Popis projektu

Predmetom projektu je celková obnova budovy Obecného úradu v obci Kováčová, ktorá je využívaná ako administratívna budova, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej triede E. Investičné náklady na realizáciu projektu zahŕňajú okrem nevyhnutných energetických opatrení aj opatrenia na využitie netradičných zdrojov energií, ktoré navyše prispejú k zníženiu celkovej spotreby energie.

V rámci projektu budú zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

  • komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a výmenou a zateplením strešnej konštrukcie
  • inštaláciu energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a kompletnej elektroinštalácie rozvodov
  • modernizáciu systému vykurovania a prípravy teplej vody

a s tým súvisiace stavebné úpravy.

V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 85 %.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo

verejných budovách“ je 374945,00 kWh/rok, hodnota „Value for Money“ je 1,49.

Viac
Subjekt
Obec Kováčová
Miesta realizácie
Kováčová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.04.2020
Celková suma
670,342 €
Vlastné zdroje
33,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,588 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
29.09.2016
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
20.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
22.05.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MW)
Cieľ
0,023 (MW)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MWt)
Cieľ
0,023 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,67 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,953 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
48,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
53,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1276,23 (m2)
Cieľ
1276,23 (m2)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,8165 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
57,4897 (MWh/rok)
Cieľ
57,4897 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
49673,2046 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
373959,91 (kWh/rok)
Cieľ
374942,6071 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
134878,9089 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
20,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
623,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
623,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

energetický certifikát (po realizácii)

Faktúra (EC OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra (SD OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

projektový manažment 4/2019

Faktúra (EPM OcÚ 1904)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

projektový manažment 3/2019

Faktúra (EPM OcÚ 1903)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

projektový manažment 2/2019

Faktúra (EPM OcÚ 1902)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

projektový manažment 1/2019

Faktúra (EPM OcÚ 1901)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

projektový manažment 12/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1812)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

projektový manažment 11/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1811)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

projektový manažment 10/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1810)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

projektový manažment 9/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1809)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2018
Názov

projektový manažment 8/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1808)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

projektový manažment 7/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1807)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2018
Názov

projektový manažment 6/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1806)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2018
Názov

projektový manažment 5/2018

Faktúra (EPM OcÚ 1805)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2018
Názov

pútač

Faktúra (pútač OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2018
Názov

energetický audit

Faktúra (EA OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD OcÚ)

Vlastník dokladu
Obec Kováčová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Kováčová

Suma celkom
794 €
Vrátená suma
794 €
Suma na vymáhanie
794 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Suma celkom
794 €
Vrátená suma
794 €
Suma na vymáhanie
794 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO
IČO
33290725
Názov
Ing. Pavel Hucák HKP-PROJEKT
IČO
34789201
Názov
PROMO DESIGN s.r.o.
IČO
36645028
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.