWh/rok)
Cieľ
146833,428 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,021 €
Schválené na preplatenie
232,021 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,021 €
Schválené na preplatenie
232,021 €
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie EC

Faktúra za vypracovanie EC_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Služby externého riadenia

Faktúra za výkon externého riadenia_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie

Faktúra za vypracovanie PD pre stavebné povolenie

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
5,700 €
Realizácia
12.04.2017
Názov IČO
Názov
TILIO s.r.o.
IČO
36204838
Názov
Slovak Medical Company, a.s.
IČO
36486264
Názov
RamontBuilding, s.r.o.
IČO
44873905
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.